květen 10

Hrátky s němčinou

Hodinové zábavné a přitom poučné seznámení s němčinou si v pátek 10. května užili žáci a žákyně všech čtyř tříd sedmého ročníku. Přesvědčili se o potřebnosti znalosti tohoto jazyka vzhledem ke geografické poloze naší země. Poznali, že i když se s němčinou někteří v praxi dosud nesetkali, rozumí mnohým slovům, všichni během chvilky zvládli základní komunikační prvky a i s orientací na mapě německy mluvících zemí si poradili.

Celou dobu si hráli a soutěžili, čas tak rychle utekl, že na jejich vlastní žádost jazykové soupeření pokračovalo i o přestávce a oni poznali, že němčina opravdu nekouše. Dokládají to i naše fotografie.
květen 9

Výlet 4.B do Prahy

V rámci vlastivědné výuky jsme se dne 9. 5. 2019 vydali s třídní paní učitelkou a paní asistentkou do Prahy.

V brzkých ranních hodinách jsme nastoupili do vlaku Regiojet a na hlavní nádraží v Praze jsme přijeli kolem 9 hodiny. Naše prohlídka začala na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava. Dále pokračovala úzkými uličkami na Staroměstské náměstí, kde jsme sledovali v 10 hodin pohybující se figury apoštolů. Potom jsme navštívili Městskou knihovnu. Při procházce po Karlově mostě jsme se zastavili hlavně u sochy Jana Nepomuckého a v dáli jsme viděli střechu budovy Národního divadla. Po krátkém odpočinku s obědem jsme pokračovali v cestě na Pražský hrad, kde jsme měli to štěstí, že se konal Den otevřených dveří a my jsme mohli zdarma navštívit sály a salóny ve všech křídlech Nového královského paláce Pražského hradu. Poté jsme si prohlédli katedrálu sv. Víta a obdivovali i Zlatou uličku s velkým množstvím zajímavých obchůdků.

Výlet se nám vydařil. Odváželi jsme si domů mnoho zážitků z našeho nejzajímavějšího výletu a několik fotografií na památku.                                                                                    Žáci 4.B

květen 9

Vídeň - hlavní město Rakouska

Dne 9.5. se na naší škole uskutečnila pro žáky osmých ročníků, kteří se učí německy, vědomostní soutěž Vídeň – hlavní město Rakouska. V první části soutěže žáci na fotografiích poznávali nejvýznamnější vídeňské památky, v druhé části na ně čekaly otázky týkající se historie Vídně, osobností spojených s městem, či významných architektonických památek. Při exkurzi do Vídně, která se zanedlouho uskuteční, tak s přehledem poznají Hofburg, Schönbrunn nebo rádi ochutnají Sachrův dort.

Celkem mohli žáci v soutěži získat 44 bodů. Nejvíce znalostí o Vídni prokázala Klára Hanáková z 8.C (34 bodů), 2. místo obsadila Eva Kratochvilová z 8.C (31 bodů) a o 3. místo se dělí Matyáš Kirchner z 8.A a Klára Bajerová z 8.C (30 bodů). Všem soutěžícím děkujeme za účast a předvedené výkony a výhercům gratulujeme k dosaženým výsledkům.

květen 2-3

Literární exkurze v Praze – 8. ročník

Ve dnech 2. a 3. května 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili Literární exkurze v Praze. Program byl velmi pestrý. V průběhu prvního dne jsme stihli navštívit místa jako Vyšehrad, Kryptu parašutistů v Resslově ulici, Parlament ČR, ubytovat se a večer zhlédnout představení v Národním divadle. Ubytování na Masarykových kolejích ČVUT nám poskytlo nocleh, kde jsme načerpali síly na nový den. Pokračovali jsme prohlídkou s výkladem v Židovském muzeu a následným workshopem, který umožnil žákům získat základní informace nejen o životě židovské komunity v Praze, ale i o historii židovského národa vůbec. Po náročném dopoledni jsme se přesunuli na loď, která nám umožnila pohled na Prahu z trochu jiného úhlu. Se zvědavostí jsme sledovali proplutí plavební komorou. Bylo to příjemné završení našeho výletu doplněné bohatým rautem. Posilněni jsme se přesunuli na Hlavní nádraží a těšili se na vlak, který nás přivezl zpět domů. Přikládáme fotografie zachycujících průběh našeho výletu.

Jak exkurze zapůsobila na žáky, dokládá krátký příspěvek žákyně 8.B Emy Dvořákové.

duben 29

Setkání s vážnou hudbou

V tomto pololetí se paní učitelka z hudební výchovy rozhodla, že naše žáky šestých a sedmých ročníků přesvědčí o tom, že vážná hudba nemusí být vždycky vážná, a dne 29. 4. 2019 poslala žáky do koncertního sálu Besedního domu, aby hudbu slyšeli i „viděli“ naživo. 
Někteří členové České filharmonie (ze sekce violoncell) vytvořili program „Setkání s vážnou hudbou“ tak, že vybrali z různých období atraktivní melodie a co nejpoutavější formou žákům pověděli něco zajímavého. 
duben 27

ŠOK v Pevnosti poznání

Členové Školního odborného klubu ZŠ Novolíšeňská navštívili v sobotu 27. dubna 2019 Pevnost poznání - muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Muzeum je umístěno ve vzácné historické stavbě s dřevěnou konstrukcí v zachovalém areálu korunní pevnůstky. Propojuje se tam bohatá minulost se současností a neformálním vzděláváním. 
V expozici „Dějiny, jak je neznáme“ jsme se seznámili se životem v pevnosti, kdy byla útočištěm pro dělostřelectvo. Expozice vypráví o vzniku olomoucké pevnosti a zajímavých událostech, o zdravotnictví, stavebnictví, balistice a kartografii v době 18. století a její dominantou je komiksový příběh na dvanácti velkoformátových panelech. Nejvíce se nám líbilo, že jsme si mohli vybrat historickou uniformu a vyzkoušet si ji. Výsledek najdete na některé z našich fotografií.
duben 17

Den Země

Dne 17.4. 2019 proběhl na naší škole projektový den Den Země. Žáci 1.-8. ročníku absolvovali hodinovou ukázku zvířat ze  Záchranné stanice Ptačí centrum. Místo vyučování podle rozvrhu se žáci 2. stupně věnovali různým aktivitám souvisejícím s ekologií. Například šesťáci při procházce v okolí školy sbírali odpadky, učili se, jak je správně třídit a dozvídali se z různých materiálů a videí informace o tom, jaké věci se ze separovaného odpadu vyrábí.

Sedmáci se věnovali péči o školní zahradu. V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu KaPoDaV, který má několik částí a jednou z nich je Jedlá zahrada. Sedmáci tedy seli, zalévali, okopávali zeleninu a vyráběli hmyzí domečky. Navštívila nás i paní Plíšková z Lipky a práce dětí se jí moc líbila. Byla se na naši zahradu podívat už na začátku školního roku, a byla překvapena, jak se nám společnými silami podařilo zahradu zvelebit. Další aktivita, kterou si sedmáci  vyzkoušeli, byla výroba ručního papíru ze starých novin.

Žáci osmého ročníku se věnovali vaření, respektive přípravě zdravého pokrmu – uvařili, sepsali recepty a pochlubili se svými dobrotami ostatním na společné „konferenci“. Deváťáci šli na celé dopoledne na exkurzi do brněnské zoologické zahrady. Výsledky naší práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

duben 15

EASTER EGG HUNT = Hon na velikonoční vejce

V pondělí 15. dubna uspořádala naše angličtinářská sekce velikonoční soutěž pro šestý ročník inspirovanou tradičním anglickým honem na velikonoční vejce. Po chodbách celého druhého patra školy jsme pečlivě schovali přes 80 barevných papírových vajíček. Z druhé strany kraslic bylo napsáno anglické slovíčko a také číslo určující pořadí daného slova v tajné zprávě, kterou učitelé do papírových vajíček zakódovali. 

Matematická exkurze v Mahenově divadle

Nejúspěšnější řešitelé školní matematické soutěže se v pátek za odměnu zúčastnili matematické exkurze v Mahenově divadle. Čekala je prohlídka všech zákoutí divadla. Vyzkoušeli si jaký je pohled z jeviště, kde se skladují kulisy a také se mohli posadit do nejstarších sedadel v divadle úplně ve vrchních patrech, kde se dnes lístky prodávají už jen výjimečně. V rámci exkurze se žáci zúčastnili zkoušek činohry i baletu. Zažili, jaká vládne atmosféra před premiérou i jakým způsobem mezi sebou komunikují zahraniční a čeští tanečníci, choreografové a režisér. Baletním sálem zněla hlavně angličtina, ale také italština a čeština. Do kulturního programu exkurze, organizátoři zařadili různé matematické úlohy. 

Děti tedy počítaly, kolik žáků by muselo na laně spouštět lustr z hlediště, jak vysoká je opona, kolik žárovek je na schodišti, jaké jsou typické geometrické tvary pro barokní a renesanční styly divadelní budovy. Skládaly magický čtverec, řešily slovní úlohy a tím sbíraly indicie k závěrečnému zisku klíče k dobytí pevnosti Mahen. 
 
Spolu s našimi žáky se exkurze zúčastnily další dvě základní školy z Boskovic a Blanska. Žáci, kteří se zúčastnili této akce, byli Matěj Skácel (6. A), Tomáš Jelínek (6. A), Hynek Nespěšný (7. B), Matyáš Kirchner (8. A) a Tadeáš Brhel (8. B). Chlapce tato akce velmi zaujala a i přes baletní zkoušku, která pro ně byla oříškem, měli k exkurzi jen pozitivní reakce. I přesto, že naši žáci byli nejmladšími účastníky exkurze, s řešením matematických úloh se poprali velmi dobře. Exkurze byla organizována projektem „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji”.
 
březen 23

Návštěva veletrhu Ampér žáky 8. ročníku

Od 19. do 22. 3. probíhal na výstavišti v Brně 27. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení s názvem Ampér. V pátek jej navštívily všechny tři třídy našich osmáků, u kterých se témata veletrhu prolínají s náplní předmětů Digitální technologie a Svět práce. Na veletrhu se mj. seznamovali s firmami a produkty, které nesou společnou hlavičku Smart City.

   

březen 16

Školní ples

V sobotu 16. března se uskutečnil již 7. reprezentační ples naší základní školy. Tuto významnou společenskou akci zahájil pan ředitel Novák slavnostním proslovem, v němž mimo jiné přivítal hosty, poděkoval sponzorům za bohatou tombolu a přivítal kapelu, která celý večer hrála k tanci. 
Během prvního bloku, kdy kapela Kolorez hrála, se postupně osmělovali první tanečníci, aby si osvěžili taneční kroky na parketu. Jakmile však přišla na řadu polonéza, kterou nacvičili žáci devátého ročníku, celý sál oněměl krásou mladých děvčat a mládenců. Děvčata zvolila pro tento večer dlouhé bílé šaty a chlapci černé kalhoty, bílé košile s kšandami a slavnostní vzhled umocnili motýlkem. Po předtančení jednotlivé třídy poděkovaly svým třídním učitelům za vedení a za pevné nervy, které s nimi měli. Tato dojemná chvíle vyvrcholila tancem deváťáků se svými rodiči. Můžete si prohlédnou několik fotografií ze slavnostní polonézy.
březen 11-15

Den svatého Patrika

V týdnu od 11. do 15. 3. 2019 se naše škola začala zelenat. Učitelé angličtiny se totiž rozhodli ve svých hodinách připomenout Den svatého Patrika (St. Patrick’s Day), který se dnes slaví nejen v anglicky mluvících zemích, ale po celém světe.

V hodinách angličtiny jsme si tento příběh připomněli, podívali jsme se, jak lidé slaví svátek dnes a proč se například tak hojně slaví v Americe. Při poslechu typické irské hudby žáci vystříhali trojlístky, kterým jsme pak vyzdobili školu, a ve čtvrtek byl vyhlášen zelený den!

  

další fotografie

Výroba krmítek

Zima pomalu předává své žezlo jaru. Příroda se probouzí, zvířátka se připravují na další potomstvo a ptáčci, kteří nás na podzim opustili, budou co nevidět zpět. A po dlouhé cestě jim, a taky dalším opeřencům, určitě přijde vhod svačinka v krmítkách, které jim připravili naši třeťáci.

    

Preventivní program Hasík

Děti druhých tříd absolvovaly na naší škole výchovně preventivní program Hasík.  Během dvou hodin se dozvěděly spoustu zajímavých a poučných informací, které nejen jim, ale i jejím blízkým mohou zachránit život. Při první návštěvě si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla. Na koho se mají obrátit, kdyby byly v nouzi, včetně toho, jak by mělo správně vypadat takové oznámení. Všichni zbystřili, když pan hasič ukázal vybavení nutné při zásahu u požáru a předvedl s pár dobrovolníky, jak taková záchrana může vypadat. Důležité bylo, aby si uvědomily, že se v masce, do které je pouštěn kyslík, mění jeho hlas a nebály se ho. V další lekci nás hasiči seznámili se znaky požáru a jak postupovat, když ho nejmíň čekáme. Tedy co dělat, když mě probudí štiplavý kouř. S nadšením děti pozorovaly, co pan hasič říkal a názorně ukazoval. Vyjmenováním nejrůznějších zařízení domácnosti, které potřebují elektrický proud, si uvědomily, co všechno by mohlo být potencionální nebezpečí.

    

Veselé zoubky

Naši prvňáčci se zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Pojetí programu si každá třídní  paní učitelka pojala po svém. Důležité však bylo, aby byly jasně patrné zásady prevence vzniku zubního kazu u dětí a správná péče o zuby. Děti se dozvěděly o funkci zubů a o jejich růstu, z čeho se zuby skládají a správnou techniku čištění. Poté v rámci interaktivních her a videí získávaly informace o prevenci  vzniku zubního kazu a péči o zuby. Vypracovaly pracovní sešitek s úkoly a doplňující pracovní listy se zoubkovou vílou, za které získaly zoubek. Za určitý počet zubů získaly balíček se zubní pastou, kartáčkem na zuby a  hodinami do koupelny. V rámci výtvarné výchovy děti namalovaly kamaráda nebo kamarádku s otevřenou pusou u zubaře, kde mu dolepovaly zuby bílou fazolí.

více fotografií zde

Vánoční muzicírování

V posledním školním týdnu roku 2018 si několik našich žáků sbalilo svůj hudební nástroj a pod vedením paní vychovatelky ze školní družiny jsme vyrazili navštívit naše spřízněné babičky a dědečky do domova pro seniory Norbertinum v nedalekých Židenicích.  Přivezli jsme jim vánoční atmosféru v podobě koled a zimních písní, ručně vyrobená osobní přání od našich žáků, ale také drobné dárečky, na kterých se nejvíce podíleli děti ze třetí a čtvrté třídy prvního stupně. Ve společenské místnosti jejich domova se nás tentokrát sešlo opravdu hodně, těm, kteří ze zdravotních důvodů našemu koledování nemohli naslouchat, jsme měli možnost popřát krásné vánoce alespoň u jejich lůžka.

   

Naše vzájemná spolupráce nás oboustranně velmi těší a hodláme v ní pokračovat i v právě přicházejícím roce 2019.

prosinec 18 19

Divadelní představení The Wolf and Seven Little Kids

Tradičně v předvánočním čase si skupina žáků devátého ročníku připravila nastudování pohádky v anglickém jazyce pro své mladší spolužáky z 1. stupně školy. Tentokrát se jednalo o pohádku The Wolf and Seven Little Kids (Vlk a sem kůzlátek), kterou postupně předvedli dětem ze tříd III.A a III.B. Malým divákům se představení velice líbilo a odnesli si z něj i několik nových anglických slovíček.

prosinec 18 17

Exkurze žáků 9. ročníku na FIT VUT

V rámci naší spolupráce s různými fakultami VUT Brno navštívili naši deváťáci v pondělí 17. 12. budovu Fakulty informačních technologií  na Božetěchově ulici. Čekala je zde úvodní přednáška o IT, následovaly  ukázky IT úloh na témata Lámání hesel, Interakce s roboty pomocí rozšířené reality, Detekce vozidel ve videu (umělá inteligence), Svět cloudů a Teoretická informatika. Všechny prezentace byly podány velmi zajímavým a pro naše žáky srozumitelným způsobem.

prosinec 18 17

Vánoční svačinky pro žirafu

17. prosince proběhla na naší škole akce Vánoční svačinky pro žirafu. Tentokrát se nejvíce zapojili žáci z 6.A a 6.C, kteří přinesli sladké i slané občerstvení .  

Akce se nám vydařila, všem moc chutnalo.  Vybrali jsme 2 156Kč a všechny tyto peníze věnujeme na adopci žirafy. Děkujeme dětem i rodičům, kteří se do Svačinek pro žirafu zapojili.

   

 
prosinec 18 10

Úspěch projektu Abeceda peněz

V pondělí 10.12. 2018 děti ze třídy 4.B zrealizovaly vánoční jarmark v prostorách České spořitelny na Kobližné. Byly zapojeny do projektu ABECEDA PENĚZ, který si klade za úkol vzdělávat děti v oblasti finanční gramotnosti. Žáci měli během dvou měsíců vymyslet podnikatelský plán, název firmy, zvolit si ředitele firmy, bankéře, realizovat výrobu, vytvořit pozvánky a vše zakončit jarmarkem, na kterém své výrobky prodávali. Naše firma Žirafáci s.r.o. vše zvládla na jedničku a všichni si za realizaci jarmarku zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme všem, kteří malým podnikatelům pomohli a přišli je na jarmark do České spořitelny podpořit. Dík patří také všem rodičům, kteří se aktivně zapojili a s celou akcí nám pomohli.

více fotografií zde