Zaměstnanci školy

Důležité kontakty

Všichni zaměstnanci školy mají e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmení@zsnovolisenska.cz.

E-mailová adresa školy a také e-mailová adresa paní hospodářky Ivany Andráši má tvar skola@zsnovolisenska.cz

 

Ředitel školy: RNDr. Josef Novák
 
 515 919 717, 776 685 820  
Zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Iveta Dyková
 
 515 919 715, 725 171 835  
Zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Jana Vildová
 
 515 919 716  
Ekonomka, hlavní zdravotník školy: Marie Kolaříková
 
 515 919 713, 731 638 980  
Hospodářka: Ivana Andráši
 
 515 919 711, 725 171 840  
Psycholožka: Mgr. Iveta Rebrová
 
 515 919 719, 739 553 778  
Výchovná poradkyně: Mgr. Eva Fruhwirtová
 
 515 919 729, 734 768 592
 
 
Speciální pedagog: Mgr. Dagmar Mikulášková 515 919 723  

 

Zaměstnanci školy

Učitelé 1. stupně

I.A  Mgr. Marie Řiháková  515 919 722
I.B  Mgr. Jitka Vlachová 515 919 722
I.C  Mgr. Valéria Žižáková 515 919 724
I.D  Mgr. Barbora Krátká 515 919 725
II.A  Mgr. Monika Čičatková 515 919 725  
II.B  Mgr. Jana Paukertová 515 919 722
II.C  Mgr. Vilma Dyková 515 919 722
III.A  Mgr. Dana Veselá 515 919 725
III.B  Mgr. Miluše Malá 515 919 724
III.C  Mgr. Nikol Kučerová 515 919 724
IV.A  Mgr. Lenka Bártová 515 919 739
IV.B  Mgr. Hana Pavliňáková  515 919 739
IV.C  Mgr. Hana Pozdníková 515 919 722
V.A  Mgr. Irena Drábková 515 919 724
V.B  Mgr. Radka Šlapanská 515 919 736
V.C  Mgr. Jana Divácká 515 919 739
V.D  Mgr. Lenka Stejskalová 515 919 739

 

Učitelé 2. stupně

VI.A  Mgr. Miroslav Staněk 515 919 737
VI.B  Mgr. Iveta Benešová 515 919 726
VI.C  Mgr. Barbora Laseková 515 919 727
VII.A  Mgr. Zuzana Bakalová 515 919 727
VII.B  Mgr. Adéla Kašparová 515 919 730
VII.C  Mgr. Pavla Kočvarová 515 919 737
VII.D  Mgr. Monika Kočovská 515 919 738
VIII.A  Mgr. Kamila Kopecká 515 919 726
VIII.B  Mgr. Pavlína Procházková 515 919 726
VIII.C  Mgr. Jana Mrázková 515 919 730
VIII.D  Mgr. Eva Mališová 515 919 733
IX.A  Mgr. Jolana Zipserová 515 919 743
IX.B  Mgr. Helena Olšová 515 919 738
IX.C  PaedDr. Hana Katolická  515 919 737

 

Netřídní učitelé

Mgr. Stanislav Cikalo 515 919 728
Ing. Věra Fabíková 515 919 733
Mgr. Svatava Homolková 515 919 736
Mgr. Jana Homolová 515 919 735
Mgr. Alena Mahrová 515 919 738
Mgr. Dana Mindlová 515 919 736
Bc. Daniela Nováková 515 919 743
Mgr. Marta Kubánková 515 919 732
RNDr. Věra Pejčochová 515 919 734
Mgr. Žaneta Spencer 515 919 735
Mgr. Michaela Šikulová 515 919 735
Mgr. Sabina Šimíčková 515 919 735
Mgr. Veronika Valčáková 515 919 732
Mgr. Martin Vítek 515 919 725
Mgr. Jiří Zouhar 515 919 734

 

Mentoři

Zuzana Kožnarová 515 919 728
Tereza Skalská 515 919 728
Bc. Daniela Nováková 515 919 743
Bc. Lucie Stávková 515 919 732


Asistenti pedagoga

Lenka Bruzlová 515 919 731
Zuzana Burianová 515 919 731
Marie Friáková 515 919 731
Svatopluk Kolařík 515 919 726
Ing. Kateřina Kopuletá 515 919 720
Zdeňka Pecinová 515 919 722
Monika Simandlová 515 919 720
Mgr. Gabriela Slováková 515 919 735
Pavla Šedá Andělová 515 919 722
Ing. Radmila Veselíková 515 919 724
Simona Voborová 515 919 739

 

Vychovatelky ŠD

Vedoucí vychovatelka: Alena Pleskačová 515 919 720 (kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD), 731 638 980

Miroslava  Ballová 515 919 720 (kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD)
Blanka Fabiánková 515 919 720 kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD)
Bc. Dita  Hrazdírová 515 919 720 (kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD)
Zuzana Hrazdírová 515 919 720 (kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD)
Ing. Kateřina Kopuletá 515 919 720 (kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD)
Renata Muchová 515 919 720 (kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD)
Monika Simandlová 515 919 720 (kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD)
Mgr. Gabriela Slováková 515 919 720 (kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD)
Jana Stehlíková 515 919 720 (kab. ŠD), 515 919 721 (ranní ŠD)

 

Provozní zaměstnanci

 

Knihovna

Kateřina Lunerová 515 919 714

 

Školník

Dalimil Rozprým 515 919 718, 735 169 010

 

Uklízečky 

Irena Belianová 515 919 740
Věra Javorová 515 919 740
Jindřiška Kousalíková  515 919 740
Hana Kristinová 515 919 740
Magdalena Malíková 515 919 740
Libuše Pařízková 515 919 740
Ilona Procházková 515 919 740

 

Správce tělocvičen

Helena Navrátilová