Žákovský parlament zve na Cestu kolem světa

Milí žáci, učitelé, rodiče a dobrodruzi,

chodíte rádi ven? Luštíte rádi šifry? Chybí vám cestování?
V tom případě se vám bude naše nová akce líbit. Vydejte se s námi na Cestu kolem světa. Vše potřebné najdete v příloze nebo ve vestibulu naší školy. 
Zvedněte se od počítačů a pojďte na dobrodružnou cestu.                   Žirafáci

Cesta kolem světa

Cesta kolem světa - pracovní list

Participativní rozpočet do škol

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Participativní rozpočet do škol. Cílem tohoto projektu je, aby se žáci více podíleli na chodu školy a prakticky si vyzkoušeli demokratické principy. A jak to všechno probíhalo?

Město vyčlenilo částku 35.000 Kč. Žáci se mohli zamýšlet nad tím, jakým způsobem by si chtěli vylepšit prostředí školy, co jim ve škole chybí, co by se jim líbilo. Nápady žáků se poté ve spolupráci s třídními učiteli změnily v projekty. Ty, které byly realizovatelné, bezpečné a finančně dostupné, byly prezentovány v Edupage.

Žáci měli možnost vybírat z 9 projektů a hlasovat, který se jim nejvíce líbí. Zvítězil  projekt třídy VI.C pod vedením paní učitelky Novákové: Saky paky sedací vaky. Ty se již nyní nacházejí na chodbách po celé škole. Žáci je rádi využívají k relaxaci o přestávkách. Druhým realizovatelným projektem byl zvolen ten, který navrhla třída 6. A pod vedením paní učitelky Kubánkové: pingpongové pálky a míčky ke stolům, které máme na chodbách.

   

Děkujeme všem třídám, které se zapojily, protože bez jejich nápadů, snahy a energie by to nešlo. Naše poděkování patří také městu Brnu za možnost zapojení dětí do dění ve školách.

červen 11

Branný den

V pondělí 31. 5. a v pátek 11. 6. se na školním hřišti konal branný den pro žáky 9. ročníku. Akce proběhla ve spolupráci s agenturou PRESAFE, která mimo jiné nabízí programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a posilování bezpečnosti obyvatelstva při nenadálých situacích.

Žáci si během dopoledního programu mohli vyzkoušet na vlastní kůži hned několik aktivit – sebeobranu, evakuaci, první pomoc, základní techniky přežití v přírodě a střelbu. Na jednotlivých stanovištích se dozvěděli základní teoretické informace, které později mohli využít při praktickém nácviku.

Zkusili jsme si např. masáž srdce, techniky, jak se vysmeknout útočníkovi a utéct do bezpečí a další. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a zajímavostí, jako např. že když při dopravní nehodě chcete někoho vytáhnout z auta, je dobré zkontrolovat, jestli je už vystřelený airback, aby vám případně nezlomil vaz. Stejně zajímavé bylo stanoviště přežití, kde se žáci snažili o rozdělání ohně bez sirek nebo zapalovače. 

Pomyslnou třešničkou na dortu byla pro všechny střelba. Přestože někteří drželi zbraň poprvé, jejich střelba na terč byla velice přesná!

Velice děkujeme za zorganizování branného dne. Považujeme za velmi důležité, aby žáci dostávali informace a naučili se dovednosti, které jim v případě ohrožení života pomůžou zachránit sebe nebo ostatní. Můžete nahlédnout do naší fotogalerie.

 

Pokusy s MAPem II na Novolíšeňské

Ve čtyřech dnech koncem května a začátkem června se učebna fyziky na ZŠ Novolíšeňská proměnila na velkou laboratoř. Probíhaly v ní semináře ke krabicím pomůcek, které připravila pracovní skupina pro přírodní vědy MAP II pro základní školy. Členy této pracovní skupiny jsou 3 učitelé z naší školy - Věra Pejčochová, Jana Vildová a Josef Novák.

Každý účastník také dostal kromě krabice i zpracovanou metodiku k pokusům na flash disku.

 

květen 12

Matematická soutěž MASO

Žáci matematického kroužku se 12. května zúčastnili online týmové matematické soutěže MASO. V soutěži nás reprezentovaly 3 týmy, které si v konkurenci základních škol a víceletých gymnázií vedly na výbornou. Tým NAN, který pracoval ve složení Natálie Wilksová, Nikola Minaříková a Anna Soušová, získal v kategorii 6. ročníku 48. místo. V kategorii 6. – 8. ročníků tým Dvojsmysly obsadil 129. místo. Mezi členy týmu patřili Lukáš Ulbrich, Adéla Mertová a Hynek Mackerle. Nejlépe si pak vedl tým MAT, který získal krásné 43. místo. Součástí týmu byli Anika Alexová, Matěj Skácel a Tomáš Jelínek.

Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Preventivní programy v době distanční výuky

I v době distanční výuky se snažíme myslet na aktivity k preventivnímu programu. Letos jsme díky vládním nařízením museli hodně improvizovat. Budou žáci ve škole prezenčně nebo na online výuce? Plánovat něco v takových podmínkách je opravdu logistický oříšek. Ale díky velké přizpůsobivosti školy i externích školitelů se nám podařilo zrealizovat hned několik preventivních programů.

 

Pro žáky 5. a 6. tříd byl připraven program na téma Kyberkriminalita, kterou považujeme především v této době za velice aktuální. Osmáci a deváťáci absolvovali přednášku o trestní odpovědnosti - Právní vědomí. Oba programy připravili preventisté Policie ČR. Dívky ze 7. ročníku měly přednášku na téma Čas proměn. V průběhu distanční výuky se snažili také třídní učitelé ve spolupráci se školní psycholožkou realizovat online třídnické hodiny s cílem pozitivního ladění třídního klimatu a monitorování psychického stavu žáků. Věříme, že díky prevenci můžeme předcházet různých problémům. 

Čarodějný rej na ZŠ Novolíšeňská

Všechny děti od 1. do 5. třídy se po týdnu střídají ve vyučování on-line a ve škole. Ale ani to nám nezabránilo, užít si čarodějný rej později, než říká kalendář. A protože se zase další týden neuvidíme, připravili jsme se současně i na den maminek.

Kouzelné skupinkové práce, strašidelná výzdoba třídy, tajemné převleky, něco dobrého k zakousnutí, legrace, přání pro maminky a jedno malé překvapení. Bylo toho hodně, ale užívali jsme si to hlavně všichni spolu.

více fotografií

duben 12-14

ZŠ Novolíšeňská byla on-line i v době zápisu dětí do prvních ročníků!

Protože doba stále nepřeje osobním setkáním, nabídli jsme letos v dubnu zájemcům z řad rodičů zápis do prvních tříd cestou rozhovoru ve virtuálním prostředí. 37 rodičů nabídku přivítalo a vpustilo nás prostřednictvím web kamery do svých obývacích pokojů či do dětských pokojíčků dětí.

Vytvořili jsme si pro tuto příležitost soubor materiálů, které jsme používali v průběhu rozhovoru sdílením obrazovky s budoucím prvňáčkem. Mohli jsme si tak trošku ověřit některé vybrané předškolní dovednosti, jež mohou hrát roli pro úspěšný start ve školní docházce. Děti poznávaly tvary a barvy, pojmenovávaly domácí zvířata, hledaly pojmy nadřazené, počítaly prvky, určovaly pořadí a stranu, vyzkoušely si krátkodobou pracovní paměť, ale hlavně si s námi povídaly o svojí rodině, školce a kamarádech, o svých zálibách.

Další fotografie máme ve fotogalerii.

Věříme, že si všechny děti kromě své první velké (byť virtuální) jedničky odnesly také hezký a cenný zážitek. Nejen pro děti, ale také pro nás paní učitelky to byl prožitek zcela nový a důležitý. Na naší ZŠ si uvědomujeme základ pro úspěšné vzdělávání, a tím je komunikační trojúhelník DÍTĚ – RODINA  ŠKOLA..

Španělština na ZŠ v době covidu

Současná  doba nepřeje mnoha zájmům a volnočasovým aktivitám. Také náš kroužek španělštiny byl ovlivněn pandemickou situací a některé děti se od začátku školního roku 2020/21 kroužku již nemohly zúčastnit kvůli vládním opatřením. Nicméně díky moderním technologiím se nám podařilo kroužek zachovat online formou přes aplikaci ZOOM. 

ZŠ Novolíšeňská klade důraz na výuku cizích jazyků, a proto je na naší základní škole anglický jazyk zařazen do rozvrhu již od 1. třídy. V 8. a 9. ročníku výuku rozšíří druhý cizí jazyk a žáci si volí mezi němčinou a ruštinou. To, že je angličtina v současnosti jedním z hlavních předmětů na školách všech vzdělávacích úrovní a důležitou znalostí v životě nás dnes již nepřekvapí. Věděli jste však, že španělština počtem mluvících angličtinu dokonce převyšuje? 
 
Španělština se řadí mezi nejrozšířenější jazyky světa a po čínštině je to 2. nejpočetnější rodný jazyk na světě. Je úředním jazykem nejen ve Španělsku, Střední a Jižní Americe a dalších státech, ale patří také k 6 úředním jazykům OSN a oficiálním jazykům USA.
 
Ráda bych poděkovala všem žákům, kteří do kroužku španělštiny stále chodí – Elišce Neužilové, Káji Baiglové, Ize Rozprýmové, Aničce Fialové a Tomovi Jelínkovi – velké díky nejen za vaši pravidelnou docházku, ale i za to, že máte neustále chuť se ve španělštině zlepšovat … a moc se vám to daří! ¡Muchas gracias!
 
 
Budu se na vás, a případné další zájemce o studium španělštiny, těšit i v dalším školním roce.
 
¡Hasta luego!
Mgr. Jana Homolová

 

březen 28

Den učitelů

Žákovský parlament pro učitele naší školy tajně uspořádal akci, na jejíž výsledek se můžete podívat dále. Jménem všech učitelů děkujeme za krásnou zpětnou vazbu.

Spolupráce s Obcí Slovákov - Imro Weiner-Kráľ

ZŠ Novolíšeňská a Obec Slovákov v Brne společně organizují od roku 2013 výtvarnou soutěž, která se zaměřuje na umění, kulturu a historii našeho nejbližšího souseda Slovenska, a jehož propagací se zabývá právě slovenská národnostní menšina žijící v Brně za podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Další osobností, se kterou se seznámili žáci naší školy, byl Imro Weiner-Kráľ malíř, grafik, ilustrátor, publicista, ale i účastník francouzského odboje v době druhé světové války. Patřil k průkopníkům slovenské výtvarné moderny. Byl nejoriginálnějším představitelem slovenského výtvarného nadrealizmu (surrealizmu) a secesního expresionizmu.

   

další obrázky ve fotogalerii

Jak zvládnout distanční výuku

12. březen letošního roku připadl na výročí prvního uzavření škol kvůli pandemii koronaviru. Od té doby se žáci učí převážně ze svých domovů tzv. distanční formou výuky. Jak se jim daří tuto formu vyučování zvládat, co jim pomáhá a s čím naopak mají problémy - takový byl námět fotoreportáže, kterou žáci 8. ročníku vytvářeli sami v rámci předmětu Digitální technologie. Přinášíme postupně ukázky několika žákovských prezentací, které mohou být pro některé inspirací "jak zvládnout distanční výuku".

   

   

  

Videopříběh v anglickém jazyce

V předmětu Anglický jazyk vytvářeli žáci 9. ročníku krátké  "videopříběhy". V projektu měli  ve skupině vymyslet příběh, natočit jej jako video a namluvit anglicky. Za všechny uvádíme příklad práce skupiny žáků IX.B.

Jakub Hlaváček, Jakub Radil, Ondřej Kardoš, Vojtěch Fiala a Antonín Polívka

únor 16

Zima s pokusy ve 2.D

V noci na úterý 16. února nasněžilo. Ideální čas na zimní pokusy. Děvčata a kluci z vycházky přinesli celý kbelíček sněhu, a tak si mohli vyzkoušet, jak sůl pomáhá při tání sněhu a ledu. Pomocí teploměru i ledu vzniklého pod miskou se slanou směsí ledu zjistili, že teplota této směsi je velmi nízká (až - 19 o C). Experimenty hledali odpověď na otázky, zda hřeje kožich nebo kde se rychleji rozpustí led – ve sladké nebo slané vodě. Na ledové hoře z mrazničky za pomocí kancelářských sponek a mletého pepře si vysvětlili, proč se sypou v zimě chodníky. Na závěr experimentálního setkání si zhotovili vločku – vírníček a vyzkoušeli si její let u pěkné zimní písničky. Pokusy se dětem líbily. S radostí, zájmem a elánem dělaly pokusy, nebály se i diskutovat o problémech a říkat své názory. Od paní zástupkyně Jany Vildové dostaly za odměnu perníkovou vločku a ještě něco sladkého navíc.

Program připravily paní učitelky Věra Pejčochová, Barbora Krátká a paní asistentka Zdeňka Pecinová. Všechny pokusy natáčel na video pan učitel Svatopluk Kolařík.

Zimní pokusy lze provést nejen ve škole, ale i doma. Pokud nemáte sníh, můžete použít rozdrcený led.

Návody na pokusy s vysvětlením najdete  zde, další informace v této prezentaci a teké si můžete prohlédnout několik fotografií.

únor 16

Masopust na ZŠ Novolíšeňská

V úterý 16. 2. 2021 proběhl u prvňáčků na ZŠ Novolíšeňské Masopust. Děti se dozvěděly, jak se Masopust vlastně slaví, co je pro něj typické a třeba, kdo to byl LAUFR. Ve třídě se nám sešlo mnoho krásných masek, maminky nám pomohly a napekly koláče. Děti si během dne zatancovaly, poslechly pohádky, počítaly koláče a koblihy, pro šaška hledaly nafouknuté balónky a vytvořily krásné plakáty. Cestou na oběd si užily i průvod a den zakončily tancem, hrami a vyhlášením nejlepší masky. Všichni žáci byli za svoji snahu odměněni.

Šílený pátek

Online výuka! Chvilku je, pak zase není a následně znovu je. Z toho by se jeden zbláznil! Ale my jsme se v žákovském parlamentu z toho všeobecného šílení rozhodli udělat zábavu. Vymysleli jsme šílený pátek. Každý pátek od začátku distanční výuky si ten, kdo chtěl, mohl tak trochu “zašílet” v nějakém tematickém kostýmu. Využili jsme například netradiční materiál - toaletní papír, kterým se někteří obmotali, aby vypadali jako mumie, jiní si vytvořili šperky z toaletních ruliček. Na pyžamový den mnozí ani netušili, že mají na sobě tematický kostým. Na oslavu svatého Mikuláše jsme se přestrojili za čerty a andílky. Na podporu akce s názvem Movembru jsme si nechali narůst knír, a protože se během distanční výuky cítíme jako ve vězení, převlékli jsme se do samých proužků.
 
  
 
 
Doufáme, že se brzy zase vrátíme do školy, ale šílené pátky si asi i tak ponecháme! 
 

Černokněžník Nečtenář na ZŠ Novolíšeňská

Učivo probírané v první třídě se nám letošní rok díky online výuce malinko protáhlo a děti v 1.A se teprve před Vánocemi těšily na Slabikáře. Jenomže k jejich předání nedošlo tradičním způsobem, ale Slabikáře nám ukradl černokněžník Nečtenář a zanechal nám ve třídě nejen spoustu svých stop, ale také několik nelehkých úkolů. Děti se snažily během celého dne úkoly plnit a nakonec, i přes všechna úskalí, se jim podařilo získat klíč k nalezení učebnic a mohly si s radostí odnést svůj Slabikář.(p. uč. Dana Veselá)

další fotografie

 

Aktivity matematického kroužku

Během distanční výuky se žáci naší školy navštěvující M-kroužek aktivně zúčastnili několika online matematických soutěží – logické olympiády, soutěže MASO a soutěže BRLOH.

V rámci školního kola logické olympiády žáci řešili zajímavé matematické úlohy. Zastoupení jsme měli rovnou ve třech kategoriích. V kategorii A2 pro žáky 2. ročníku zvítězila Anička Kubánková, která zároveň obsadila dělené 1. – 58. místo v jihomoravském kraji.

 V kategorii A pro žáky 3. – 5. ročníku získal první místo v rámci školy Oliver Starycha druhé místo obsadil Jáchym Nečas a na třetím místě se umístil Daniel Beránek. V kategorii B, pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, se na děleném třetím místě umístila Michaela Beránková a Matěj Skácel, na druhém místě Lukáš Ulbrich. Na prvním místě se umístil Tomáš Jelínek z 8. A, který se probojoval mezi 60 postupujících řešitelů do krajského semifinále.

V matematické soutěži MASO letos soutěžící museli předvést určité logické a strategické myšlení nejen při řešení zadaných úloh, ale i pro splnění doprovodné hry. Z naší školy se do soutěže zapojily tři týmy, které si v konkurenci ostatních základních škol a gymnázií z celé republiky vedly velmi dobře. Podle množství získané ropy se tým Clever minds ve složení Tomáš Jelínek, Matěj Skácel a Lukáš Ulbrich umístil na 61. místě. Velmi pěkných výsledků dosáhl i tým NAN, jehož součástí byla Natália Wilksová, Anna Soušová a Nikola Minaříková, a tým AHA, ve kterém byli Adéla Mertová, Hynek Mackerle a Anika Alexová.

M-kroužek je realizován organizací JCMM, z. s. p. o. (podpora nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu) v rámci krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji, projekt Implementace KAP JMK II. Více na  https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost.