Sazebník poskytovaných služeb a povinných úhrad

 

Název služby

Částka k úhradě

  • opis vysvědčení – každý list A4

100 Kč

  • tisk nového vysvědčení namísto poškozeného

50 Kč

  • poškozené učebnice

1/3, 2/3 ceny nebo plná cena

učebnice dle míry poškození

  • poskytování informací - za jednu stranu formátu  A4

10 Kč

  • poskytování informací + vyhledávání v archivu

             - za jednu stranu formátu  A4

50 Kč

  • opis a potvrzení klasifikace na přihlášce na SŠ  - bývalý žák

50 Kč

  • náhradní zápisový lístek - duplikát

100 Kč

  • výroba ztraceného klíče od šatní skříňky

100 Kč

  • výměna poškozeného zámku v šatní skříňce

250 Kč