Výroba krmítek

Zima pomalu předává své žezlo jaru. Příroda se probouzí, zvířátka se připravují na další potomstvo a ptáčci, kteří nás na podzim opustili, budou co nevidět zpět. A po dlouhé cestě jim, a taky dalším opeřencům, určitě přijde vhod svačinka v krmítkách, které jim připravili naši třeťáci.

    

Preventivní program Hasík

Děti druhých tříd absolvovaly na naší škole výchovně preventivní program Hasík.  Během dvou hodin se dozvěděly spoustu zajímavých a poučných informací, které nejen jim, ale i jejím blízkým mohou zachránit život. Při první návštěvě si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla. Na koho se mají obrátit, kdyby byly v nouzi, včetně toho, jak by mělo správně vypadat takové oznámení. Všichni zbystřili, když pan hasič ukázal vybavení nutné při zásahu u požáru a předvedl s pár dobrovolníky, jak taková záchrana může vypadat. Důležité bylo, aby si uvědomily, že se v masce, do které je pouštěn kyslík, mění jeho hlas a nebály se ho. V další lekci nás hasiči seznámili se znaky požáru a jak postupovat, když ho nejmíň čekáme. Tedy co dělat, když mě probudí štiplavý kouř. S nadšením děti pozorovaly, co pan hasič říkal a názorně ukazoval. Vyjmenováním nejrůznějších zařízení domácnosti, které potřebují elektrický proud, si uvědomily, co všechno by mohlo být potencionální nebezpečí.

    

Veselé zoubky

Naši prvňáčci se zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Pojetí programu si každá třídní  paní učitelka pojala po svém. Důležité však bylo, aby byly jasně patrné zásady prevence vzniku zubního kazu u dětí a správná péče o zuby. Děti se dozvěděly o funkci zubů a o jejich růstu, z čeho se zuby skládají a správnou techniku čištění. Poté v rámci interaktivních her a videí získávaly informace o prevenci  vzniku zubního kazu a péči o zuby. Vypracovaly pracovní sešitek s úkoly a doplňující pracovní listy se zoubkovou vílou, za které získaly zoubek. Za určitý počet zubů získaly balíček se zubní pastou, kartáčkem na zuby a  hodinami do koupelny. V rámci výtvarné výchovy děti namalovaly kamaráda nebo kamarádku s otevřenou pusou u zubaře, kde mu dolepovaly zuby bílou fazolí.

více fotografií zde

Vánoční muzicírování

V posledním školním týdnu roku 2018 si několik našich žáků sbalilo svůj hudební nástroj a pod vedením paní vychovatelky ze školní družiny jsme vyrazili navštívit naše spřízněné babičky a dědečky do domova pro seniory Norbertinum v nedalekých Židenicích.  Přivezli jsme jim vánoční atmosféru v podobě koled a zimních písní, ručně vyrobená osobní přání od našich žáků, ale také drobné dárečky, na kterých se nejvíce podíleli děti ze třetí a čtvrté třídy prvního stupně. Ve společenské místnosti jejich domova se nás tentokrát sešlo opravdu hodně, těm, kteří ze zdravotních důvodů našemu koledování nemohli naslouchat, jsme měli možnost popřát krásné vánoce alespoň u jejich lůžka.

   

Naše vzájemná spolupráce nás oboustranně velmi těší a hodláme v ní pokračovat i v právě přicházejícím roce 2019.

prosinec 18 19

Divadelní představení The Wolf and Seven Little Kids

Tradičně v předvánočním čase si skupina žáků devátého ročníku připravila nastudování pohádky v anglickém jazyce pro své mladší spolužáky z 1. stupně školy. Tentokrát se jednalo o pohádku The Wolf and Seven Little Kids (Vlk a sem kůzlátek), kterou postupně předvedli dětem ze tříd III.A a III.B. Malým divákům se představení velice líbilo a odnesli si z něj i několik nových anglických slovíček.

prosinec 18 17

Exkurze žáků 9. ročníku na FIT VUT

V rámci naší spolupráce s různými fakultami VUT Brno navštívili naši deváťáci v pondělí 17. 12. budovu Fakulty informačních technologií  na Božetěchově ulici. Čekala je zde úvodní přednáška o IT, následovaly  ukázky IT úloh na témata Lámání hesel, Interakce s roboty pomocí rozšířené reality, Detekce vozidel ve videu (umělá inteligence), Svět cloudů a Teoretická informatika. Všechny prezentace byly podány velmi zajímavým a pro naše žáky srozumitelným způsobem.

prosinec 18 17

Vánoční svačinky pro žirafu

17. prosince proběhla na naší škole akce Vánoční svačinky pro žirafu. Tentokrát se nejvíce zapojili žáci z 6.A a 6.C, kteří přinesli sladké i slané občerstvení .  

Akce se nám vydařila, všem moc chutnalo.  Vybrali jsme 2 156Kč a všechny tyto peníze věnujeme na adopci žirafy. Děkujeme dětem i rodičům, kteří se do Svačinek pro žirafu zapojili.

   

 
prosinec 18 10

Úspěch projektu Abeceda peněz

V pondělí 10.12. 2018 děti ze třídy 4.B zrealizovaly vánoční jarmark v prostorách České spořitelny na Kobližné. Byly zapojeny do projektu ABECEDA PENĚZ, který si klade za úkol vzdělávat děti v oblasti finanční gramotnosti. Žáci měli během dvou měsíců vymyslet podnikatelský plán, název firmy, zvolit si ředitele firmy, bankéře, realizovat výrobu, vytvořit pozvánky a vše zakončit jarmarkem, na kterém své výrobky prodávali. Naše firma Žirafáci s.r.o. vše zvládla na jedničku a všichni si za realizaci jarmarku zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme všem, kteří malým podnikatelům pomohli a přišli je na jarmark do České spořitelny podpořit. Dík patří také všem rodičům, kteří se aktivně zapojili a s celou akcí nám pomohli.

více fotografií zde

prosinec 18 6

Vánoční dílna netradičně

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zazněly ve všech odborných učebnách 2. patra ZŠ Novolíšeňská vánoční koledy. Konala se zde totiž vánoční dílna, tentokrát trochu netradičně v matematickém duchu. Žáci si vyráběli z papíru sadu krásných vánočních prolamovaných koulí, kterou můžou použít jako výzdobu  na stromeček nebo na vánoční stůl. Pro své nejbližší nebo kamarády si mohly zhotovit i několik dárků – zajímavých hlavolamů i s návody, jejichž fotografie můžete vidět v naší fotogalerii. 
 
   
prosinec 18 5

Mikuláš ve škole

Dne 5.12.2018 proběhla na naší škole Mikulášská nadílka. Naši deváťáci  se oblékli do kostýmů a chodili nadělovat ke svým kamarádům z 1.stupně. Celá  akce se úspěšně vydařila. Děkujeme žákům z 9.ročníku za krásný zážitek a nabízíme několik fotografií k  prohlédnutí.

 

prosinec 18 5

Naši sedmáci na literární exkurzi v Třebíči

V předvánočním čase naše sedmé ročníky vyrazily na celý den do Třebíče, aby poznaly různé historické zajímavosti tohoto města a „naživo“ se potkaly s tím, co se učí ve škole v lavicích.

Vyrazili jsme hned ráno a cestou se zastavili v Kralicích na Moravě, abychom ve slavném památníku Bible kralické viděli nejen spoustu starých tisků, ale dozvěděli jsme se  také mnoho zajímavého o některých našich osobnostech, například o Janu Amosovi Komenském. Nakonec jsme na vlastní oči viděli nejenom starý tiskařský lis, ale také výrobu tištěných stránek.

V Třebíči jsme prošli historické náměstí a následovala prohlídka baziliky Sv. Prokopa.  Poté jsme měli na programu prohlídku bývalé židovské čtvrti, která je dnes zachovaná jako kulturní památka. Prohlídka začala v Zadní synagoze - tam jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna odešla na prohlídku židovského obydlí s paní průvodkyní a ta druhá si mezitím mohla v klidu prohlédnout vnitřek synagogy nebo si pohrát s  interaktivní maketou židovské čtvrti. Nakonec jsme společně prošli celou židovskou čtvrť. Dozvěděli jsme se nejen spoustu zajímavých informací, na které není ve škole čas, ale bylo to, jako bychom se vrátili v čase, tak silně na nás sáhla historie poměrně nedávná.

listopad 18 28

Turnaj v přehazované pro 1.stupeň

Dne 28.11.2018 se uskutečnil turnaj v minipřehazované pro 2.-5.třídy. V nafukovací hale se sešlo téměř 200 dětí a užilo si krátký, ale intenzivní turnaj. Každé družstvo odehrálo 5-8 zápasů, celkem proběhlo 150 zápasů.Velké poděkování patří pedagogickým pracovníkům, kteří při akci pomáhali - p.uč. Kadlcové, Klokové, Stejskalové a p.vych.Hrazdírové D. a hlavně žákům 9.C, děvčatům ze sportovních her a školním volejbalistkám za organizaci turnaje.  Za svou práci byli odměnění v soutěži o nejsympatičtějšího organizátora. Celkové pořadí níže. První tři družstva v každé kategorii automaticky postupují do případného městského kola v březnu. 4.a 5. ročníky by na jaře již měli zvládnout oranžový minivolejbal (chyť a odbij vrchním odbitím obouruč - prsty) , takže začněte trénovat!

listopad 18 21-23

Pobyt na ekostředisku Rychta

Ve dnech 21.11.- 23.11.2018 se žáci 7.D zúčastnili pobytu na ekostředisku Rychta v Krásensku. Akce se konala v rámci projektu KaPoDaV, jehož součástí je projekt Škola pro udržitelný život, který budeme během letošního školního roku realizovat. Během pobytu se sedmáci učili, jak správně postupovat při přípravě a realizaci projektů, krok za krokem si prošli celým procesem a v závěru svého pobytu jimi vybrané a navržené projekty skutečně zrealizovali. Několik forografií z akce si můžete prohlédnout zde.

listopad 18 13

Den laskavosti

Dne 13. listopadu se slaví světový Den laskavosti – den, kdy se k sobě mají všichni chovat hezky a přátelsky. Žákovský parlament se v rámci tohoto dne rozhodl uspořádat sběr papíru na prodloužení adopce žirafy z brněnské zoo. Výtěžek z této akce byl více než 7000 Kč, ale plánujeme pořádat i další akce, protože peněz na adopci je potřeba mnohem více. Snad tímto uděláme alespoň malou radost žirafě Zarafě a doufáme, že i vy jste v tento den nešetřili hezkými slovy. Jen obyčejný úsměv totiž dokáže člověku zlepšit den. Nechť je laskavost vám všem příkladem.

listopad 18 11

Remembrance Day (Den veteránů)

V neděli 11. listopadu uplynulo již 100 let od ukončení 1. světové války. Na památku všech zesnulých i přeživších vojáků se dne 11. listopadu slaví Mezinárodní Den veteránů. Symbolem tohoto dne se staly květy vlčích máků, neboť pokrývaly hroby padlých. Připnutím vlčího máku si lidé po celém světě připomínají hrdinství všech vojáků a vzdávají jim touto cestou úctu.

V České republice tento významný den bohužel není tak známý jako v zahraničí. Velké popularitě se ale těší především v anglicky mluvících zemích. Proto v minulém týdnu byla do hodin angličtiny mimo jiné zahrnuta také výroba vlčích máků z papíru. Bylo pak krásné sledovat, jak červená vlna květů postupně zaplavovala školní chodby. Všichni angličtináři tak děkují zúčastněným žákům a učitelům za to, že se připojili a vzdali čest hrdinství vojáků, kteří bojovali a bojují za svobodný svět.

říjen 18 31

Nevidím, ale zvládnu to

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. pořádal 22. 10. – 28. 10. 2018 Týden pro inkluzi. Naše škola se také připojila a prezentovala, jak široká křídla může inkluze mít, 31. 10. 2018 naše čtvrťáky čekal výukový program „Nevidím, ale zvládnu to“. Opět nás navštívili nevidomí a slabozrací z Kyjova a přiblížíili dětem život s takovým postižením (viz fotografie). S tím také souvisí naše zapojení se do celostátní sbírky Bílá pastelka na podporu takto postižených spoluobčanů.

Žáci ZŠ Novolíšeňská se učí hospodařit s financemi v projektu „Abeceda peněz“

Co je to hypotéka? Co je to podnikatelský plán? Jak vypadá milión? Kde jsou automaty a proč si nemohu vybrat kolik chci? Nejen na tyto časté otázky dětí odpovídá jedinečný bezplatný program České spořitelny  ABECEDA PENĚZ.

Se světem byznysu  se od začátku školního roku seznamovaly i děti ze ZŠ Novolíšeňská. Své získané znalosti žáci třídy 4. B  průběžně přenášeli do praxe. Vybudovali podnik nazvaný Žirafáci s.r.o. podle svého vzdělávacího programu ŽIvot, RAdost, FAntazie. Zaměřili se na výrobu vánočních perníčků, ale i dalších vánočních ozdob a dekorací v čase adventním. Prodejem svých výrobků by si chtěli vydělat na zážitkový program – laser game, ale mysleli i na dobročinné účely.

Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny

V rámci projektu Poprvé do školy- Poprvé do knihovny se naši prvňáčci zúčastnili slavnostního pasování na rytíře knih a čtenáře knihovny v Knihovně Jiřího Mahena. Na děti čekala krásná princezna, která každé dítě pasovala mečem. Každý čtenář dostal na památku placku se stuhou, záložku do knihy a lízátko. Za odměnu si prošli knihovnu a prohlédli si dětské knihy (viz naše fotografie)

Děkujeme všem pracovnicím knihovny J. Mahena za velice pěkný zážitek.

říjen 18 17

Bramboriáda

Víte, že brambory pochází z Peru v jižní Americe, že se z brambor může vyrábět elektrický proud, že brambory byly ve vesmíru na raketoplánu Columbia, že nejtěžší brambora vážila 3,76 kg? To všechno už ví naši třeťáci. A dozvěděli se a zažili ve čtvrtek 17.10. ještě mnohem víc. Zazpívali si "bramborové písničky", podělili se o nejznámější bramborové recepty, vyzkoušeli bramborové divadlo. Na hřišti pak soutěžili v různých disciplínách - sázení brambor, kopání brambor, bramborový hokej a tenis nebo skákání v pytli. Odměnou jim byla ochutnávka bramborových dobrot, které připravily laskavé maminky, babičky a paní učitelky. Ve třídě si vyrobili ježka, kaktus, korále pro princeznu, tiskátky ozdobili povlečení, vše s využitím brambor. Den byl plný nejen sluníčka, ale i nadšení, radosti a dobré nálady, která čiší i z našich fotografií.  

Prvňáčci v divadle Radost – Pojďte pane, budeme si hrát

Děti z prvních tříd měly krásný a hlavně veselý divadelní zážitek z představení Pojďte pane, budeme si hrát. Děti pohodlně docestovaly autobusem do divadla Radost. Prohlédly si divadlo a divadelní loutky. Usadily se do křesel a užívaly si vtipné dovádění, proměny a nápady dvou neposedných medvědů. Celé představení bylo doprovázeno dvěma hudebníky a zároveň spoluhráči medvědích příhod.

říjen 18 17

Naše škola činí dobro

Dne 17.10. 2018 jsme se u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole zapojili do celostátní sbírky Bílá pastelka.  O výši vybrané částky se dozvíme až v polovině listopadu a budeme Vás informovat. Již nyní však víme, že konkrétně naše kasičky patřily k těm hodně těžkým. Obrovský dík patří každému rodiči, který se rozhodl přispět. Na 1. stupni naší ZŠ to byl téměř každý, za to velký dík!

 

říjen 18 10-11

Den přírodních věd v ZOO Brno

Dne 10. a 11.10.2018 proběhl v ZOO Brno 6. ročník soutěže Den přírodních věd. Tuto soutěž připravila Střední průmyslová škola chemická pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty víceletých gymnázií. Naše škola vyslala maximální možný počet účastníků, tedy 3 tříčlenné týmy z každé kategorie. Všechny týmy si vedly velmi dobře a získaly nadpoloviční počet bodů. Mimořádně se dařilo žákům z 8. B, kteří se v konkurenci 82 týmů umístili na vynikajícím 6. místě, jen 2 body za vítěznou ZŠ Židlochovice. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
říjen 18 5

Noc vědců

V pátek 5.10.2018 proběhla na mnoha vysokoškolských nebo vzdělávacích institucích Noc vědců. Letos se jí opět zúčastnili i žáci naší školy. Naše expozice v Technickém muzeu se jmenovala „ … A všechno se točí…“ . Pro návštěvníky  bylo připraveno představení papírového vírníku od jeho první verze z roku 1892 až po různé modely z různých zemí světa. Mohli si také vyzkoušet Purkyněho kinesiskop a různé setrvačníky z CD. Sami si mohli vyrobit oživlý obrázek nebo kolo na vzduch. Nebo si mohli vyzkoušet nový fyzikální hlavolam s míčky. Zkrátka nepřišli ani milovníci matematiky. S čísly experimentovali s hádacími kartami nebo matemagickými sčítacími sloupci. Několik fotografií ilustruje atmosféru akce.