Bramboriáda

Víte, že brambory pochází z Peru v Jižní Americe, že se z brambor dá vyrobit elektrický proud, že cestovaly do vesmíru v raketoplánu Columbia, že největší bramboru vypěstoval farmář v Anglii a vážila 3,8 kg? To všechno už ví naši druháci. A při naší Bramboriádě toho zažili mnohem víc. Zazpívali si "bramborové písničky", zarecitovali básničky, na hřišti plnili disciplíny jako bramborový tenis, hokej nebo sázení a kopání brambor, ve třídě si vyrobili panáčka Bramboráčka, kaktus, ježka.
Den byl plný radosti, nadšení a dobré nálady - viz naše fotografie.

Podzimní výuka v přírodě

Podzim nám přináší stále hezké počasí, proto nechceme sedět v lavicích a vyšlápli jsme si s prvňáčky prožít den na Velkou Klajdovku. Ráno byla sice mlha, ta ale děti neodradila. Povídali jsme si o tom, jaké je typické počasí na podzim. Sluníčko nás nezklamalo, dočkali jsme se ho, a tak jsme mohli pozorovat všechny barvy podzimu. Protože se učíme písmenka, hledali jsme v lese přírodniny začínající na jednotlivé hlásky, tvořili jsme je z listů a nemohli jsme vynechat ani stavbu domečků pro skřítky.

více fotografií

říjen 23 9

Třída 4.B na programu firmy Honeywell

V pondělí 9.října se žáci 4.B zúčastnili vzdělávacího programu na téma Věda a technika je všude kolem nás, který pořádala firma Honeywell. V programu žáci nahlédli do světa průmyslového výzkumu a vývoje, prostřednictvím zábavných aktivit. Dozvěděli se, k čemu slouží černé skříňky a proč nejsou černé. Jak to chodí na letišti a opravdový pilot je seznámil s kokpitem letadla – museli pomocí hry zjistit, co vše pilot musí před startem zjistit, vyzkoušeli si řízení letadla (některým bylo i nevolno). K čemu je dobré takový simulátor mít. Dále navrhovali trasu pro robota a učili se, co vše se musí dodržet, aby jim umělá inteligence rozuměla. Potom dostali žáci svačinku a šli pokračovat v dalším bádání. Zkoušeli si, kolik decibelů dokáží vykřičet či vypískat pomocí píšťalky. A jak cestují balíky po světě. V čem všem nám stroje ulehčují práci pomocí QR kódů a správného nastavení.

další fotografie

Den přírodních věd v ZOO Brno

První týden v říjnu proběhl již 11. ročník soutěže Den přírodních věd v ZOO Brno.  Zúčastnilo se jej celkem 60 družstev žáků 6. a 7. tříd a 76 družstev z 8. a 9. tříd. Celkem se zapojilo 51 škol z Brna a okolí. V kategorii mladších žáků si lépe vedlo družstvo ze 7.B a 7.C ve složení Eliška Hořavová, Eva Říhová a Tadeáš Velebil – obsadili 34. místo. Žáci ze 7. A, jmenovitě Julie Špatná, Julie Štolfová a Tomáš Osička, skončili 46.

V kategorii starších žáků se nám dařilo ještě lépe – družstvo žáků 9.B ve složení Lucie Čižíková, Iveta Dvořáková a Daniel Prachař se umístili na 20. místě, jejich kolegové z 9. C, Nikola Minaříková, Edita Pohlová a Daniel Novotný obsadili 38. příčku. Všem výše jmenovaným žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme spoustu úspěchů v dalších soutěžích.

více fotografií

Sportovně-orientační den

Třídy čtvrtého ročníku se zúčastnily sportovně-orientačního dne na Hádech. Této cestě předcházelo přespávání ve škole, kdy si žáci napříč třídami zahráli míčové hry, museli se naučit vzájemnému respektu a také být samostatní (nachystat a sbalit si své místo na spaní,...).  Cestou na Hády žáci plnili různé úkoly, kde si zdokonalovali své znalosti nejen přírodovědných, vlastivědných, ale i informačních. Luštili zakódované informace Morseovou abecedou, snažili se najít odpovědi na otázky z informačních panelů a podobně. Po cestě žáky však čekalo i několik sportovních aktivit. Část cesty museli jít například jako kachny, jako žáby, část cesty běželi. Celý den se nám vydařil a žáci odcházeli s únavou, ale spokojeností ve tváři.
říjen 23 6

Naši matematici opět součástí Noci vědců

V pátek 6. října proběhla na několika místech naší republiky již tradiční akce, Noc vědců. Tématem letošní Noci vědců bylo „Tajemství“. Žáci naší školy si na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně připravili ukázku toho, jakým způsobem společně odhalujeme tajemství matematiky pod názvem „Škola pro detektivy“.

 Návštěvníci měli možnost poodhalit roušku tajemství různých hlavolamů a rébusů. Společně jsme si zahráli různé matematické, deskové a karetní hry nejen s detektivní tématikou. Naše expozice se těšila velkému zájmu z řad rodičů i veřejnosti. Své si u nás našli dospělí i děti. Tímto ještě jednou děkujeme všem žákům, kteří se na organizování této akce podíleli a již nyní se těšíme na příští rok a další spolupráci.

více fotografií

říjen 23 5

Páťáci na výletě v Praze

Dne 5.10.2023 všechny třídy pátého ročníku ZŠ Novolíšeňská vycestovaly na školní výlet do Prahy. I přes hodinovou časovou ztrátu díky kolizi v dopravě hlavního města jsme stihli spoustu zajímavostí. Naše prohlídka Prahy začala návštěvou Loretánského náměstí a dále pokračovala na Pražský hrad (Starý královský palác, Katedrála svatého Víta, Zlatá ulička), dále jsme prošli Malou Stranu, Karlův most , Staré město a nakonec jsme stihli i orloj. Plni zážitků a příjemně unaveni jsme se opět vrátili zpět do naší milé Líšně.

Vzpomínka na školní výlet do Prahy od Veroniky Zelníčkové (5.B).

další fotografie

říjen 23 2

Výchovný koncert druhého stupně

Hned v pondělí na začátku října k nám zavítala „Hudba školám“. Trojice hudebníků pod vedením pana Jiřího Válka našim šesťákům a sedmákům připomněla legendu jménem Semafor, pro osmáky a deváťáky měli hudebníci připravený program o českém i světovém folku. Kromě poutavého vyprávění a poslechu mnoha písniček jsme si také společně ráno zazpívali a příjemně se tak naladili k nadcházejícímu školnímu dni.

září 23 10-15

Zeměpisná exkurze do Itálie

Chtěli byste prodloužené prázdniny? Žáci osmých a devátých ročníků si je užili na poznávacím výletě v Itálii. 

Ve dnech 10.-15. 9. se studenti ze tříd 8.A, 8.B, 8.C a 9.B vypravili na zájezd do pohádkové země v zahraničí. Navštívili Benátky i dva přilehlé ostrovy Murano a Burano, San Marino, Veronu, park evropských a italských miniatur v Rimini nebo také Ravenu a v ní zábavní park Mirabilandia v doprovodu skvělé paní průvodkyně. Společně jsme se naučili nové poznatky o historii či památkách jednotlivých míst a po náročných dnech jsme se vždy ubytovali do mobilních domků v kempu Mare e Pineta. Odtud to ovšem nebylo daleko na příjemnou písčitou pláž s mořem. A jelikož po namáhavých výstupech nebo častému chození po krásách a dominantách jsme byli poněkud vyčerpaní, jako osvěžující část výletu bylo bezpochybně koupání.
 
 
Jako správní dobrodruzi jsme si jídlo kromě oběda obstarávali sami (samozřejmě ne lovem ani sbíráním lesních plodů, ale čerpali jsme z vlastních trvanlivých potravin. A i to pro nás byla veliká zkušenost. Každý den jsme si náramně užili i včetně jízdy autobusem a domů jsme se vrátili plní dojmů a se spoustou suvenýrů.
září 23 11

Adaptační kurzy

V pondělí  11.9. navštívila třída 6.B Areál Lanového centra PROUD Brno. Celý program byl zaměřen na rozvoj otevřené komunikace ve třídě, nastavení společných pravidel, řešení týmových úkolů a přijímání a dostávání zpětné vazby. Nejvíce si žáci užili stavbu návratového modulu pro kosmonauta v podobě vajíčka, které se nesmělo rozbít po pádu z nejvyšší plošiny v lanovém centru. Nezapomenutelné jsou také zážitky ze samotného lezení ve výšce.

Postupně se adaptačního kurzu se stejným zaměřením zúčastnili žáci celého 6. a 1.ročníku naší školy.

 

září 23 8-10

Vystoupení našich žáků na Festivalu vědy

Ve dnech 8. až 10. září měli návštěvníci Festivalu vědy na Výstavišti v Brně, jehož pořadatelem je Hvězdárna a planetárium Brno, opětovně možnost navštívit expozici naší školy.

Připraveny byly ukázky práce školního kroužku Lego Robotiky jako ovládání robota pohybem ruky, automatická převodovka, interaktivní lov plyšové hračky nebo jízda s robotem na čas. Druhá část našeho stanoviště nabízela možnost si zahrát rozmanité deskové hry pro malé, velké i náročné hráče. Společně jsme také řešili logické úkoly a hlavolamy z dílny matematického kroužku. V neděli naše síly doplnila ještě interaktivní výstava Fyzikální bonboniéra, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet pokusy z různých fyzikálních oborů a funkční fyzikální hračky z odpadového materiálu.

Jako v předešlém roce se i letošní Festival vědy opět těšil hojné návštěvnosti a naše škola měla znovu tu čest vystupovat mezi více jak sedmdesáti expozicemi významných brněnských vědeckých a školských institucí, jako jsou Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Moravské zemské muzeum, Knihovna Jiřího Mahena a řada dalších.

fotografie expozice matmatickáho kroužku

fotografie expozice kroužku Lego Robotiky

fotografie expozice Fyzikální bonboniéra

Úspěch v celobrněnské výtvarné soutěži

Na jaře letošního roku proběhla výtvarná soutěž vyhlášená radnicí městské části Brno-střed. Tématem soutěže bylo oblíbené místo nacházející se právě v této městské části. Zúčastnit soutěže se mohl bez ohledu na věk každý.

V konkurenci několika set výtvarných prací obsadila první místo v kategorii dětí ve věku od 11 do 15 let žákyně naší školy Leontýna Coufalová ze třídy 8.A. Vítězce gratulujeme!

  

červen 23 30

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v JMK

Naše škola v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji získala v červnu 2023 zlatý certifikát finančně gramotná škola.

Informace o projektu

Pomoc pro psí hospic

Loňská 8. C se ve spolupráci se školním parlamentem rozhodla, že zorganizuje sbírku na pomoc zvířatům. Vybrali psí hospic „Dejte nám šanci“, který se stará o staré, nemocné, handicapované nebo týrané pejsky (nyní i kočičky a slepičky). Nešlo o obyčejnou sbírku, ale pomocí akce „Pečeme perníčky pro pejsky“ se do této akce zapojili děti, rodiče, prarodiče i učitelé. Každý se zapojil tak, jak uměl, někdo perníčky pekl, někdo zdobil, někdo balil, někdo za ně vybíral peníze do sbírky. Úspěch akce předčil naše očekávání, za perníčky se pro zvířátka vybrala částka neuvěřitelných 25 682 Kč.

celý článek

více fotografií

Výtvarná soutěž ve spolupráci s Obcí Slovákov

Výtvarná soutěž, projekt Obce Slovákov v Brne a Základní školy Novolíšeňská, probíhá už celé desetiletí. Každým rokem se setkáváme s novými žáky a každým rokem nás překvapí nové talenty, které se vnoří do myšlenek a tvorby slovenských malířů.

Rok 2022/2023 byl věnovaný slovenské výtvarníci Matildě Čechové, velmi všestranné a plodné umělkyně ve svém oboru. Děti si mohly vybrat z různorodých témat její tvorby, od přírodních scenérií, vesnických námětů, italských a slovenských měst, různých zátiší a grafických obrazů ze slovenského života. Většinou zvítězila příroda, květiny a vesnice. Vznikly krásné obrazy, které stojí za prohlédnutí. Práce to byla náročná. Vybrané téma začínaly děti malovat ve škole s vysvětlivkami paní učitelky Kopecké a dále pokračovaly už samostatně. I samotné pochopení techniky malby nebo kresby je hodně náročné. Vrstvení barev i jejich míchání zvládly všechny ročníky velmi úspěšně. To konečně můžete vidět na vítězných obrázcích. Kdo ví, zda nejsou mezi nimi budoucí výtvarní umělci. Posuďte sami v naší galerii.