květen 2-29

Výstava výtvarných prací našich žáků v Knihovně Jiřího Mahena

Ve dnech od 2. května do 29. května 2022 probíhá výstava Slovenské výtvarné umění očima dětí v Mahenově knihovně na Kobližné ulici v Brně. Jsou zde představeny soutěžní výtvarné práce žáků naší školy, jenž vznikly pod vedením Mgr. Kamily Kopecké v letech 2012 až 2021. Výstava se spolu s vystoupením Souboru lidových písní a tanců Polana Brno koná v rámci Brněnské muzejní noci 2022.

Několik fotografií ze zahájení výstavy najdete zde.

květen 2-13

Tvořili jsme ve FabLabu

Již podruhé měli žáci naší školy možnost navštívit první otevřenou digitální dílnu v Brně FabLab. Konkrétně ve dnech 2. – 13. 5. zaparkoval u naší školy kamion plný moderních výrobních strojů jako je 3D tiskárna, termolis, řezací plotr, laserová řezačka nebo modelovací frézka.

Žáci 7. až 9. ročníku měli možnost osobně si vyzkoušet práci na některém z těchto zařízení. Nejčastěji se jednalo o 3D tiskárnu. V rámci krátkého zaškolení ochotnými instruktory v základech práce s programy Tinkercad a Inkscape si mohli vyrobit např. jmenovku na klíče s vlastním popiskem. Žáci ze Školního parlamentu a matematických kroužku si vyzkoušeli termotisk a technicky kroužek pracoval s laserovým řezem a frézkou. Kamión navštívili i žáci okolních líšeňských škol.

   

více fotografií

Vrcholem bylo soutěžní klání mezi třemi týmy z 9. ročníku, které po podrobnějším zaškolení věnovali šest hodin návrhu a zhotovení objektu vyhovujícímu co nejvíce zadání. Tím byla co nejvyšší věž, na jejímž vrcholku se udrží tenisový míček. K dispozici měli dvě desky z překližky a plexiskla o rozměrech 60 cm x 30 cm a výše zmíněné vybavení FabLabu. Vítěznému týmu z 9. B ve složení Matěj Josefi, Petr Šujan, Šimon Vosátka a Jakub Škranc se podařilo vytvořit věž o úctyhodné výšce 132 cm. Jak vítězný tým tak všichni ostatní soutěžící obdrželi věcné ceny.

Děkujeme FabLabu za skvělý vhled do světa moderních výrobních technologií, kterého se našim žákům dostalo.

Naši sedmáci na zeměpisné exkurzi

Na přelomu dubna a května paní třídní učitelky sedmých ročníků uspořádaly pro svoje žáky zeměpisnou exkurzi do Zlína.

V pondělí ráno jsme vyrazili do ZOO, kde jsme strávili celý den – částečně komentovaná prohlídka se vystřídala s individuální, vždyť zlínská ZOO je natolik rozlehlá a zajímavá, že její prohlídka trvá velmi dlouho, částečně jsme ji projeli také místním výletním vláčkem.  Součástí tohoto dne byla také prohlídka zámečku s velmi zajímavým výkladem paní průvodkyně.

duben 29

Pálení čarodějnic, Valpuržina noc, Filipojakubská noc nebo Beltine?

Každý může tento svátek nazvat jinak, podle toho, jak se na něj díváme a co chceme slavit. My, v naší kouzelnické I.B, jsme si zvolili: žádné upalování, ale ŽIvot, RAdost, FAntazii (i podle mota naší školy) a také kouzla a čáry a hlavně jsme si to užívali.

Učili jsme se ČARODĚJNOU HISTORII (čtení s porozuměním), LEKTVARY (počítání a pracovní činnosti), KOUZELNÁ ZAKLÍNADLA (uvolňovací cviky před psaním), LÉTÁNÍ NA KOŠŤATECH (trocha tělocviku) a MEZINÁRODNÍ ČAROVNÝ OBRÁZEK (angličtina a výtvarné tvoření).
Naši čarodějní učni vše zvládli a tak mohli dostat svá vysvědčení a byli povýšeni na čaroděje základní kategorie. Získali ochranný amulet a myslíme, že je již žádná nová kouzla nepřekvapí.
Hodně štěstí všem, kdo - jako my - rádi objevují tajemno. Vaše ČAROLÍNA a ČAROMŮRA – učitelky čarování.

Participativní rozpočet do škol

Naše škola se už po druhé zapojila do projektu: Participativní rozpočet do škol. Projekt se zaměřuje na schopnost dětí vymyslet, propagovat a v případě vítězství také zrealizovat svůj projekt.

Každá zúčastněná škola dostala od města Brna částku 35.000 kč. Úkolem žáků bylo vymyslet, jakým způsobem tuto částku využijí pro zvelebení naší školy. Celkově se nám sešlo 12 projektů, ale některé z nich neprošly přes podmínku: realizovatelnosti a dodržení stanovené částky. Do úplného finále se tak dostalo 7 navržených projektů. Mezi nimi byly: podsedáky do třídy, vesmírná chodbička, vysoušeče na toaletu, pociťový chodníček, lavičky do vestibulu, lavičky do šaten a stolní fotbálky. Žáci byli dopředu informování o tom, jaké projekty se dostaly až do finále a tak si mohli své hlasy dobře promyslet.

Na prvním stupni se hlasovalo ve spolupráci s rodiči a třídními učitelkami. Na druhém stupni probíhalo hlasování přímo v hodině ICT. A jak to dopadlo? Nakonec se mohli zrealizovat hned 2 projekty. Zvítězil projekt třídy 7.A – 3x stolní fotbálky. Na druhém místě se umístil projekt 5.C – lavičky do šaten.

Všem zapojeným třídám děkujeme za účast! Věříme, že vítězné projekty využijí všichni žáci naší školy.  A zde se také můžete podívat na fotografie, jak si žáci poradili se skládáním a rozmisťováním svých projektů.

Den předškoláků

Aby předškoláčci získali jistotu, jaké to bude, aby si více věřili a ve "velké" škole se nebáli a neztratili, pozvali jsme děti předškolního věku  z líšeňských mateřských škol  k  nám - na ZŠ Novolíšeňská. Ve třídách prvního stupně se přivítali s našimi žáky. Poprvé usedli do školních lavic, poprvé si mohli důkladně prohlédnout třídu, školní tabuli, poprvé mohli pracovat ve třídě jako skuteční školáci. Naši žáci předškolákům ukázali svoje učebnice, sešity a psací  pomůcky vzorně poskládané v pouzdře. Společně si vyrobili papírovou hračku, kterou si odnesli domů jako dárek pro maminku.  

V tělocvičně si pro budoucí prvňáčky připravili žáci třídy V.A  činnosti rozvíjející  prostorovou orientaci, motoriku ruky a koordinaci celého těla,. Předškoláci s chutí a velmi dobře splnili všechny úkoly. Na 1.třídu jsou skutečně připravení. Podívejte se sami.

Předškoláku, vítej ve škole, neboj se, zvládneš to!!!

duben 4

Vzdělávací Workshop „JSME JEDNO UCHO“

Dne 4. dubna se naše třída V.B. zúčastnila vzdělávacího workshopu s názvem „Jsme jedno ucho“. Třídu navštívily studentky Masarykovy University a představily dětem velmi zajímavé téma světa neslyšících. V úvodu naši žáci zjistili, jak vypadá a především funguje takové lidské ucho uvnitř. Poté si svoje získané znalosti ověřili tím, že jako kolektiv museli ze svých těl sestavit celou soustavu ucha. Při další aktivitě se žáci naučili kousek z Českého znakového jazyka, přesněji názvy zvířat. Dále následovalo rozdělení do skupin a navštívení jednotlivých stanovišť, které si studentky speciální pedagogiky připravily.
  
duben 1

Prezentace projektu žákovského parlamentu v Senátu ČR

Prvního dubna se žákovský parlament zúčastnil akce: Co dělají školy pro demokracii v Senátu ČR v Praze. Zde žáci ve společnosti dalších 9 škol z celé České republiky prezentovali projekt: Sbírka hraček do dětské nemocnice. Prezentovat projekt před více než 100 lidmi a odbornou porotou nebylo snadné, ale žáci ze ŽP to zvládli! Nakonec se náš projekt díky hlasování veřejnosti dostal na úžasné 5. místo.

Velkým zážitkem bylo pro žáky také dostat se do nádherných prostor Valdštejnského paláce, setkat se s některými známými Senátory a být ve společnosti dalších zapojených škol.

Této akce se zúčastnily tyto žákyně: 3.D Adéla Faulová, 4.A Elen Stará, 5.C Šárka Kaderková, 7.B Iveta Dvořáková a Lucie Čižíková, 8.A Klára Osičková. Tímto ještě jednou děkujeme všech žákyním za vzornou reprezentaci školy a nabízíme k prohlédnutí několik fotografií.

 

Science on Stage v Praze

Na konci března se poprvé v Praze konal mezinárodní festival Science on Stage. Naši školu tam reprezentovala paní učitelka Daniela Válková s projektem „Poznávání Brna netradičně s matematikou“. Celkově se na festivalu sešlo více než 400 učitelů ze 44 zemí světa, aby se vzájemně inspirovali a sdíleli vlastní zkušenosti a nápady. Paní učitelka Věra Pejčochová na festival připravila dílnu pod názvem „Papírová věda“, na kterou se přihlásilo téměř dvakrát více zájemců, než byla původní kapacita. Grafické návrhy k technickým hračkám a matematické bižuterii zpracovala líšeňská výtvarnice Hana Sosíková.  Jednalo se skutečně o setkání učitelů, které spojovala nejen láska k přírodním vědám, ale i schopnost přenést část svého nadšení pro vědu na žáky.

Sbírka pro Ukrajinu

„Tak co parlamenťáci, jak prožíváte válku na Ukrajině?“, zeptala se paní psycholožka na žákovském parlamentu. Místo pocitů ze sebe žáci hned začali chrlit nápady, co bychom mohli udělat. Věděli jsme, že sbírka hraček měla velký úspěch a tak jsme věřili, že sbírka pro Ukrajinu vyjde také. A vyšla! Sbírka trvala týden a za tu dobu se nám společně podařilo vysbírat přes 50 krásných aktovek, 15 krabic školních potřeb a 3 tašky plných hraček. Většinu věcí jsme odvezli na sběrné místo do Vesny a část si nechali pro naše nové žáky z Ukrajiny.

Moc děkujeme za vaši štědrost, protože z velké části šlo o úplně nové věci, které jste museli koupit. Některé darované věci byly také s věnováním dokonce v ukrajinštině. Byli jsme dojatí.  Víme, že takové věci nejsou samozřejmostí a proto znovu děkujeme vám všem!

Zde je několik dalších fotografií.

březen 19

Školní ples 2022

V sobotu 19. března se po dvou letech konal opět ples naší školy. Místo jsme zvolili již tradiční, a sice líšeňský Dělňák. K tanci a poslechu hrála kapela Kolorez, která zahájila večer pomalejšími rytmy, aby postupně mohla taneční tempo zrychlovat, nakonec dle mého názoru zvedla ze židlí každého účastníka plesu.
 
Programem provázeli naši deváťáci Honza Michálek a Barča Benešová, kteří v průběhu večera vystoupili, aby uvedli své spolužáky před jejich tanečními vystoupeními. Nejprve se 32 párů z devátého ročníku předvedlo při slavnostním předtančení. S paními učitelkami Zuzanou Bakalovou a Adélou Kašparovou nacvičili slavnostní polonézu, kdy se žákyně předvedly v nádherných bílých róbách a chlapci byli sladěni do bílých košilí s královsky modrými motýlky a kšandami stejné barvy. Druhé vystoupení, které si skupinky deváťáků připravily, bylo „půlnoční překvapení“ s názvem Dlouhá noc. Několik skupinek se předvedlo v moderních tanečních sestavách, které pod dohledem paní učitelek natrénovali. Žáci všem zúčastněným hostům předvedli, jak jsou šikovní, a rodiče i učitelé na ně byli po právu pyšní. Můžete se přesvědčit na našich fotografiích a videu.

Masopust na ZŠ Novolíšeňská

Končí období masopustu a i v naší třídě jsme to s dětmi oslavili. Děti si přinesly masky, dostaly koblížky, klobásky a další dobrůtky, plnily masopustní úkoly, a dokonce jsme i zpívali a tančili na masopustní polku. Celé dopoledne jsme si společně užili.

.

 

Čtení z knížek

Naše speciální pedagožka se nevěnuje pouze nápravám, když něco nejde tak, jak by mělo. Moc ráda chodí také na návštěvu za dětmi do tříd. Aby nešla s prázdnou, přinese často zajímavou knížku, o které si s dětmi povídají a přečtou z ní společně úryvek.

Po čtení následuje aktivita spojená s dějem v knížce. Někdy je to kreslení dojmů libovolnou metodou, modelování postaviček, jindy zase relaxace s tibetskou zvonkohrou koshi, s většími dětmi pak třeba šifrování z čítanek.

Tyto speciální hodiny v dětech rozvíjí čtenářskou gramotnost a významně je motivují ke čtení.

   

 

leden 31

První vysvědčení on-line?

Tak je tu opět pololetí a s ním i první vysvědčení pro naše prvňáčky. Ale ne každý si ho může převzít přímo od své paní učitelky. I v naší třídě 1.B bylo pár děti v karanténě, a protože toto první vysvědčení se jen tak opakovat nedá, předávali jsem ho i ON-LINE. No, a když už máme děti, které na nás koukají z obrazovky, pozvali jsme k tomu i všechny rodiče. Kouzelný klobouk nám o každém z dětí něco prozradil a popřál nám hodně sil do další práce. Takže i když jsme ve třídě nebyli všichni, bylo nás tu opravdu hodně. Tak hurá do nového pololetí a poznávání nového a doufejme, že více spolu a méně s počítačem.
leden 6

Tři králové - mudrci od východu na naší škole

Jak to vlastně bylo? Kolik jich bylo? Kdo byli? Jak se jmenovali?
Je to hodně otázek, ale celá 1.B se jich nebojí. Snažili jsme se na všechny odpovědět, i když se to stalo tak dávno, že už se asi úplnou pravdu nikdy nedozvíme.
Královsky jsme se bavili a užívali si radost z tvoření. A přestože to králové asi popravdě nebyli a 3 také ne, koruny jsme si odepřít nemohli a bylo nás hodně.
A jestli si někdo myslí, že králové nemusí pracovat, tak s tím také nemůžeme souhlasit. I s korunou na hlavě se dá napsat, přečíst a vypočítat nepočítané...
Tak pro všechny K+M+B 2022 přeje 1.B.

prosinec 21 9-10

Předvánoční čas

Ve čtvrtek a pátek  9. a 10.12. proběhly ve třídě 4.B projektové dny zaměřené na předvánoční čas. Hlavním bodem bylo pečení perníků a výroba svícnu. Ve čtvtek jsme využili znalostí z přírodovědy o měření a vážení a vyzkoušeli si navážit potřebné množství surovin podle receptu. Zároveň jsme se tím naučili pracovat podle pracovního postupu. Následně jsme zpracovali těsto a dali jej odpočinout do chladna. Druhý den nám někteří rodiče dovezli větve z jehličnatých stromů, které nám pomohla paní vychovatelka nařezat. Pomocí aranžovací hmoty, větviček a drobných ozdob si každý žák vytvořil svůj originální svícen. Potom jsme se pustili i do vyválení, vykrajování a pečení perníků, které jsme si dle vlastní fantazie i ozdobili. Podívejte se, jak se nám dařilo.

Tyto dny se nám moc líbily a hrdě jsme si odnášeli své vánoční dekorace, které ozdobí naše pokojíčky. Krásné Vánoce i vám všem!

prosinec 21 6

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší….

Nás ale letos žádný čert nestrašil, protože všude okolo slyšíme jen COVID a karanténa, proto živý Mikuláš za dětmi nepřišel, ale nám to nevadilo. Třída 1.B byla andělů i čertů plná a nechyběl ani samotný svatý Mikuláš. Celý den jsme si zpívali písničky, říkali básničky, připomněli si mikulášský příběh a plnili spoustu úkolů. Myslíme, že nás bylo slyšet do pekla i na nebesa a proto děti nakonec sladkou nadílku přeci jen dostaly. Doufejme, že příští rok nás opravdoví čerti postraší.

Anglická knihovna na naší škole

Za podpory Spolku rodičů při ZŠ Novolíšeňská byla na naší škole v říjnu otevřena anglická knihovnička. Každý žák si může domů vypůjčit anglicky psanou knihu a rozvíjet tak své jazykové schopnosti zábavným způsobem.
Knihovna obsahuje zjednodušené knihy různých úrovní, ale také knihy nezjednodušené. Kromě pohádek, dobrodružných a dívčích příběhů, klasických románů či povídek si každý čtenář může vypůjčit i encyklopedie a populárně naučné knihy. 
Knihy lze půjčovat o velkých přestávkách ve středu a v pátek v učebně anglického jazyka ve druhém patře. Přijďte se podívat.
  

Jsme laskaví

Už třetí rok jsme se zapojili do projektu „Jsem laskavec“. Přemýšleli jsme, čím bychom letos přispěli, abychom my a naše okolí byli laskavější. Nápadů jsme měli několik. Nakonec vyhrál nápad zrealizovat sbírku hraček, her a knížek pro děti do Dětské nemocnice. Měli jsme zpočátku strach, aby naše sbírka nebyla chudá a nejeli jsme do nemocnice s prázdnou. Laskavost a dobrosrdečnost našich spolužáků a kamarádů nás ale mile překvapila a dojala. Vysbíralo se 36 pytlů plyšáků, 11 krabic knih, 7 krabic společenských her a 18 krabic dalších hraček.

Děti z 3. D navíc vytvořily a napsaly krásná přání, které jsme s radostí předali v Dětské nemocnici, kde byli z našeho daru nadšení.

Převzali jsme poděkování, pozdravy od hospitalizovaných dětí a doufáme, že jim naše hračky alespoň trochu usnadní a zpříjemní pobyt v nemocnici. 

další fotografie zde                     

Žákovský parlament

listopad 21 11

Remembrance Day

Minulý týden proběhl na ZŠ Novolíšeňská v hodinách anglického jazyka tzv. Remembrance Day. Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce ukončení 1. světové války. Den veteránů (Veterans Day) je americký termín, zatímco ve Spojeném království a zemích Commonwealthu je tento den připomínán jako Den vzpomínek (Remembrance Day). Od r. 2004 je tento den připomínán i v České republice.
Symbolem Remembrance Day se stal květ vlčího máku, což má svůj původ v básni Na flanderských polích, která byla poseta divoce rostoucím mákem. Báseň vyjadřující žal nad zabitými spolubojovníky napsal v r. 1915 kanadský lékař John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres.
 
V hodinách angličtiny jsme si tedy s žáky povyprávěli o tom, co tento den představuje a jak se Remembrance Day slaví v zahraničí a také jsme zhlédli videa zachycující jak lidé po celém světě vzdávají hold válečným veteránům. Zároveň jsme u vyprávění vystřihovali květ vlčího máku z červeného papíru a následně ho nalepili na velký plakát ve tvaru pamětního věnce, který nyní visí na chodbě školy. Společně jsme tedy vytvořili krásnou vzpomínku na tento významný den, připomněli si hrdinství všech vojáků a vzdali jim touto cestou úctu. 
listopad 21 2

Návštěva v Moravském zemském muzeu

Žáci a žákyně třídy 6.C se po výrobě pravěkých zbraní v hodině dějepisu podívali na toto časově velmi vzdálené období tentokrát z jiného úhlu – prostřednictvím jedné z expozic MZM, které 2. listopadu navštívili. S pomocí exponátům z období pravěku rozlišovali starší a mladší dobu kamennou nejen díky rozdílnosti tehdejší krajiny, druhů obydlí i způsobů obživy, obdivovali keramické nádoby či známou sošku, pocházející z Dolních Věstonic. Exponáty jim pomohly také přiblížit následující období doby bronzové a železné. Vše doplnil zajímavý způsob výkladu pana lektora, s nímž žáci aktivně spolupracovali.
Hodina strávená „v pravěku“ se žákům líbila, ale všichni se rádi vrátili do dnešní moderní doby a po návratu se nasvačili, aniž by museli sbírat lesní plody či obstarávat potravu lovem.
Zde je několik fotografií z akce.
listopad 21 1

Strašidla na ZŠ Novolíšeňská

Víte, jaký je rozdíl mezi svátkem Halloween a Dušičkami? My ve 3. D už ano. Celé pondělí 1. listopadu jsme si totiž o těchto dvou svátcích povídali, plnili na toto téma úkoly, hráli hry a i si namalovali strašidelnou masku. Rodiče poslali po dětech vynikající občerstvení, za kterým se jen zaprášilo. Děti se na tento den převlékly do kostýmů, někdo dokonce do strašidelných, ale všechny naše příšery a strašidla byla milá, takže celý den jsme si užili a bylo nám hezky. 

Můžete nakhlédnoutdo naší fotogalerie.