Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

Předškoláčci,

 • chcete mít jistotu, jaké to bude?
 • chcete si více věřit?
 • chcete jít do 1. třídy beze strachu?
Přijďte s maminkami do našich skupinek!
 
Kdy se budeme scházet? Každé úterý od 15:30 – 16:30 hodin.
1. lekce začíná 23. 1. 2024 na ZŠ Novolíšeňská.
 
Cena: 700 Kč (tj. 70 Kč za lekci)
 
Program je rozdělen do 10 lekcí. Každá lekce má asi hodinové trvání. Činnosti jsou řazeny za sebou tak, aby lekce byla pro dítě zajímavá, různorodá a zároveň zvládnutelná.
 
Více informací ke skupinkám na naší škole najdete zde v pdf.
 
Skupinky jsou zaměřeny na rozvoj:
 • grafomotoriky - jemná motorika (ruka, správný úchop tužky), hrubá motorika (koordinace pohybu celého těla
 • řeč - schopnost komunikace - spojeno s rozvojem myšlení, výslovnost, slovní zásoba, správné dýchání
 • sluch - vnímání rytmu šeči, melodie řeči, rozvoj pozornosti na sluchové vjemy (příprava na výuku čtení a psaní)
 • zrak - vnímání nejen celku, ale i detailu, rozlišování tvaru a barev, zraková paměť (příprava na čtení)
 • prostorová a pravolevá orientace - velmi důležité pro orientaci v textu, čtení a psaní zleva doprava
 • matematické představy - základní geometrické tvary a jejich třídění podle určitých pravidel
 • pojmy - první / poslední, menší / větší, malý / velký...
 • rozumové schopnosti a logické myšlení - schopnost logicky sdělovat, co si myslí
 
Přítomnost rodiče je důležitá:
 •  náplň lekcí je motivací a radou
 •  získává náměty pro práci s dítětem
 •  vidí dítě při práci a má možnost srovnání s ostatními
 •  naučí se s dítětem lépe komunikovat a spolupracovat
 •  stává se pomocníkem svému dítěti
 •  společně strávený čas s dítětem
 
Po ukončení 10 lekcí je vhodné s dítětem stejným způsobem pracovat dále.
 
Vhodné náměty najdete:
 • časopis SLUNÍČKO
 • pracovní listy KRESLENÍ PŘED PSANÍM (po ukončení skupinek děti pracovní listy dostanou)

 

Kontakt

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno 628 00

tel. 725 171 835

e-mail: martin.vitek@zsnovolisenska.cz