Finančně gramotná škola – zlatý certifikát

Naše škola v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji získala zlatý certifikát finančně gramotná škola.

Koncepce Finančně gramotná škola (FGŠ) je od roku 2016 realizována v rámci projektu Finanční gramotnost do škol obecně prospěšné společnosti yourchance. Naše škola pracuje na zvyšování kvality výuky finanční gramotnosti a za to jsme postupně získali jednotlivé stupně certifikátů – bronzový, stříbrný a zlatý.

V rámci certifikace jsme absolvovali metodické workshopy, zpracovali metodiku, sdíleli příklady dobré praxe, pořádáme projektové dny na téma finanční gramotnosti pro žáky, seznamujeme žáky s tématy finanční gramotnosti i přes odborníky z praxe, účastníme se soutěže „Rozpočti si to!“ a dalších soutěží spojených s finanční gramotností a zapojujeme žáky i rodiče do rozvoje finanční gramotnosti.

Zlatým certifikátem náš rozvoj v této oblasti ovšem nekončí a budeme se tomuto tématu i nadále věnovat. Snažíme se na naše žáky seznámit s tématy finanční gramotnosti již na základní škole, aby poté tyto znalosti mohli lépe použít a zúročit i v běžném životě. 

Návštěva v Domově pro seniory

Naši žáci se vypravili  šířit vánoční náladu do našeho spřáteleného Domova pro seniory. Do nedalekých Židenic jelo 14 žáků z 3.B a 3.C v doprovodu svých třídních učitelek a speciální pedagožky.

Děti babičkám a dědečkům předvedly pásmo koled prokládané drobnými hereckými vstupy. Při zpěvu je doprovázely paní učitelky hrou na flétnu a drobné perkusní nástroje. I děti používaly při zpěvu řadu rekvizit jako rolničky, paličky, štěrchátka, ale také vlněné ovečky či miminko představující Ježíška. Vystoupení se velice líbilo, někteří byli dojatí k slzám, někteří si prozpěvovali s námi, děti byly oceněny velkým potleskem. Úkol splněn, Vánoce mohou vstoupit. Naše fotografie najdete zde.

Projekt Úsměv do schránky - 4.A

Před vánočními svátky se žáci 4.A účastnili projektu Úsměv do schránky. V rámci projektu napsali několik vlídných vět seniorům, kteří žijí v domově pro seniory. Konkrétně jsme vybrali domov v Mělníku. V hodině výtvarné výchovy každý z žáků nakreslil pohlednici a v rámci slohu v českém jazyce každý napsal pozdrav seniorům do domova pro seniory. Doufáme, že všechny naše pohledy seniory potěší a zpříjemní jim toto předvánoční období. Další fotografie najdete zde.
prosinec 23 11-12

Zeměpisná exkurze do Německa

V prosinci se žáci 7. ročníku vydali na zeměpisnou exkurzi do Německa spojenou s návštěvou několika zajímavých míst v Česku.

První den jsme se na vyhlídkových plošinách kochali krásou pískovcových útvarů v Saském Švýcarsku. V odpoledních hodinách jsme navštívili hlavní město spolkové země Sasko – Drážďany. Zde byla na programu prohlídka Rezidenčního zámku a po procházce městem nás již čekala návštěva vánočních trhů, na kterou jsme se těšili nejvíce z celého výletu. 

Druhý den ráno jsme plni sil vyrazili na horu Říp, která je pozůstatkem sopečné činnosti na území Čech. Naše další cesta směřovala do Mělníku, kde se nachází soutok  dvou nejvýznamnějších českých řek. Poslední zastávka naší exkurze byla ve městě Kutná Hora. Zde jsme obdivovali architekturu chrámu sv. Barbory a výlet jsme zakončili prohlídkou expozice „Královská mincovna“ ve Vlašském dvoře. Oba dny plné zážitků jsme si moc užili a těšíme se, kam vyrazíme příště. 
 
prosinec 23 9

Vystoupení “V Betlémě” na Líšeňských Vánocích

V sobotu 9. prosince zhruba v čase 10:25 se náš prvostupňový sbor konečně dočkal, když v prostorách poblíž radnice mohl vystoupit na již tradiční předvánoční akci – Líšeňských Vánocích. Sbor, který čítal 30 dětí a skládal se z dětí 3. a 4. ročníku, zazpíval na pódiu celkem 4 vánoční písně: Večer nad krajem se skláněl, Tisíc andělů, Pastýři a Ovečky. Každou píseň uvozoval krátký příběh, který posluchačům doplnil celkový zážitek. Kromě příběhu mohli diváci shlédnout i tradiční vánoční rekvizity z Betléma. Všechny písničky byly krásně a s radostí zazpívané, za což moc děkujeme nejen všem dětem, ale i paním učitelkám Vilmě Dykové, Haně Pozdníkové a Petře Policerové, které se postaraly nejen o nacvičení písní, ale i o hudební doprovod celého vystoupení.
   
prosinec 23 5

Výukový program ve Strážnici

Dne 5. 12. 2023 se třídy 5.A a 5.D ze ZŠ Novolíšeňská vydaly na výukový program „ RADUJME SE, VESELME SE“ do skanzenu ve Strážnici. V muzeu vesnice jihovýchodní Moravy byl v tento den připraven poutavý program s  ukázkami života z přelomu 19. a 20. století.

          

Jak již název napovídá, program se věnuje adventním a vánočním tradicím z tohoto období. Zimní čas prožívali naši předkové v rodinném kruhu, dodržovali řadu zvyků. Děti viděly draní peří, spřádání ovčí vlny, výrobu oplatků a další aktivity a zajímavosti. Cestou nás provázel  Mikuláš s čerty a andělem. Dětem se program velmi líbil.

prosinec 23 5

Návštěva Mikuláše na ZŠ Novolíšeňská

V úterý 5. 12. děti 1. - 5. tříd poctil návštěvou ve třídách Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů. Pochválili hodné děti, poslechli si písničky a bśničky, které se žáčci naučili, rozdali drobné sladkosti a také vyslechli sliby těch zlobivějších, jak od nynějška zlepší svoje chování. Tak uvidíme za rok.

další fotografie

listopad 23 28-30

English Week 2023

Poslední týden listopadu naši školu v rámci akce nazvané „English Week“, organizované paní učitelkou Žanetou Spencer, navštívili rodilí mluvčí anglického jazyka z různých koutů Spojeného království a Irska. Ti si pro skupinu přihlášených žáků připravili týden plný intenzivní, a přesto velice zábavné zážitkové výuky angličtiny.
Žáci tak měli možnost potrénovat si schopnost porozumění různým přízvukům z Britských ostrovů a také se blíže seznámit s kulturou míst, odkud lektoři pocházeli a o nichž zasvěceně a poutavě vyprávěli.
Navíc se pod jejich vedením interaktivní a poutavou formou naučili např. základy britského znakového jazyka, nahlédli do tajů psychologie a původu slov, kouzlili s Harry Potterem, zatančili si irské tance a rovněž si od A do Z vytvořili a zahráli krátké divadelní představení.
Týden plný aktivit a angličtiny byl opět velmi bohatý na zážitky a dle nadšených tváří účastníků lze soudit, že English Week i letos stál za to a všichni si jej moc užili (viz naše fotografie).
listopad 23 22

Dějepisná exkurze do Osvětimi

Dne 22. 11. 2023 naše škola uskutečnila exkurzi do Osvětimi v doprovodu paní učitelky Kopecké, Fruhwirtové a pana učitele Zouhara. Akce se zúčastnilo 44 žáků ze všech čtyř devátých tříd. Žáci se na pietních památkách Osvětim a Březinka zapsaných v UNESCO seznámili s Holocaustem za druhé světové války. Viděli jsme ubytovny, popraviště, nádraží, či plynové komory a krematoria pro vězně. Žákům byl představen každodenní život vězňů z těchto táborů.

listopad 23 13

Laskavý den na naší škole

V pondělí 13. listopadu v rámci celorepublikové dobročinné akce Laskavec náš žákovský parlament společně se třídou 5. C uspořádal tajnou akci nejen pro učitele. Parlamenťáci měli za úkol donést v tajnosti různé napečené dobroty pro všechny zaměstnance naší školy. O velké přestávce se všichni zaměstnanci svolali do sborovny, kde na ně čekalo velké překvapení. Ti, co se přišli podívat, co mimořádného se zde děje, byli obdarováni lístečkem s citátem pro lepší den, a následně mohli zakousnout něco z občerstvení, co jsme si pro ně přichystali.

     
„Udělalo mi to obrovskou radost a vrátilo mi to úsměv na tvář, neboť jsem měla díky počasí dnešní ráno bez nálady“ říká paní učitelka Válková. Pozitivní ohlasy byly od spousty dalších učitelů a za celý žákovský parlament si myslíme, že se nám akce vydařila. Díky obrovskému úspěchu bychom si ji mohli někdy v budoucnu zopakovat.
listopad 23 7

Žákovské parlamenty na radnici na prvním žákovském zastupitelstvu

Dne 7. 11. jsme se vydali s 5 odvážnými žáky ze žákovského parlamentu na první žákovské zastupitelstvo. Na něm jsme prezentovali tři projekty, kterými bychom chtěli zlepšit Líšeň. Nápadů ze školy vzniklo spoustu a bylo těžké vybrat ty nejlepší. Po dlouhém hlasování jsme připravili prezentaci na tyto projekty: vymalovat a osvětlit podchod u ZŠ Novolíšeňská a na zastávce Novolíšeňská, umístit vajglovníky s hlasováním mezi paneláky a udělat nový chodník a osvětlení u zastávky Zaoralova.

Přímo na radnici probíhala prezentace našich nápadů nejenom před ostatními dětmi z dalších líšeňských škol, ale i před I. místostarostou panem Janem Skotalem a II. místostarostkou Alenou Stejskalovou. Jak probíhalo zasedání, se můžete podívat zde: https://www.brno-lisen.cz/v-lisni-zasedalo-studentske-zastupitelstvo/t10295

   

Naše škola si k dalšímu rozpracování odnesla projekt: vymalovat a osvětlit podchod u ZŠ Novolíšeňská a na zastávce Novolíšeňská.

Žáci již před zasedáním projevili neuvěřitelný zájem o své okolí. Vyvinuli velkou energii, aby vše zdokumentovali a měli tak podklady k zdůvodnění svých projektů. Věřím, že tahle zkušenost je neocenitelná pro rozvoj jejich občanských kompetencí.

Zážitkový kurz se žákovským parlamentem v Křižanově

Jak co nejrychleji vybudovat z žáků z různých tříd, různých ročníků a dokonce různých škol tým? Řešení jsme našli – uspořádat společný třídenní výjezd. A tak jsme jeli. My, zástupci žákovského parlamentu nejen z naší školy, ale i ze Základní školy Masarova. Úkol byl jasný – navázat společné vztahy, seznámit se a prožít společné zážitky.

Během kurzu jsme zdokonalovali naše schopnosti v komunikaci a spolupráci. Měli jsme plně nabitý program různými hrami a soutěžemi, při kterých jsme si museli vzájemně pomáhat. Zkoušeli jste někdy lyžovat v 5 lidech na jedné lyži? A co dojít přes minové pole bez ztrát na životě z jednoho místa na druhé? Při některých úkolech jsme se opravdu hodně zapotili.   Jednou z aktivit bylo také vymýšlení nápadů, které bychom chtěli zlepšit v Líšni. Ty jsme následně prezentovali také na radnici v Líšni na prvním žákovském zastupitelstvu.

Nejenže jsme si 3 dny pořádně užili, ale to, co jsme se naučili, určitě využijeme i v budoucím plánování a organizování akcí žákovského parlamentu.

říjen 23 31

Halloween na naší škole

Že Halloween se v Česku neslaví? Omyl! Žáci z prvního i druhého stupně se s energií a radostí zúčastnili přehlídky kostýmů i soutěže o nejstrašidelnější vyřezávanou dýni, které pořádal žákovský parlament. Školou se najednou proháněla nejrůznější strašidla a pohádkové bytosti - čerti, čarodějnice, kostlivci, princezny i klauni. Vybrat nejstrašidelnější dýni byl pak pěkný oříšek, neboť se nám sešla pěkná řádka opravdu děsivých kousků. Kromě tří hrůzostrašných vítězů jsme se nakonec rozhodli odměnit i jednu dýni, která zaujme každého, kdo kolem ní projde. Soví dýně nám zkrátka učarovala.

   

více fotografií

říjen 23 16-18

Seminář Programováni ve Scratchi

Již druhým rokem v říjnu u nás v rámci akce Code Week proběhl seminář pro zájemce o programování ve Scratchi (vizuální programovací jazyk). Zaměstnanci firmy SAP se nejprve v pondělí 16. 10. věnovali čtyři vyučovací hodiny 18 žákům 8. a 9.ročníku, kteří již byli se Scratchem seznámeni v rámci běžných vyučovacích hodin. Proto je čekala  analýza a řešení dvou obtížnějších úkolů zaměřených na práci s proměnnými a bloky s parametry. 

Ve středu 18.10. se v počítačové učebně sešlo 18 páťáků a čtvrťáků, kteří dosud se Scratchem nepracovali. Jejich nadšení nad první vlastnoručně naprogramovanou "hrou" (Chytání padajících jablek do misky) bylo obrovské a bylo nejlepší odměnou ochotným a trpělivým školitelům. Velmi jim tímto za naše žáky děkujeme a doufáme, že podobnou akci se podaří zopakovat i v příštích letech. 

další fotografie

říjen 23 11

Dějepisná exkurze 7. ročníku

Dne 11.10.2023 navštívilo 42 žáků sedmého ročníku v rámci dějepisné exkurze hrad Buchlov, obec Velehrad, Archeoskanzen Modrá a expozici sladkovodních ryb Živá voda.

Naše první zastávka vedla na jeden z nejstarších moravských hradů, hrad Buchlov. Hrad sloužil jako pohraniční pevnost a nás velmi překvapilo, že nikdy nebyl dobyt. Při vyprávění místní průvodkyně o strašidlech, prohlídce nástrojů útrpného práva a návštěvě tajemné místnosti, kde je umístěna egyptská mumie, jsme prožili okamžiky strachu.

Můžete si prohlénout naše fotografie.

Naše další cesta směřovala do obce Velehrad, jednoho z nejstarších poutních míst Moravy. Zde jsme navštívili baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje.

Po obědě vedla naše cesta do Archeoskanzenu Modrá, opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Nahlédli jsme zblízka za hradby opevnění, vstoupili jsme do obydlí a dílen. Byli jsme překvapeni, že toto místo bylo osídleno již v době bronzové a následně se zde vystřídali Keltové, Germáni i Slované.

Poslední zastávkou byla expozice Živá voda nacházející se vedle Archeoskanzenu. Vstoupili jsme do skleněného tunelu v hloubce 3,5 metru, abychom mohli pozorovat 22 druhů sladkovodních ryb.

Exkurzi jsme zakončili procházkou po naučné stezce. Znavení, ale plni zážitků jsme rozloučili s krásnou podzimní krajinou Buchlovských kopců a vydali se směrem k domovu.

Bramboriáda

Víte, že brambory pochází z Peru v Jižní Americe, že se z brambor dá vyrobit elektrický proud, že cestovaly do vesmíru v raketoplánu Columbia, že největší bramboru vypěstoval farmář v Anglii a vážila 3,8 kg? To všechno už ví naši druháci. A při naší Bramboriádě toho zažili mnohem víc. Zazpívali si "bramborové písničky", zarecitovali básničky, na hřišti plnili disciplíny jako bramborový tenis, hokej nebo sázení a kopání brambor, ve třídě si vyrobili panáčka Bramboráčka, kaktus, ježka.
Den byl plný radosti, nadšení a dobré nálady - viz naše fotografie.

Podzimní výuka v přírodě

Podzim nám přináší stále hezké počasí, proto nechceme sedět v lavicích a vyšlápli jsme si s prvňáčky prožít den na Velkou Klajdovku. Ráno byla sice mlha, ta ale děti neodradila. Povídali jsme si o tom, jaké je typické počasí na podzim. Sluníčko nás nezklamalo, dočkali jsme se ho, a tak jsme mohli pozorovat všechny barvy podzimu. Protože se učíme písmenka, hledali jsme v lese přírodniny začínající na jednotlivé hlásky, tvořili jsme je z listů a nemohli jsme vynechat ani stavbu domečků pro skřítky.

více fotografií

říjen 23 9

Třída 4.B na programu firmy Honeywell

V pondělí 9.října se žáci 4.B zúčastnili vzdělávacího programu na téma Věda a technika je všude kolem nás, který pořádala firma Honeywell. V programu žáci nahlédli do světa průmyslového výzkumu a vývoje, prostřednictvím zábavných aktivit. Dozvěděli se, k čemu slouží černé skříňky a proč nejsou černé. Jak to chodí na letišti a opravdový pilot je seznámil s kokpitem letadla – museli pomocí hry zjistit, co vše pilot musí před startem zjistit, vyzkoušeli si řízení letadla (některým bylo i nevolno). K čemu je dobré takový simulátor mít. Dále navrhovali trasu pro robota a učili se, co vše se musí dodržet, aby jim umělá inteligence rozuměla. Potom dostali žáci svačinku a šli pokračovat v dalším bádání. Zkoušeli si, kolik decibelů dokáží vykřičet či vypískat pomocí píšťalky. A jak cestují balíky po světě. V čem všem nám stroje ulehčují práci pomocí QR kódů a správného nastavení.

další fotografie

Sportovně-orientační den

Třídy čtvrtého ročníku se zúčastnily sportovně-orientačního dne na Hádech. Této cestě předcházelo přespávání ve škole, kdy si žáci napříč třídami zahráli míčové hry, museli se naučit vzájemnému respektu a také být samostatní (nachystat a sbalit si své místo na spaní,...).  Cestou na Hády žáci plnili různé úkoly, kde si zdokonalovali své znalosti nejen přírodovědných, vlastivědných, ale i informačních. Luštili zakódované informace Morseovou abecedou, snažili se najít odpovědi na otázky z informačních panelů a podobně. Po cestě žáky však čekalo i několik sportovních aktivit. Část cesty museli jít například jako kachny, jako žáby, část cesty běželi. Celý den se nám vydařil a žáci odcházeli s únavou, ale spokojeností ve tváři.
říjen 23 6

Naši matematici opět součástí Noci vědců

V pátek 6. října proběhla na několika místech naší republiky již tradiční akce, Noc vědců. Tématem letošní Noci vědců bylo „Tajemství“. Žáci naší školy si na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně připravili ukázku toho, jakým způsobem společně odhalujeme tajemství matematiky pod názvem „Škola pro detektivy“.

 Návštěvníci měli možnost poodhalit roušku tajemství různých hlavolamů a rébusů. Společně jsme si zahráli různé matematické, deskové a karetní hry nejen s detektivní tématikou. Naše expozice se těšila velkému zájmu z řad rodičů i veřejnosti. Své si u nás našli dospělí i děti. Tímto ještě jednou děkujeme všem žákům, kteří se na organizování této akce podíleli a již nyní se těšíme na příští rok a další spolupráci.

více fotografií

říjen 23 5

Páťáci na výletě v Praze

Dne 5.10.2023 všechny třídy pátého ročníku ZŠ Novolíšeňská vycestovaly na školní výlet do Prahy. I přes hodinovou časovou ztrátu díky kolizi v dopravě hlavního města jsme stihli spoustu zajímavostí. Naše prohlídka Prahy začala návštěvou Loretánského náměstí a dále pokračovala na Pražský hrad (Starý královský palác, Katedrála svatého Víta, Zlatá ulička), dále jsme prošli Malou Stranu, Karlův most , Staré město a nakonec jsme stihli i orloj. Plni zážitků a příjemně unaveni jsme se opět vrátili zpět do naší milé Líšně.

Vzpomínka na školní výlet do Prahy od Veroniky Zelníčkové (5.B).

další fotografie