Šílený pátek

Online výuka! Chvilku je, pak zase není a následně znovu je. Z toho by se jeden zbláznil! Ale my jsme se v žákovském parlamentu z toho všeobecného šílení rozhodli udělat zábavu. Vymysleli jsme šílený pátek. Každý pátek od začátku distanční výuky si ten, kdo chtěl, mohl tak trochu “zašílet” v nějakém tematickém kostýmu. Využili jsme například netradiční materiál - toaletní papír, kterým se někteří obmotali, aby vypadali jako mumie, jiní si vytvořili šperky z toaletních ruliček. Na pyžamový den mnozí ani netušili, že mají na sobě tematický kostým. Na oslavu svatého Mikuláše jsme se přestrojili za čerty a andílky. Na podporu akce s názvem Movembru jsme si nechali narůst knír, a protože se během distanční výuky cítíme jako ve vězení, převlékli jsme se do samých proužků.
 
  
 
Doufáme, že se brzy zase vrátíme do školy, ale šílené pátky si asi i tak ponecháme! 
 

Černokněžník Nečtenář na ZŠ Novolíšeňská

Učivo probírané v první třídě se nám letošní rok díky online výuce malinko protáhlo a děti v 1.A se teprve před Vánocemi těšily na Slabikáře. Jenomže k jejich předání nedošlo tradičním způsobem, ale Slabikáře nám ukradl černokněžník Nečtenář a zanechal nám ve třídě nejen spoustu svých stop, ale také několik nelehkých úkolů. Děti se snažily během celého dne úkoly plnit a nakonec, i přes všechna úskalí, se jim podařilo získat klíč k nalezení učebnic a mohly si s radostí odnést svůj Slabikář.(p. uč. Dana Veselá)

další fotografie

 

Aktivity matematického kroužku

Během distanční výuky se žáci naší školy navštěvující M-kroužek aktivně zúčastnili několika online matematických soutěží – logické olympiády, soutěže MASO a soutěže BRLOH.

V rámci školního kola logické olympiády žáci řešili zajímavé matematické úlohy. Zastoupení jsme měli rovnou ve třech kategoriích. V kategorii A2 pro žáky 2. ročníku zvítězila Anička Kubánková, která zároveň obsadila dělené 1. – 58. místo v jihomoravském kraji.

 V kategorii A pro žáky 3. – 5. ročníku získal první místo v rámci školy Oliver Starycha druhé místo obsadil Jáchym Nečas a na třetím místě se umístil Daniel Beránek. V kategorii B, pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, se na děleném třetím místě umístila Michaela Beránková a Matěj Skácel, na druhém místě Lukáš Ulbrich. Na prvním místě se umístil Tomáš Jelínek z 8. A, který se probojoval mezi 60 postupujících řešitelů do krajského semifinále.

V matematické soutěži MASO letos soutěžící museli předvést určité logické a strategické myšlení nejen při řešení zadaných úloh, ale i pro splnění doprovodné hry. Z naší školy se do soutěže zapojily tři týmy, které si v konkurenci ostatních základních škol a gymnázií z celé republiky vedly velmi dobře. Podle množství získané ropy se tým Clever minds ve složení Tomáš Jelínek, Matěj Skácel a Lukáš Ulbrich umístil na 61. místě. Velmi pěkných výsledků dosáhl i tým NAN, jehož součástí byla Natália Wilksová, Anna Soušová a Nikola Minaříková, a tým AHA, ve kterém byli Adéla Mertová, Hynek Mackerle a Anika Alexová.

M-kroužek je realizován organizací JCMM, z. s. p. o. (podpora nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu) v rámci krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji, projekt Implementace KAP JMK II. Více na  https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost.  

Dopisy seniorům

V hlavě jedné z maminek se zrodil nápad, že bychom mohli udělat radost seniorům napsáním dopisů do domova důchodců. Nám se tento nápad moc líbil a rádi jsme se ho zhostili. Zapojily se téměř všechny třídy na 1. stupni. Děti nepsaly jen dopisy, tvořily přání, dárečky, malovaly obrázky. Všechny výtvory jsme vložili do jedné krabice a maminka, která s nápadem přišla a vše zařídila v domově důchodců na Vinohradech, krabici v domově předala. Tato radost nás nesmírně zahřála u srdce a doufáme, že zahřála i všechny seniory, ke kterým doputovala.

Psaní dopisů a dělání radosti není nikdy dost, a proto se tímto nápadem nechal inspirovat i žákovský parlament. Ten chtěl potěšit seniory v domově důchodců v Židenicích. Parlamenťáci se o tento nápad podělili přes Edupage s dalšími žáky ve škole. A dopisy se začaly psát. A že to byly krásné dopisy. Někteří z žáků dokonce vyrobili vlastní dárek nebo přidali kamínek pro štěstí. Předání dopisů bylo sice pouze z ruky do ruky, ale radost byla i tak!

 

další fotografie

 

Podzim v 2.D

Celý podzim v 2.D se nesl v duchu pozorování změn v přírodě. Povídali jsme si, co se děje na podzim na zahradě, na poli, v lese. Učili jsme se rozdělovat zeleninu, poznávat ovocné stromy, luštěniny, obiloviny, hledali jsme rozdíly mezi zvířaty. I přes karanténu jsme si zvládli osvojit spoustu nových věcí a vše, co jsme se dozvěděli a naučili, jsme přetvořili do knihy „lapbook“ s názvem Podzim. Byla to dřina, ale tato pomůcka, kterou si děti samy vytvořily, pro ně byla odměnou.

 

další fotografie

 

říjen 20 10-25

Evropský týden programování

Evropský týden programování je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Letos připadl na období 10. – 25. 10. 2020. Během dvou týdnů si velká skupina žáků 8. ročníku v předmětu Digitální technologie vyzkoušela základy programování pomocí výukového programu  CodeMonkey.  Prostřednictvím hravých kurzů se zde učili kódovat ve skutečných programovacích jazycích.

Nejdále v kurzu postoupili Tomáš Jelínek, Filip Klimek, Filip Kníže a Petr Šujan (30 b.), dále Martin Binder a Lukáš Machala (29 b.). Více než povinných 15 bodů ještě získali: Míša Blatecká (25 b.), Júlia Červená (24 b.), Petr Višvader (22 b.), Robert Špička, Anna Vítková, a Bára Benešová (20 b.).

Věříme, že (nejen) tato forma seznámení se s problematikou programování a digitálních technologií může být možná začátkem jejich dalšího zdokonalování se v oblasti IT.

 

Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

Od začátku tohoto školního roku měli žáci 8. a 9. ročníku možnost setkávat se jednou týdně v hodinách anglického jazyka s naším novým školním jazykovým aistentem. Je jím Matthew Dallesandro, který pochází z USA a již řadu let působí v České republice jako učitel angličtiny.  Největším přínosem jeho působení na naší škole je rozvíjení konverzačních schopností našich žáků v cizím jazyce. Aktivity jsou zaměřeny na základní konverzační témata (Family, Town, School). navíc se žáci dozvěděli řadu zajímavostí o Matthewově rodném městě New Yorku. V současné době tyto hodiny pokračují distanční formou prostřednictvím aplikace zoom.

Prvňáčci na stromě

Co se stane, když veverka zapomene na ukrytý oříšek? Jaká zvířátka žijí na stromě? Co všechno se musí stát, aby vyrostl dub? Jak vypadají veverčí závody? Kde se u naší školy ukrývají pidimužíci? Kdo musel zachránit veverku, která se bála výšek?  Na všechny tyto otázky by vám dokázali odpovědět naši prvňáčci. Ti se totiž se svými třídními učitelkami a školní psycholožkou vydali za dobrodružstvím do lanového centra Proud na adaptační kurz s příznačným názvem Na stromě. 

Během dvou společných dní jsme se seznamovali nejen s úkoly, které si pro nás veverka připravila, ale také mezi sebou navzájem. Vyzkoušeli jsme si, jak je důležité spolupracovat a navzájem si pomáhat. Díky sdílení našich zážitků jsme vytvořili obraz, který dětem zůstane jako vzpomínka na jejich první společné strávené chvíle. 

 

září 20 4-5

Naši žáci na Festivalu vědy

 

Ve dnech 4. – 5.září proběhla tradiční vědecko-populární akce Festival vědy. Kromě vysokých škol, Akademie věd, hvězdárny, VIDy, muzeií a dalších vzdělávacích institucí na festivalu vědy vystoupila i naše základní škola se 2 expozicemi:

První  skupina našich žáků prezentovala několik úkolů s Lego roboty, které naše škola získala v loňském roce díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. K vidění byli roboti fungující jako automatická závora, adaptivní tempomat, parkovací automat nebo inteligentní robot jezdící po čáře. Programy pro roboty navrhovali a následně na Festivalu vědy prezentovali sami žáci, jak zachycují naše fotografie.

V expozici I cement může být nádherný se účastníci festivalu seznámili s tím, co je to krasohled a jaká je jeho historie. Byly představeny ukázky velkých krasohledů s různými zrcadlovými sestavami a korálky i krasohledy netradiční se slinkem, (což je polotovar pro výrobu cementu).,  polarizační krasohledy s krystaly vinanu sodno-draselného. Nechyběl ani oktoskop, krasohled, který má místo drobných tělísek skleněnou kulovou čočku. Expozice byla doplněna tvořivou dílnou, kde si návštěvníci vyráběli netradiční lichoběžníkové krasohledy s obrázky.

Obě naše expozice se těšily velkému ohlasu u návštěvníků Festivalu.

Roboti na ZŠ Novolíšeňská

Již několik let rozšiřují nabídku volnočasových aktivit nabízených žákům na ZŠ Novolíšeňská kroužky zaměřené na sestavování a programování jednoduchých robotů. Každoročně mají naši žáci možnost  seznámit se s robotikou ve stejnojmenném kroužku pod vedením vyučujících z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve školním roce 2019/2020 navázali naši vyučující ICT (Informační a komunikační technologie) další spolupráci s Pedagogickou fakultou při ověřování připravované učebnice Lego robotiky.

Všechny funkce, které jsme s využitím učebnice naše roboty postupně naučili, jsme předvedli veřejnosti na akci Festival vědy, které se naše škola zúčastlaí a která se konala ve dnech 4. a 5. 9. 2020 na dopravním hřišti na Riviéře v Brně.

 

srpen 20 17-21

Příměstský tábor PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA

Ve dnech  17. –  21 .8. 2020 ZŠ Novolíšeňská  pořádá 2. ročník příměstského tábora  PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA pro své žáčky 2. - 4. ročníku.

Přírodní zahrada naší školy

Během několika posledních let jsme se pustili do budování školní zahrady ZŠ Novolíšeňská. Práci nám komplikoval nevyhovující stav pozemku – zahrada se  nachází  na navážce, půda je zde  jílovitá, obsahuje velké množství kamenů. Část zahrady je zaplevelena náletovými dřevinami a ostružinami, chybí na ní  stromy a keře, přírodní učebna, přívod vody a prvky k výuce a realizaci EVVO. Chtěli bychom zahradu využívat mnohem častěji k venkovní výuce většiny předmětů, k vycházkám a pobytu venku  se školní družinou, k pěstování rostlin a celoročnímu pozorování přírody, ke kompostování bioodpadu ze školy, k realizaci projektů, k relaxaci, k setkávání s veřejností apod.

více fotografií zde

K vybudování vhodného zázemí pro tyto činnosti nám chyběly finanční prostředky. Žádali jsme o dotaci již v roce 2018, rok nato jsme se zapojili do projektu KaPoDaV - Jedlá zahrada a v letošním roce jsme znovu zažádali o státní příspěvek z fondu Životního prostředí České republiky. Se svou žádostí jsme uspěli a získali finanční částku 420 000,- Kč na vybudování přírodní zahrady. Od příštího školního roku budeme tento projekt realizovat. Naše představa je taková, že se žáci sami zapojí do budování zahrady – budou zakládat vyvýšené záhony, sázet stromy a keře, vysévat trávník, sesazovat bylinky apod. V zahradě vznikne přírodní učebna, kde se budou žáci moci vzdělávat i relaxovat.

květen 20 11

Zpátky do školy

V pondělí 11.5. se otevřely dveře naší školy pro žáky 9. ročníků. Sami jsme byli zvědaví, kolik žáků se dobrovolně vrátí do školy. Potěšilo nás, že zájem o společné vzdělávání byl velký, protože se přihlásilo celkem 54 žáků. Ti byli rozděleni do pěti skupin, abychom dodrželi všechna hygienická nařízení a bylo to tak dostatečně zajištěno jejich bezpečí.

Žáci si společně se svými učiteli lámou hlavu nad cvičnými testy z matematiky a českého jazyka, které by se mohli objevit u přijímacích zkoušek na střední školy. Termín přijímacího řízení byl přesunut na 8.6. Deváťáci tak mají ještě měsíc na to, aby dohnali nebo procvičili vše, co potřebují. Všem našim žákům držíme palce, ale zároveň jsme rádi, že nenechávají nic náhodě.

 

Škola na dálku

Od uzavření škol 11. 3. 2020 probíhá na naší škole vzdálené vyučování. Jeho popis z pohledu žákyně 8. ročníku si můžete přečíst dále: 

"Teď zrovna, když je pandemie koronaviru a máme zavřenou školu, nám digitální technologie pomáhají s učením doma. Máme elektronickou žákovskou knížku Edupage, kam nám vyučující posílají úkoly a známky. Kromě Edupage nám doma s výukou pomáhají i další nové programy. Se spolužáky můžu volat nebo si psát třeba přes messenger, s vyučujícími máme i vyučování na dálku přes aplikaci zoom. Spoustu informací najdeme na internetu a úkoly můžeme psát třeba do Wordu. Bez těchto nových aplikací by domácí učení na dálku bylo hodně složité. I když jsme ve spojení jen přes videohovory nebo virtuální vyučování, můžeme spoustu věcí probrat online. Bez tohoto bychom museli hledat informace jen v učebnicích, které máme doma, protože i knihovny jsou v této době zavřené.

Děkujeme. Děkujeme všem.

Určitě víte, že na naší škole funguje žákovský parlament. Během roku se snaží ve spolupráci s jednotlivými třídami pořádat akce, které mají hlavně žáky pobavit nebo je jinak zapojit do dění ve škole. Žákovský parlament se i v době, kdy je škola zavřená pokusil uspořádat akci na dálku.

Všichni jsme si všimli, že jsou tu skupiny lidí, kteří pomáhají více než obvykle. Dokonce se každý večer z okna ve 20:00 tleská všem zdravotníkům. A právě zde vznikl nápad. Co kdybychom vyjádřili i my naše: „děkuji“? Přes Edupage jsme o této akci informovali všechny žáky školy a už jen doufali, že se někteří z nich zapojí. A zapojili. Jejich nádherné výtvory si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

   
 
duben 20 1-17

Velikonoční výtvarná e-soutěž

Letošní Velikonoce pro nás všechny probíhali jinak mež ty, na které jsme byli dosud zvyklí. Radost z probuzené jarní přírody i připomínku velikonočních tradic jsme tentokrát zakomponovali do zadání Velikonoční výtvarné e-soutěže pro žáky 5. - 9. ročníku naší školy. Ukázky některých prací, které nám byly žáky zaslány, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

                

Březen – měsíc knihy

Dříve, než se zcela nečekaně a k velkému překvapení nás všech zavřely brány naší školy, stihli jsme ještě s našimi nejmladšími žáčky zavzpomínat na jednu z nejvýraznějších osobností české literatury.

Paní Božena Němcová měla totiž letos v únoru výročí dvě stě let od svého narození. Někteří naši prvňáčci takovou zajímavou informaci věděli. V rámci zvyšování čtenářské gramotnosti se však mohli během netradiční vyučovací hodiny dozvědět ještě více.

Kolik pohádek tato velká vlastenka sesbírala, kolik jich sama vymyslela a sepsala… Děti formou kvízu hádaly názvy některých známých pohádek, byly překvapeny, kolik z nich mohou v dnešní době vidět v kouzelné skříňce zvané televize.

   

březen 20 16-23

Domácí práce žáků II. stupně vytvořené po uzavření školy

Malá ukázka prací žáků II. stupně vzniklých v období po uzavření školy ve dnech od 16.3. do 23.3.2020.