Užitečné odkazy

 

Krizové situace:

www.acps.cz/     Akademické centrum poradenství a supervize

www.anabell.cz/    Anabell, o.s. (poruchy příjmu potravy)

www.ic-brno.cz/     Intervenční centrum pro oběti domácího násilí

www.spondea.cz/     Krizové centrum pro děti a mládež Spondea

www.css.brno.cz/index.php     Manželské a rodinné poradny Brno

www.modralinka.cz/    Modrá linka - linka důvěry pro děti a mládež, poradna

cdozs.cz/    Poliklinika Bílý dům

www.triada-centrum.cz/    Poradenské centrum TRIADA

 

Kyberprostor:

www.saferinternet.cz/index.asp   Bezpečně na internetu - informační stránky o bezpečném chování v kyberprostoru

www.bezpecne-online.cz/newsletter    Bezpečně na internetu - informační stránky o bezpečném chování v kyberprostoru

www.czechkid.cz/index.html    Projekt CZECHKID - počítačová aplikace pro podporu multikulturní výchovy

horka-linka.saferinternet.cz/cervene-tlacitko    Červené tlačítko - pro nahlášení nelegálního obsahu na internetu

www.porse.cz/Domaci_nasili_Game_Over.html    Hra - simulace partnerského života ve společné domácnosti, projekt v rámci informační kampaně české vlády

www.ghettout.cz/index.php    Hra - simulace života v sociálně vyloučené lokalitě, projekt společnosti Tady a teď

www.evropa2045.cz/    Hra - simulace řízení EU

seznamsebezpecne.cz/  Film o nástrahách internetového seznamování pro děti i rodiče

www.join-the-game.org/cz/nc/home.html    Hra - Šampioni pro Afriku, simulace života v Africe

 

Rodina:

www.crsp.cz/     Centrum pro rodinu a sociální péči

www.familypoint.cz/     Family point, Josefská 1, Brno

www.web.ilom.cz/    Liga otevřených mužů

www.klokanekbrno.cz/    FOD Klokánek

 www.mladezvakci.cz/     Mládež v akci

www.piafa.cz/jum/    o.s.  Piafa ve Vyškově, nabízející sociální služby

www.azrodina.cz/4253-unosy-nebo-ohrozeni-deti-nasilnikem-prevence    Prevence únosů a ohrožení dětí - informace pro rodiče

www.detskaprava.cz/    Přehled práv dítěte

www.azrodina.cz/    Rodina od A do Z

 

Šikana, ohrožení:

www.bkb.cz/index.php    Bílý kruh bezpečí

www.domacinasili.cz/    Bílý kruh bezpečí - informační web

www.pomoconline.cz/index.asp    Linka bezpečí on-line

www.muziprotinasili.cz/    Muži proti násilí na ženách a dětech

www.linkabezpeci.cz/webmagazine/home.asp   Sdružení Linka bezpečí

www.minimalizacesikany.cz/    Projekt MŠMT Minimalizace šikany

sexualni.zneuzivani.cz/    Stránky o sexuálním zneužívání dětí

 

Škola:

cpiv.cz/     Centrum podpory inkluzivního vzdělávání

http://www.cermat.cz/    Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy nanečisto, informace o maturitě

www.ferovaskola.cz/     Férová škola

www.infoabsolvent.cz/     Informační systém o studiu na středních školách a uplatnění absolventů škol na trhu práce

http://www.csicr.cz/    Česká školní inspekce, inspekční zprávy a pod.

www.occupationsguide.cz/    Průvodce světem povolání

www.azrodina.cz/3026-prijimaci-zkousky-na-stredni-skoly-nejcastejsi-d     Přehled nějčastějších dotazů na přijímací zkoušky na SŠ

www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx     Převodník starých a nových názvů oborů středních škol a učilišť

http://www.scio.cz    SCIO - testování

www.seznamskol.eu/    Seznam škol v ČR v přehledných kategoriích

www2.brno.cz/index.php     Statutární město Brno - odbor školství

app.edu.cz/portal/page     Školský vzdělávací a informační portál

http://www.zkousky-nanecisto.cz/    Zkoušky nanečisto

www.zslogo.cz/specialne-pedagogicke-centrum.php ZŠ a MŠ logopedická, Veslařská 234, Brno

www.zsmerhautova.cz/     ZŠ Merhautova, dyslektické třídy 1. - 9. ročník

 

Výchova, volnočasové aktivity:

http://www.mestoprodeti.cz/     Město pro děti, nabídka různých akcí v Brně vhodných či zaměřených pro děti

hestia.ecn.cz/PetP/     Program Pět P

www.ratolest.cz/     Ratolest Brno, o.s.

www.salesko.cz/    Salesiánské středisko Líšeň

svpbrno.ic.cz/     Středisko výchovné péče, Gabriely Preissové 8, Brno

svphelpme.cz/      Středisko výchovné péče HELP ME, Bořetická2, Brno

ddubrno.cz/     Středisko výchovné péče, Hlinky 140, Brno

www.svp.dum-brno.cz/     Středisko výchovné péče, Veslařská 252, Brno

 

Závislosti:

bezcigaret.cz/    Portál  o kouření a odvykání

www.nekuratka.cz/    Nekuřátka - informační web pro děti o ne/kouření

www.poradenskecentrum.cz/     Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

 

 

ŠPP JE FINANCOVÁNO STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY