Sazebník poskytovaných služeb a povinných úhrad

 

Opis vysvědčení - každý list A4                          100 Kč
Tisk nového vysvědčení namísto poškozeného 50 Kč
Žákovská knížka nebo Žákovský průkaz - duplikát 100 Kč
Poškozené učebnice 1/3, 2/3 ceny nebo plná cena učebnice dle míry poškození

Poskytování informací                                        

10 Kč / strana A4
Poskytování informací + vyhledávání v archivu 50 Kč / strana A4

Vystavení přihlášky na SŠ - bývalý žák

50 Kč

Náhradní zápisový lístek - duplikát                    

100 Kč
Ztráta klíče od šatní skříňky                                50 Kč
Výměna zámku od šatní skříňky                          200 Kč