Distanční výuka - vyhodnocení

Vyhodnocení Dotazníku týkajícího se úrovně a kvality distanční výuky na naší škole v minulém školním roce najdete v Sebehodnocení školy.

Provoz školy od 1. 9. 2021

Opatření od 8: 6. 2021

Informace o provozu školy od 8. 6. 2021 najdete zde.

Opatření od 24. 5. 2021

Informace o provozu školy od 24 5. 2021 najdete zde.

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku

Seznam přijatých dětí do 1.ročníku naší školy na školní rok 2021/2022 si můžete přečíst zde.

Opatření od 17. 5. 2021

Informace o provozu školy od 17. 5. 2021 najdete zde.

Opatření od 10. 5. 2021

Informace o výuce a testování žáků od 10. 5. 2021 získáte zde.

Opatření od 12. 4. 2021

Informace k organizaci výuky a testování žáků od 12. 4. 2021 najdete zde.
Další informace o testování si můžete přečíst v letáku MŠMT.


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku na naší škole probíhal od 1. do 10. 4. 2021. Informace o zápisu najdete zde.

Mohl vám pomoci i Newsletter MAP Brno II k zápisu do MŠ A ZŠ.

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky na SŠ najdete zde.

Opatření od 1. 3. 2021

Z důvodu vyhlášení nového nouzového stavu, který je vyhlášen od pondělí 1.března do neděle
28. března, a z důvodu dalších opatření se situace v docházce žáků do školy mění!!
To znamená, že od pondělí 1. března mají VŠICHNI ŽÁCI (1. - 9. ročník) povinnou distanční výuku doma dle stanoveného rozvrhu. Rodičům žáků 1. a 2. tříd paní učitelky během víkendu oznámí, jakým způsobem a v jakém čase bude probíhat distanční výuka.
 
OBĚDY - výdej obědů bude probíhat do jídlonosičů, a to v těchto časech:
- žáci 1. stupně (1.-5. ročník) v době 12.15-13.00
- žáci 2. stupně (6.-9. ročník) v době 13.00-13.45.
Pokud vyzvedáváte obědy pro sourozence z obou stupňů, můžete tak učinit v kterémkoliv uvedeném čase (pro obě nebo více dětí zároveň).
Žáci 1. a 2. tříd, kteří mají přihlášené obědy na pondělí a další dny a chtěli by si tyto obědy odhlásit, mohou tak učinit během víkendu oznámením mailem na mailovou adresu školní jídelny
(sjnovoli@volny.cz).
 
OŠETŘOVNÉ-informace o ošetřovném zde.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Přijímací řízení na střední školy

Vydání přihlášek na SŠ a gymnázia

Vydání přihlášek na SŠ a zápisových lístků zákonným zástupcům žáků 5. a 7. tříd hlásících se na víceletá gymnázia - pondělí 1. 2. 2021 16:00 -17:00 ve vestibulu školy

Vydání přihlášek na SŠ žákům 9. roč.: Nevyzvednuté  a opravené přihlášky je možné vyzvednout 1. 2. 2021 v době od 7:00 - 8:00 a 9:00 - 14:30 u služby ve vestibulu školy.

Vzhledem k epidemiologické situaci se plánované schůzky rodičů žáků 9. tříd dne 21. ledna 2021 a schůzky rodičů žáků hlásících se na víceletá gymnázia dne 27. ledna 2021 neuskuteční!

Vydání vysvědčení (výpisu z vysvědčení)

Informace o vydání vysvědčení najdete zde.

Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky

Ve školním roce 2020/2021 vzhledem k epidemiologické situaci a omezení kontaktů mezi dětmi i rodiči skupinky organizovat nebudeme.

 

Od 11. 1. 2021 pokračuje organizace školní výuky ve stejném režimu jako od 4. 1., tedy do školy chodí jen žáci 1.  a 2. ročníku.

Opatření od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020

 

Vánoční prázdniny od 21. 12. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

z důvodu vážné epidemiologické situace MŠMT stanovilo pondělí a úterý 21.12. a 22.12. jako volné dny, to znamená, že vánoční prázdniny začínají již od pondělí 21.12.2020.

Prezenční ani distanční vyučování a provoz školní družiny tedy již od tohoto pondělí nebude. Mohou probíhat dobrovolné konzultace s vyučujícími, pokud je učitelé vyhlásí a pokud se k nim žáci přihlásí.
Do neděle 20. prosince se provoz škol řídí současnými pravidly.

Předpokládaný nástup žáků do školy je v pondělí 4. ledna 2021.
Pokud nedojde ke změně, tak v týdnu 4. - 8. ledna nastoupí do školy na prezenční výuku všichni žáci 1. stupně, 9. ročníku, 8. ročníku a třídy 7.B a 7.C. Ostatní třídy mají distanční výuku dle platného rozvrhu distanční výuky.

Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci na období vánočních prázdnin odhlášené (včetně pondělí a úterý 21. a 22. prosince).

Vratky peněz za ŠD za podzim 2020 budou provedeny nejpozději v průběhu měsíce ledna 2021.

Pokud nastanou nějaké změny, budeme Vás informovat.

Přeji Vám Všem krásné a klidné Vánoce a v novém roce 2021 hlavně pevné zdraví a co nejvíce pohodových dní.

RNDr. Josef Novák
ředitel školy

 

Webová aplikace – zdroj informací k výběru SŠ

Nepříznivá epidemická situace letos znemožnila pořádání Prezentace SŠ na naší ZŠ, veletrhů středních škol v okresech i tradičního Festivalu vzdělávání. Zrušení těchto akcí ztěžuje žákům výběr oboru střední školy. Proto byla vytvořena nová webová aplikace, která žákům a jejich rodičům volbu usnadní. Aplikace je dostupná na adrese: https://www.vyberskoly.cz/online. Na tomto webu naleznete všechny potřebné informace o příjímacím řízení na střední školy. Využít můžete i www.atlasskolstvi.cz, kde naleznete přehled všech SŠ v Jihomoravském kraji a další informace např. o počtech přijatých a přijímaných žáků. 
 

Opatření od 30. 11. 2020

Od pondělí 30.11. nastoupí do školy na každodenní prezenční výuku také ostatní třídy 1. stupně (3.- 5. ročník) a žáci 9. ročníku. 
Pouze žáci 6.- 8. ročníku budou mít rotační výuku, tzn. budou se střídat - jeden týden budou ve škole a druhý týden budou doma na distanční výuce. 
Od 30.11.- 4.12. v rámci rotační výuky: ve škole budou třídy 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A. Doma na distanční výuce budou třídy 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D. Další týden se to vymění.
Obě tyto formy vzdělávání jsou pro žáky povinné.
Třídní schůzky proběhnou dne 1. 12. v době 16.00-17.00 pro třídy 1. stupně a 17.00-18.00 pro třídy 2. stupně, a to online v aplikaci Zoom. Třídní učitelé zašlou rodičům přihlašovací údaje.
 
 

Návrat do školy 18. 11. 2020

Milí žáci a rodiče,
už je to tady - děti 1. a 2. tříd se do školy vrátí ve středu 18.11., a to v celých třídách, nebudou se tedy rozdělovat na skupiny.
Bude rovněž fungovat školní družina a školní jídelna (nezapomeňte si přihlásit obědy).
Školy ale budou muset zajistit, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů.
Stejná třída se tedy bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas v družině.
Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách.
Ještě větší apel pak Ministerstvo školství směřuje k větrání tříd, které bude probíhat nejen po konci hodin, ale i v jejich průběhu.
Povolen není zpěv ani tělocvik. Pohyb dětí na vzduchu je ale vítaný.
 
RNDr. Josef Novák, ředitel školy 
 

Volby do školské rady

Byl prodloužen mandát stávajících členů školské rady. Tento mandát skončí tři měsíce ode dne skončení nouzového stavu, takže momentálně by to bylo 12.3.2021. Nic ovšem nebrání tomu, abyste volební komisi nebo vedení školy podávali Vaše návrhy na kandidáty na členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogických pracovníků. Kandidátem na člena školské rady se může stát zletilá osoba navržená kterýmkoliv zákonným zástupcem žáka školy (zákonný zástupce žáka může navrhnout i sám sebe). O tom, kdy a jak proběhnou volby členů školské rady, budete včas informováni.

Všechny informace o volbách do školské rady najdete zde.

 

Ředitelské volno

Ředitelské volno bude v pondělí16.11. 2020. Vzhledem k současné situaci dostanou žáci "úkoly na prázdniny".

 

Ošetřovné

Vzhledem k připravované změně zákona není potřeba žádat školu o potvrzení o uzavření školy. Stačí čestné prohlášení žadatele - viz: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Opatření od 14. 10. 2020

Na základě Usnesení vlády ČR bude od středy 14.10.2020  probíhat na naší škole pouze DISTANČNÍ výuka!
 
ROZVRH online výuky (videovýuky) dostanou rodiče na 1. stupni od třídního učitele.
Na 2. stupni platí ROZVRH online výuky ten, který jste obdrželi v pátek 9.10. ve zprávě v Edupage od paní zástupkyně Vildové.
 
Provoz školní družiny NENÍ.
OBĚDY ve školní jídelně je možné vyzvedávat v době 12.00-12.30 = 1. stupeň, 12.30-13.00 = 2. stupeň, a to pouze do JÍDLONOSIĆŮ - viz příloha!
 
 

Opatření od 12. 10. 2020

Přehled opatření na naší škole od 12. 10. 2020 najdete zde  (doc) nebo v pdf.

 

Opatření od 5. 10. do 18. 10. 2020

Kvlůli omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin  konkrétně na naší škole bude platit následující::
 
1. výuka hudební výchovy na 1. i 2. stupni dále pokračuje, ovšem bez zpěvu.
2. výuka Tv na 1. stupni pokračuje beze změny - sportovní činnosti bez roušek.
3. výuka Tv na 2. stupni pokračuje - jsou zakázány sportovní činnosti, žáci musí mít v hodině Tv nasazenu roušku, hodinu Tv lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem.
 

Opatření od 18. 9. 2020

Od pátku 18.9.2020 platí nově povinnost pro žáky 2. stupně (6.- 9. třída) používat roušky ve všech prostorách školy, takže žáci 2. stupně budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje apod.).

Žáci 1. stupně (1.- 5. třída) musí nosit roušky zatím pouze ve společných prostorách školy (chodby, WC, jídelna apod.).
 

Doporučený postup Odborné společnosti (16. 9. 2020)

 

Opatření od 9. 9. 2020

Dne 9. 9. 2020 MZd nařídilo a vydalo mimořádné opatření, kterým je stanovena s účinností od 10. září 2020 (t.j. od zítřka) žákům a zaměstnancům škol povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šála, šátek aj., které brání šíření kapének) ve společných prostorách škol (chodby, toalety, šatny, jídelna,...).
 
Proto Vás žádám, abyste těmito ochrannými prostředky dýchacích cest vybavili své děti!
Děkuji za pochopení nastalé nenadálé situace.
 
RNDr. Josef Novák
ředitel školy
 

Informace o provozu školy od 1.9.2020

 

Informace o zařazení dítěte do projektu "Obědy do škol"

Sdělujeme rodičům, že od 1. 9. 2020 je možnost přihlásit dítě do projektu „Obědy do škol“. Tato pomoc se nabízí rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.
Pro získání podpory je nutno navštívit ÚŘAD PRÁCE, který potvrdí nárok na zapojení dítěte do bezplatného stravování.
Informace o operačním programu a projektu jsou dostupné na webových stránkách:
 
 
 

Informace o provozu školy do konce školního roku 2019/2020

 

Doporučení ke snížení rizik nakažení koronavirem

V souvislosti s epidemií koronaviru doporučujeme dodržovat všechna opatření, která riziko nakažení snižují a jsou uvedena v následujících odkazech:

 

Vyzkoušejte si doma: