listopad 16

Výukový program v Lipce

Žáci z 5.A se 16.11. vydali na výukový program do Lipky.  Pomocí hry se žáci dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací o čápu černém a o důležitosti jeho ochrany. Následně ve skupinkách vyráběli dřevěné budky. Projevili tak svou zručnost a sílu. Budky se vydařily a všichni se už těšíme, až budky rozmístíme v našem okolí a budeme je chodit kontrolovat.

Další fotogragie máme zde.

Školní zahrada v listopadu

I v listopadu se dá učit venku.  Protože máme stále hezké počasí, využili jsme naši krásnou upravenou zahradu a s dětmi z třetího ročníku pověsili budku pro ptáčky, zasadili česnek a vyřešili několik hlavolamů. Zopakovali jsme si při tom matematiku, prvouku i český jazyk.  Celý školní den nám rychle utekl.ada v listopadu

 

 

Čas na Zemi

Kolik je hodin v New Yorku nebo třeba v Tokiu, když máme v Brně 8:00? To zjišťovali žáci 6. ročníků při tvorbě modelu časových pásem. A stačil jim k tomu obyčejný toaletní papír. V hodinách zeměpisu si žáci vytvořili časová pásma s pomocí map a svých nově nabytých znalostí a poté zjišťovali, jaký je zrovna čas v různých městech světa. Město následně zařadili do správného časového pásma a poté si o něm na tabletu našli další zajímavé informace. Jak se jim dílo povedlo, se můžete podívat ve fotogalerii.

Exkurze do Budapešti

Třída 8.B se vypravila do Budapešti na třídenní exkurzi.Navštívili jsme nejznámější památky Budapešti, např. Budínský hrad, Parlament, Rybářskou baštu nebo chrám sv. Matyáše. Také jsme vyšplhali na Gellertův vrch, prošli se po náměstí Hrdinů a nakoupili si spoustu suvenýrů v proslulé tržnici. Velkým zážitkem byla také jízda  obojživelným autobusem, který chvíli jel po silnici a potom vjel do vody a plul po Dunaji.

Měli jsme možnost vidět z výšky celé město, protože jsme se svezli na vyhlídkovém kole. Moc se nám líbila i zpívající fontána a vědecko – technické centrum CSOPA. Poslední den jsme strávili v zoo, kde jsme zhlédli několik vystoupení a krmení zvířat, např. lachtanů, slonů nebo žraloků. Nejvíce se nám líbilo v aquaparku, který byl postaven ve stylu řeckého chrámu.O Budapešti a Maďarsku jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a už teď se těšíme, kam vyrazíme příště. Vzpomínky zachycují naše fotografie

říjen 31

Halloween na naší škole

Školní parlament děkuje všem, co přišli v pondělí 31.10. na HALOWEEN v převleku. Slušelo vám to! Dál tímto uctíváme "Památku zesnulých", vzpomínáme na naše blízké.

Zde jsou naše fotografie.

 

 

 

 

říjen 25

Spolupráce s PPP Sládkova

Třída 7.C se v úterý 25.10. zúčastnila zajímavého programu "Komunikace" v ramci PPP Sladkova Brno Lesna..

říjen 19

Po stopách Velkomoravské říše

Dne 19. 10. 2022 se někteří žáci 7. a 8. ročníku vydali v rámci cyklu dějepisných exkurzí, které pořádá naše škola, do Mikulčic, na místo významného slovanského hradiště.

Účastníci exkurze se seznámili s historií Velké Moravy, vyzkoušeli si orientaci v mapě i v terénu pomocí buzoly, ale především získali povědomí o četných církevních i světských stavbách. Na chvíli se stali středověkými architekty, pomocí vlastního těla určovali vzdálenost, naučili se pomocí jednoduchých pomůcek vytýčit pravý úhel a vykolíkovat půdorys některých kostelů.

Prohlídka velkomoravského hradiště v Mikulčicích byla pro všechny ideální příležitostí pro doplnění dějepisného učiva, a to uprostřed neporušené přírody a za krásného podzimního počasí (viz fotografie).

říjen 19

Code week na naší škole

Evropský týden programování (Code week) je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost všem lidem. Letos připadá na období 8. - 23. 10. 2022. 

Ve středu 19. 10. 2022 se vybraní žáci 5. a 6. ročníku naší školy mohli zúčastnit kurzu programování v jazyce Scratch, který v naší počítačové učebně připravili a vedli zástupci firmy SAP. Ve čtyřhodinovém bloku se seznámili s nejznámějšími  příkazy ve Scratchi, osvojili si základní  prncipiy programování a vytvořili tři jednoduché hry v tomto programu.  Děkujeme zástupcům firmy za přípravu této aktivity a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. Zde je několik fotografií.

V rámci Code weeku žáci 9. ročníku v hodinách Informatiky vytvářeli jednoduchou webovou stránku v jazyce HTML a CSS a žáci 8.ročníku řešili úkoly programovacího testu Egypt na stránkách ibobr.cz.

Projekt Extra třída

Třída 8.B se zúčastnila projektu Extra třída, jehož smyslem je naplánovat a zrealizovat zlepšení prostoru kolem nás – ve škole, v obci, kde žijeme. Většinu aktivit jsme tvořili sami, naše paní učitelka třídní nás pouze občas nějakým způsobem usměrnila, případně nám poradila, jak dál.

Nechali jsme se inspirovat i nápady ostatních žáků a učitelů z naší školy. Nakonec jsme se dohodli, že upravíme a zvelebíme místo vedle školy, kde vybudujeme nové velké ohniště a kolem něho lavičky. Kousek vedle bude dřevník k uložení dřeva, který by měl sloužit také jako odkládací prostor při opékání špekáčků. V průběhu přípravy projektu nás ještě napadlo vytvořit smyslový chodníček.

Všechno jsme naplánovali, nakoupili a nasbírali materiál a nakonec poprosili naše rodiče, aby nám pomohli s výrobou laviček a dřevníku.

Práce nám šla pěkně od ruky, pečlivá příprava se nám vyplatila - viz fotografie.

Podle ohlasů tříd, které si už naše vyrobené lavičky, ohniště i smyslový chodníček vyzkoušely, se jim náš projekt líbí a my jsme moc rádi, že jsme mohli přispět k vylepšení okolí naší školy.

září 30

Noc vědců

Dne 30. 9. od 18:00 do 23:00 měla široká brněnská veřejnost možnost navštívit expozici našich žáků na Noci vědců. Pod názvem "Matematika netradičně a chuťovky se zrcadly"  byla  k vidění na Přírodovědecké fakultě MU. Již tradičně se nejen naše expozice akce těšila velkému zájmu návštěvníků. 

Celá akce se velmi vydařila hlavně díky účinkování těchto žáků: Ondřej Skácel, Valerie Lukšíková, Leontýna Coufalová, Oliver Starycha, Tereza Slezáčková, Viktorie Kosíková, Ondřej Lošák, Jan Súkup, Nela Packowská, Kryštof Sotolář, Nikolas Nováček, Elen Skarolková, Patrik Jíša, Sofie Suparičová, Milena Horáková, Ondřej Novák, Nikol Mlejnková, Gabriela Balousová. Přišli také pomoci dva bývalí žáci naší školy, Matěj Skácel a Anika Alexová. Všem výše jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Zde je několik fotografií z akce.

Prvňáčci na adaptačním kurzu

Naše školní psycholožka Iveta Rebrová ve spolupráci s Lanovým centrem PROUD připravila pro všechny naše nové prvňáčky dvoudenní adaptační program s názvem „Na stromě“. První den se děti vzájemně poznávaly, pomocí své dětské fantazie objevovaly živé a neživé věci v blízkém okolí školy. 

Druhý den probíhal v Lanovém centru, kde si děti vyzkoušely překonat vlastní hranice svých schopností – lezly na „zvířátkový strom“ tak vysoko, jak každý sám dokázal. Další aktivity byly zaměřené na týmovou práci dětí. 

Odpoledne jsme se společně s dětmi i rodiči setkali u táborového ohně. Maminky upekly „mňamky“, opékali jsme špekáčky, klábosili jsme o všem možném… perfektní chvilka pro seznámení s rodiči, dětmi, paní psycholožkou a paní učitelkou. Několik dalších fotografií najdete zde

 

Výletování v 5.C

„Letos pojedeme se školou na různé výlety, už jsme jeli vlakem do Prahy a bylo to super. Byli jsme na Karlově mostě, kde jsem si přál nějaká přání, a potom ještě ve Zlaté uličce. Dozvěděli jsme se informace o nádherném Pražském hradě. Prahu jsme navštívili, protože je součástí učiva vlastivědy a hlavně je to naše hlavní město.

Máme v plánu jet na soutok Svitavy a Svratky, abychom si připomněli, jak poznat pravý a levý přítok řeky, bohužel nám zatím nevyšlo počasí. Až budeme probírat velký vesmír, pojedeme do planetária, je to učivo přírodovědy. V prosinci pojedeme do Bratislavy navštívit hlavní město našich sousedů Slováků.

Přál bych si jet do Vida centra, podle hodnocení by to mělo být dobré a nenákladné. Dozvěděli bychom se něco o chemii.

Napadl mě Jump park. Když budeme v přírodovědě probírat svalstvo, mohli bychom vidět, jak svaly pracují, jak se správně rozběhnout. Byl by to super tělocvikový výlet.“

                                                                                     Autoři: Michal Studnica, Petr Kútnik, Dan Tvrdík 5.C

více fotografií

září 29

Evropský školní sportovní den na naší škole

Naše škola se spolu s dalšími školami po celé Evropě zapojila do Evropského školního sportovního dne. V pátek 23. září se všechny třídy prvního ročníku zúčastnily evropského sportovní happeningu, který má za cíl rozhýbat školáky po celé Evropě.
Pro prvňáčky učitelé připravili na první dvě vyučovací hodiny řadu zábavných tradičních i netradičních sportovních stanovišť. Děti za doprovodu mocné pohádkové čarodějky zachraňovaly skrze pohybové aktivity pohádkový svět. To se podařilo ke spokojenosti všech zúčastněných.
Škola se snaží pohyb a zdravý životní styl u žáků podporovat v průběhu celého roku, proto jsme neváhali zapojit se do tohoto projektu. Těšíme se na další ročník a nabízíme několik fotografií k prohlédnutí
září 19

Výukový program Expedice Evropa

Žáci 3. A  se dne 19. září 2022 zúčastnili výukového programu „Expedice Evropa „ spol. EUROPE DIRECT Brno, který se konal v parku kolem hradu Špilberk. Po skupinkách si dle mapy oběhly několik stanovišť, kde si zasoutěžily a dozvěděly se mnoho nových informací  o státech EU, jejich jazyku, vlajkách a typických pokrmech. 

 
září 15

První environmentální konference pro žákovské parlamenty

Ve čtvrtek 15.9.2022 se vybraní zástupci školního parlamentu zúčastnili akce na podporu ekologie. Zde si pro nás připravili přednášky a následné workshopy SAKO Brno - komunální odpad, Lipka - podnikavost a ekoškola, představili jsme si aplikace Brňáci pro Brno a Munipolis, zakončili projektem Art recyklo. Přítomný byl I. Náměstek primátorky města Brna pan Mgr. Petr Hladík.  

  

celý článek

září 9-16

Dějepisná exkurze a sázení památného stromu aneb Po stopách Lidické hrušně

Dne 9. září 2022 se vydali žáci 9. roč. na exkurzi do pevnosti Terezín a do Lidic. Na míste ch s tragickou historií se dozvěděli mnoho zajímavých informací a seznámili se s pohnutými osudy lidí v době 2. světové války.O necelý týden později pak do Líšně zavítali pamětníci z Občanského spolku Lidice, aby se s žáky na besedě podělili o své vzpomínky a pocity. Celou akci završili všichni zúčastnění slavnostním zasazením památné Lidické hrušně v areálu naší školy.

září 12

Vlastivědný výlet 5.B do Prahy

V rámci vlastivědné výuky jsme se dne 12. 9. 2022 vydali s třídní paní učitelkou Janou Paukertovou a paní asistentkou Lenkou Bruzlovou do Prahy.

V brzkých ranních hodinách jsme nastoupili do vlaku Regiojet a na hlavní nádraží v Praze jsme přijeli kolem 11 hodiny. Naše prohlídka začala na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava, kde na nás čekala paní průvodkyně, která nám zajímavě i zábavně komentovala různé památky. Dále pokračovala úzkými uličkami na Staroměstské náměstí, kde jsme sledovali v 12 hodin pohybující se figury apoštolů. Při procházce po Karlově mostě jsme se zastavili hlavně u sochy Jana Nepomuckého, kde nás zaujala legenda o jeho životě a především smrti. V  dáli jsme viděli střechu budovy Národního divadla. Po krátkém odpočinku s obědem jsme pokračovali v cestě na Pražský hrad, symbol města i české státnosti. Obdivovali jsme i  katedrálu sv. Víta, tradiční místo korunovací českých králů   a Zlatou uličku s velkým množstvím zajímavých obchůdků.

Výlet se nám vydařil. Odváželi jsme si domů mnoho zážitků z našeho nejzajímavějšího výletu a několik fotografií na památku.            

                                                                                                                Žáci 5.B

září 9-11

Naše expozice na Festivalu vědy

Začátek školního roku byl i letos spojen s účinkováním našich žáků na Festivalu vědy. Letos se představili členové matematického kroužku a kroužku LegoRobotiky na stáncích umístěných nově v prostorách pavilonu A na brněnském výstavišti. Akce probíhala od pátku 9. 9. do neděle 11. 9. a zapojila se so něj řada vysokých škol a (nejen) vědeckých institucí, hlavním organizátorem bylo Planetárium Brno.

Kroužek Lego robotiky představil roboty simulujícími např. činnost radaru, vysokozdvižného vozíku nebo originální čtečku digitálně zakódovaného textu. Zejména mladší návštěvníci ocenili možnost projet si dráhu s robotem na dálkové ovládání nebo s robotickým transportérem překonávajícím překážky. Všechny exponáty žáci navrhli a sestavili pomocí stavebnice Lego Mindstorm a Microbit.

Matematický kroužek ZŠ Novolíšeňská si připravil ukázku toho, jakým způsobem společně ve volném čase objevujeme krásy matematiky. Návštěvníci si s námi mohli zahrát matematické hry, potrápit si hlavu nad hlavolamy nebo zajímavými úkoly. Součástí naší expozice byly i hrátky se zrcadly a optikou. Návštěvníci si taktéž mohli vyzkoušet naši online hru připravenou přímo pro Festival vědy. Velký úspěch měly i deskové hry zaměřené na matematiku a logiku, které jsme případné zájemce naučili hrát.

Naše expozice se těšila zájmu mnohých návštěvníků z řad dětí i dospělých, přijelo se podívat i několik tříd z 2. stupně naší školy. Máte možnost prohlédnout si akci na fotografiích.

 

Empezamos de nuevo con español!

Španělština se řadí mezi nejrozšířenější jazyky světa, počtem mluvčích dokonce převyšuje angličtinu. Také letos bude na naší škole otevřen KROUŽEK ŠPANĚLŠTINY, proto si pro inspiraci připomeňme, co přinesl rok minulý.

Žáci se naučili nejen mnoho užitečných slovíček a frází v tomto nevšedním, a přesto vcelku jednoduchém jazyce, ale také se dozvěděli spoustu informací o historii, kultuře, sportu, zvycích či slavnostech Španělska a jiných španělsky mluvících zemích. Během celého školního roku se žáci mohli v kroužku také pobavit hraním různorodých her přizpůsobených výuce cizího jazyka, poslechem španělských a latinskoamerických rytmů nebo sledováním kratších dokumentů a výukových videí.

   

Skvělým zakončením loňského kroužku byla společná “FIESTA”, na kterou děti přinesly ochutnávky typických jídel. Některá jídla žáci dokonce napekli či navařili společně se svými šikovnými rodiči, takže jsme měli možnost vyzkoušet přímo autentické “comida casera” – jídlo připravovné v domácnosti.

 

září 1

1. školní den

Ve čtvrtek 1. září jsme jako již tradičně v 7:30 před školou přivítali nové prvňáčky. Paní učitelky se seznámily jak s dětmi, tak s rodiči a všichni společně se odebrali do svých tříd, kde na děti čekaly drobné dárečky a na rodiče informace, které jsou nezbytné pro začátek a celý průběh nového školního roku. V přátelské atmosféře se nesla i následující prohlídka školy, aby se děti v neznámém prostředí dobře orientovaly. Přejeme všem prvňáčkům úspěšné zvládání jejich prvního školního roku, ať jsou ve své třídě šťastní, naučí se spoustu nových věcí a společně se svojí paní učitelkou zažívají hodně radosti. Děkujeme naší speciální pedagožce Dáše Mikuláškové za pěkné fotografie a těšíme se na další aktuality ze školního života našich nových žáků.

Letní příměstský tábor

Již čtvrtým rokem mohli mladší žáčci ZŠ Novolíšeňské zažít netradiční dobrodružství na školním příměstském táboře. Letošním příměšťákem se vinula pohádková nitka, takže nás denně provázely známé postavy z pohádek kreslených, hraných i těch „jenom“ psaných.

Každý den nás po obědě svými pohádkovými příběhy bavilo strašidýlko Josífek ze stejnojmenné knihy. A představte si, že jsme se chvílemi i učili, a ani jsme si toho skoro nevšimli. Děti měly příležitost si na pohádkových pracovních listech osvěžit některé znalosti z minulého školního roku. Ale nejen to…

Navštívili jsme brněnskou ZOO, kde se Žofka nestala ředitelkou, vykouzlili jsme si s Malou čarodějnicí domácí jedlou modelínu a bublající lektvary, s pejskem a kočičkou jsme si pochutnali na vlastnoručně připravených palačinkách s medem a borůvkami. Před loupežníky jsme prchali lesem v Mariánském údolí, za splněné úkoly jsme si zde vysloužili několik odměn, třeba zlaté dukátky a u rybníka kyselé rybičky. A v posledním dni se nám v pohádkových disciplínách – lukostřelbě, sbírání perel, přenášení černokněžníkovy duše, hledání dračích vajec, lovení ztraceného prstenu a v pohádkovém šifrování - podařilo nasbírat indicie pro složení mapy, která nás přivedla k ukrytému pokladu.

Zde je několik fotografií k prohlédnutí.

Ohlédnutí za koncem školního roku 2021/2022

I když už je tu nový školní rok, stálo by za to ještě jednou se ohlédnout za tím předchozím. Ke konci roku totiž proběhlo slavnostní ocenění nejlepších žáků všech líšeňských škol, které každoročně pořádá líšeňská radnice. Z naší školy byli vybráni Matěj Skácel a Tomáš Jelínek, kteří za celou dobu studia na naší škole absolvovali nespočet soutěží a olympiád napříč obory s výbornými výsledky. Jako třetí kandidát byl vybrán Petr Trungel, který měl největší zásluhu na vytvoření naučné stezky v Líšni, kterou vytvořil společně se svou třídou. Akce se nemohl zúčastnit, a tak ho zastoupil jeho kamarád Lukáš Vaněk.

Slavnostní ceremoniál proběhl v krásném prostředí líšeňského zámečku. Celou událost doprovodil náš školní Anglický sbor v komorním složení. Zaznělo několik písní různých žánrů v doprovodu nástrojů i bez nich a vystoupení se velmi povedlo.

      další fotky

Společně jsme prožili velmi příjemné dopoledne a všem oceněným ještě zpětně gratulujeme a přejeme do budoucna hodně dalších úspěchů.

červen 20-21

Sportovní den pro 2. stupeň

 

20. a 21. 6. 2022 proběhl na naší škole Sportovní den pro 2. stupeň. V pondělí soutěžily 6. a 7. ročníky, v úterý pak 8. a 9. ročníky. Bojovalo se ve třech sportech a to kopané, přehazované a bränbollu.

Po spoustě krásných a bojovných utkáních vzešlo následující pořadí tříd

1.  9.C

2.  7.D

3.  7.C

a několik dalších fotografií.