Spolupráce s dalšími subjekty

Problematika na základní škole je velice široká. Abychom mohli poskytovat co nejlepší péči

o naše žáky, spolupracujeme s celou řadou další subjektů.

 

 • Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami a žáci nadaní:

Naše spádová pedagogicko-psychologická porada je: PPP Brno, Kohoutova

Adresa: Kohoutova 1512/4, Brno 61300

Web: https://www.pppbrno.cz/kohoutova.php

Online žádanka na vyšetření: https://www.pppbrno.cz/formular.php

Psycholog: Mgr. Dana Plešingerová

Speciální pedagog: Mgr. Martina Bělková

 

 • Žáci s poruchou autistického spektra:

 

 1. Diagnostika

 Speciálně pedagogické centru (SPC) Štolcova

Adresa: Štolcova 16/301, Brno 6180

Web: https://autistickaskola.cz/spc/specialne-pedagogicke-centrum/

Objednávka služeb: https://autistickaskola.cz/spc/objednavky-sluzeb/

 

 1. Poradenské služby pro žáky s poruchou autistického spektra

Paspoint

Adresa: Anenská 10/10, Brno 602 00

Web: https://www.paspoint.cz/

Služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, volnočasové aktivity, osobní asistence, raná péče, sociální rehabilitace pro dospívající a dospělé

Za sklem  

Adresa: Moravské náměstí 754/13, Brno 602 00

Web: https://www.zasklem.cz/homepage/brno/

Služby: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace pro lidi s PAS, centrum denních služeb

 

 • Žáci s logopedickými obtížemi

Speciálně pedagogické centrum Veslařská

Adresa: Veslařská 339/234, Brno 63700

Web: https://zslogo.cz/?page_id=230

Objednávka služeb: https://zslogo.cz/?page_id=434

 

 • Žáci s mentálním postižením

Speciálně pedagogické centrum Sekaninova

Poskytuje: kompletní pedagogicko-psychologickou péči

Adresa: Sekaninova 1, Brno 61400

Web: http://zssekaninova.cz/specialne-pedagogicke-centrum/

 

 • Žáci s výchovnými obtížemi

Střediska výchovné péče:

 • Středisko výchovné péče Veslařská

Adresa: Veslařská 252, Brno 63700

Web: https://strediskobrno.cz/index.php

Poskytuje: ambulantní i celodenní program pro žáky

 

 • Středisko výchovné péče HELP ME

Adresa: Bořetická 2, Brno 629 00

Web: https://www.svphelpme.cz/

Poskytuje: ambulantní i celodenní program pro žáky
 

 • Odbor sociální péče o dítě (OSPOD) pro oblast Brno-Líšeň

Adresa: Jírova 2, Brno 62800

Web: https://www.brno-lisen.cz/socialni-odbor/t8318

 

 • Oblast primární a sekundární prevence

Poradenské centrum Sládkova

Adresa: Sládkova 45, Brno 61300

Web: https://www.poradenskecentrum.cz/

 

 • Oblast preventivních aktivit

 

 • Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno

Adresa: Kotlanova 13, Brno 62800

Web: https://www.salesko.cz/

 

 • Podané ruce o.p.s.

Adresa: Hilleho 1842/5, Brno 60200

Web: https://podaneruce.cz/

 

 • Replug me

Adresa: Křenová 57, Brno 60200

Web: https://www.replug.me/

 

 • Konsent

Adresa: Za Poříčskou bránou 7, Praha 8

Web: https://konsent.cz/

 

 • JCMM

Adresa: Česká 11, Brno 60200

Web: https://www.jcmm.cz/jsme-nadani