květen 1-2

City Nature Challenge

City Nature Challenge je  soutěžní projekt, ve kterém města na celém světě soupeří o co největší počet pozorování živé přírody na svém území. Hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu bohatá. Abychom to dokázali, byl třeba co největší počet účastníků, kteří se do této výzvy zapojili a ve dnech 29. 4.  – 2. 5. 2022 zaznamenávali rostliny a živočichy ve svém okolí. Ideálně ty volně žijící.

Již podruhé se do projektu/soutěže zapojili v rámci předmětu Digitální technologie i žáci 8. tříd naší školy. I díky našim příspěvkům se Brno s celkovým počtem 5934 pozorování umístilo na 73. místě z 430 aktivních účastníků! Na území Brna letos soutěžilo 247 spotterů, kteří zachytili celkem 5934 pozorování a 1013 unikátních druhů. Je vidět, že naše příroda v Brně opravdu je pestrá.

Několim našich snímků vám nabízíme k prohlédnutí ve fotogalerii.

duben 28

Turnaj ve vybíjené

Ve čtvrtek 28.4. se konal turnaj ve vybíjené na ZŠ Horníkova a na ZŠ Holzova. Na Horníkové bojovali chlapci a na Holzové dívky.

I když se ani jedno družstvo neumístilo na prvních místech, přesto jim patří velká pochvala a  poděkování. Hráli velice čestně s velkým nasazením.

   

březen 28

Úspěch ve finále Filipovy olympiády finanční gramotnosti

Dne 28. 3. 2022 jsem se se spolužáky Kubou Šlapanským, Ondrou Skácelem, Michalem Jelínkem a Viky Kosíkovou zúčastnil Filipovy olympiády finanční gramotnosti organizované ČSOB. Postoupili jsme jako nejlepší z jihomoravského kraje do celostátního finále v Praze v ČNB.

Z Brna jsme odjížděli velmi brzo vlakem do Prahy. Po příchodu do ČNB na nás čekala skvělá snídaně a milé přivítání. Soutěžili jsme proti třinácti nejlepším týmům z každého kraje v pěti disciplínách. Nejvíc se nám asi povedl Moneybox, největší problémy nám dělala disciplína ČNB Riskuj. Celou soutěž vyhrál tým Kokonínská kuřata. My jsme se umístili na druhém místě.

Kromě soutěží jsme si užili i exkurzi v ČNB. Viděli jsme tam druhou největší zlatou minci na světě, padělané bankovky a mince a potěžkali jsme si tam cihličku zlata v hodnotě cca 23 000 000 korun.

Celkově se mi to vše líbilo a byl jsem moc nadšený. Za tu kapku námahy se to určitě vyplatilo a doporučil bych to každému. Atmosféru soutěže jsme zachytily na několika fotografiích.

Ondřej Lux VI.B

Matematická soutěž Pangea

Členové matematického kroužku se i letos zúčastnili školního kola soutěže Pangea.

V kategorii 4. ročníků 3. místo obsadil David Šmerda , 2. místo Dominik Wilks a 1. místo získal Mikuláš Povolný, všichni ze 4. A.

V kategorii 5. ročníků se na 3. místě umístil Petr Mach, na 2. místě Veronika Kubánková, oba z 5. A a zvítězil Václav Urbánek z 5. C.

V kategorii 6. ročníků na 1. příčce se umístil Michal Jelínek a na 2. místě Oliver Starycha, oba z 6. A.

Ze sedmáků si nejlépe vedla Nikola Hudcová, která obsadila 1. místo, Kryštof Sotolář 2 místo (oba ze 7. D) a Radoslav Vondráček ze 7. C získal 3. místo.

V osmých ročnících se nejvíce dařilo Aničce Fialové z 8. A, která obsadila 1. místo, Lucie Drobílková z 8. C se umístila na 2. příčce a 3. místo obsadila Tereza Slezáčková z 8. B.

Největšího úspěchu dosáhli naši deváťáci, kde se na 3. místě umístila Anika Alexová, na 2. místě Tomáš Jelínek a na 1. místě Matěj Skácel, všichni z 9. A. Poslední dva výše jmenovaní se dostali až do celostátního finále, které proběhne v půli června v Praze.

Všem výše jmenovaným gratulujeme a Tomášovi s Matějem přejeme ve finále hodně štěstí.

 

březen 22

Pravopisná soutěž

V úterý 22. března se na naší škole konala Pravopisná soutěž pod vedení paní učitelek Červínkové a Kubánkové. Žáci druhého stupně v ní změřili své síly ve znalostech pravidel českého pravopisu.
Celkem se soutěže zúčastnilo 26 dvojic, z toho 16 v kategorii 6. a 7. ročníku a 10 dvojic soutěžilo ve vyšší kategorii 8. a 9. ročníku. Na žáky čekalo celkem 60 slovních spojení v 6 pravopisných kategoriích a 6 pravopisných špeků. Všichni žáci si vedli výborně a v závěru rozhodoval každý bod. 

Školní matematická soutěž

Žáci, kteří mají rádi matematiku a logické úkoly pravidelně od začátku září řešili školní matematickou soutěž. Každý měsíc na ně čekaly dva matematické nebo logické úkoly, se kterými si museli poradit ve dvou kategoriích. Nejlépe si během prvního pololetí vedli v kategorii 6. - 7. ročníků Michal Jelínek, Kryštof Sotolář a Ondřej Lux, kteří shodně obsadili 1. místo. Ve 2. kategorii Matěj Skácel obsadil 2. místo a celkově zvítězil Tomáš Jelínek. Speciální ocenění si zaslouží Václav Urbánek z 5. ročníku, který řešil úkoly v kategorii 6. a 7. ročníku. Druhým speciálním oceněným je Nela Horáková, která řešila úlohy, jak ze své kategorie, tak z kategorie vyšší.

Všem výše jmenovaným děkujeme za jejich zapojení do matematické soutěže

Ostatním připomínáme, že soutěž ve druhém pololetí stále probíhá a budeme se těšit na další matematické nadšence.

březen 3

Soutěž „NĚMECKÝ ULTRAMARATON“

Dne 3.3. se na naší škole konala soutěž „Německý ultramaraton“ pro žáky 9. ročníků, kteří se učí jako 2. cizí jazyk němčinu. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 žáků. Soutěžící museli v omezeném čase písemně prokázat, jak bohatou slovní zásobu v němčině mají. Ti nejlepší ukázali, že se za necelé dva školní roky naučili spoustu nových slovíček v jazyce, který si zvolili.

Na 1. místě se umístil Tomáš Jelínek (9.A) – 97 bodů.

Na 2. místě se umístila Julia Červená (9.A) – 88 bodů.

Na 3. místě se umístila Lucie Rotreklová (9.A) – 79 bodů.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Úspěch v soutěží Kraje pro bezpečný internet

Již tradičně se žáci 5. až 9. tříd naší školy zapojili do online soutěže Kraje pro bezpečný internet. Na 20 soutěžních otázek odpovědělo zcela správně 196 našich žáků a pomohli tak ke skvělému 3. místu ZŠ Novolíšeňské v Jihomoravském kraji a současně k 1. místu mezi základními školami v Jihomoravském kraji. Děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy a věříme, že se jim znalosti z oblasti bezpečného chování na internetu budou hodit v dalším životě.

únor 22

Úspěch v soutěži Purkiáda

Purkiáda je soutěž pořádaná Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a informačních technologií Purkyňova v Brně. Je určena  žákům devátých tříd základních škol, soutěžní úkoly jsou zaměřeny na  logické a kreativní myšlení. 

V letošním roce naší školu reprezentovalo 6 deváťáků, kteří se v konkurenci více než 50 žáků  základních škol opravdu neztratili:

Ondřej Pochylý (IX.C) obsadil 18. místo, Martin Glazer (IX.C) 13. místo. V desítce nejlepších jsme měli dva zástupce: Matěj Skácel (IX.A) na 8. místě a Filip Kníže (IX.C) na fantastickém 1. místě.

Všem patří naše gratulace za skvělou reprezentaci naší školy.

Celorepubliková online soutěž Rozpočti si to!

Žáci osmého ročníku se zapojili do celorepublikové online soutěže Rozpočti si to. Tato soutěž zahájila 25. 10. 2021 svůj 9. ročník v kategorii 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy, který potrvá až do 25. 4. 2022.. Pořadatelem je společnost Yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Hra prověřuje finanční gramotnost na českých školách a každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol.

únor 11

Školní kolo biologické olympiády

V pátek 11.2.2022 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Letos se jí zúčastnilo jen 9 soutěžících a umístění bylo následovné: V kategorii žáků 6. a 7. ročníku zvítězila žákyně 6.A Leontýna Coufalová, na děleném druhém místě se umístili se shodným počtem bodů Ondřej Lošák z 6.C a Daniel Novotný ze 7.C

V kategorii 8. a 9. ročníku se na prvních třech příčkách umístily žákyně z 8.A – na třetím místě Klára Osičková, druhá skončila Kristýna Čelechovská a zvítězila Anička Fialová. Všem děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů i v dalších soutěžích.

 

únor 8-9

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V úterý 8. 2. na naší škole proběhlo školní kolo konverzační soutěže v  anglickém jazyce pro 6. a 7. ročník. Zúčastnilo se ho 13 žáků, kteří měli prokázat své konverzační schopnosti na jednom ze 7 vylosovaných témat (např. My family, My town, Hobbies, Health nad Illness). Zvláštností letošního ročníku bylo zapojení dvou soutěžících přes zoom, neboť se nemohli osobně zúčastnit ve škole kvůli domácí karanténě.

Výsledné  pořadí nejlepších je následující :

1. místo - Daniel Beránek (postupuje do městského kola)

2. místo - Samuel Ejemighaye, Ema Dolanová

3. místo - Nikola Minaříková, Šimon Havlíček

O den později se osm statečných zapojilo do stejné soutěže v kategorii 8. a 9. ročníku. Zde na stupně vítězů dosáhli:

1. místo - Natálie Schlicková (postupuje do městského kola)

2. místo - Izabela Rozprýmová, Jolana Janoušková

3. místo - Petr Trungel, Elena Furišová

Oceňujeme velice dobré výkony všech soutěžících a těšíme se na jejich účast v příštím ročníku soutěže.

únor 8

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 8. února na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci z druhého stupně si pro svůj přednes vybrali jak humorné básně, tak i ty s vážnějšími tématy. 

Na účast recitátorů si hodnotící paní učitelky Jana Červínková a Jolana Zipserová nemohly stěžovat, protože čas a chuť předvést se našly dvě desítky žáků. Všichni předvedli velmi dobré výkony, a tak měly paní učitelky těžké rozhodování o prvních třech místech, zejména v kategorii šestých a sedmých ročníků, kde byla účast tradičně hojná. Nakonec ale dospěly k rozhodnutí a první tři místa udělily následovně: na třetím místě se umístili Ema Dolanová ze 6.A a Tobias Leo Nováček ze 6.B, druhé místo obsadil Radek Ducháček ze 6.B a vítězství si odnesla Viktorie Veselá ze 7.A. V kategorii osmých a devátých tříd, bylo rovněž silné zastoupení, ačkoli účastníků již nebylo tolik. I v této kategorii se paní učitelky nakonec shodly a třetí místo udělily Jolaně Janouškové z 8.B a Zuzaně Klimentové z 9.D, druhé místo vybojovaly Adéla Brhelová z 9.C a Barbora Benešová z 9.D a první místo patří Karolíně Šoukalové z 9.A.

Vítězové z obou kategorií budou školu reprezentovat i v městském kole, které se uskuteční 18. března.

 

leden 26-31

Školní kolo olympiády z českého jazyka

Ve dnech 26. 1. a 31. 1. proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Celkem se z 8. a 9. ročníku zúčastnilo 20 žáků a žákyň, kteří museli prokázat své znalosti z mluvnice i slohu. Všichni řešitelé byli velmi šikovní a podali skvělé výkony. Po vyhodnocení a pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že na třetím místě se umístila Michaela Blatecká z 9.C, na druhém místě skončil Tomáš Jelínek z 9.A a na krásném prvním místě se umístil Matěj Skácel z 9.A, který bude naši školu reprezentovat v okresním kole 31. března. Všem zúčastněným děkujeme a Matějovi přejeme mnoho úspěchů.

 

leden 24

Školní kolo dějepisné olympiády

Dne 24. 1. 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, která je určená žákům 8. a 9. tříd. Všichni zúčastnění museli letos prokázat své znalosti českého středověku a počátků novověku, neboť tematické zaměření tohoto ročníku znělo:  „Šlechta v proměnách času“
 
Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků. Třetí místo obsadily se shodným počtem bodů Linda Jursová a Anna Pernicová, obě ze třídy VIII.C. Druhý se umístil  Jan Michálek z IX.D. Zvítězila a do okresního kola postupuje Veronika Muselíková ze třídy VIII.B.        
 
Všem žákům gratulujeme a vítězce přejeme úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole této soutěže.

Finanční gramotnost – aplikace Filip

Před Vánoci se žáci 6. ročníků zapojili do Filipovy olympiády ve finanční gramotnosti, kterou organizovala ČSOB.  Úkol žáků byl pomocí webové nebo mobilní aplikace projít kurzem finanční gramotnosti a splnit několik dílčích testů a nakonec závěrečný test ze všech kapitol. Díky zapálení všech zapojených naše škola obsadila v rámci Jihomoravského kraje 1. místo a postoupila do celostátního kola, které bude probíhat v březnu v Praze. Do celostátního kola postupuje 5 nejlepších žáků, kterými jsou Michal Jelínek, Ondřej Skácel, Viktorie Kosíková, Ondřej Lux a Jakub Šlapanský. Děkujeme také ostatním soutěžícím, kterými byli Oliver Starycha, Marie Vargová, Ondřej Novák, David Pokora, Filip Škranc a Ondřej Lošák.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a výše zmíněným pěti žákům přejeme hodně štěstí do celostátního kola.

Soutěž sudoku

Před Vánoci se matematický kroužek zúčastnil prvního ročníku Podzimního sudoku v kategorii žáků 1. i 2. stupně. V kategorii 1. stupně se na třetím místě umístil Petr Mach, na druhém místě Mikuláš Povolný, 1. místo obsadil Václav Urbánek. V kategorii 2. stupně se na 3. místě umístil Tomáš Jelínek, na 2. místě Anika Alexová a na 1. místě Nela Horáková.

V rámci celé republiky obsadil Vašek Urbánek pěkné 18. – 21. místo, Anika Alexová 17. místo a Nela Horáková krásné dělené 8. – 16. místo.

Všem výše jmenovaným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Zde je několik fotografií ze soutěže.

Soutěž PIŠQWORKY

Žáci naší školy se v letošním školním roce zúčastnili soutěže Pišqworky v turnaji skupin i jednotlivců. Soutěž týmů probíhala online prostřednictvím webového rozhraní.

V rámci skupin jsme vytvořili celkem tři týmy. Tým Piškoti  ve složení Tomáš Jelínek, Michal Jelínek, Matěj Skácel, Anika Alexová(9.A) a Oliver Starycha (6.A) se umístil na 20.místě. Druhý tým  Pištové se skládal z Jakuba Bábíčka, Aničky Soušové (7.C) , Kryštofa Sotoláře (7.D) , Marie Vargové (6.C) a Lucie Drobílkové (8.C) a obsadil 25. místo. Poslední tým  Pišlíci byl složen z Aničky Fialové, Patrika Jíši, Klárky Osičkové (8.A), Daniela Novotného a Radoslava Vondráčka (7.C) a podařilo se jim obsadit 28.místo.

Ve skupině jednotlivců nás reprezentovala Nela Horáková (7. C), která se přes několik kol probojovala až do velkého Grandfinále, které probíhalo v Praze. Zde Nela bojovala jako jediný zástupce základních škol v konkurenci žáků gymnázií a rozhodně to pro ni byl nezapomenutelný zážitek.

    

Všem výše jmenovaným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Soutěže matematického kroužku - Junior Náboj

Žáci matematického kroužku se zapojili do mezinárodní souteže Junior Náboj pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol.  Z naší školy soutěžily dva týmy. Tým ve složení Anna Fialová, Patrik Jíša, Klára Osičková a Matyáš Kuklík  (8.A) obsadil748. místo z necelých 1000 zapojených týmů  z Česka, Slovenska, Polska a Francie. Druhému týmu, ve kterém byla Anika Alexová, Tomáš Jelínek, Matěj Skácel (9.A) a Veronika Šándorová (8.A) , se podařilo vybojovat v mezinárodní konkurenci krásné 46. místo. Pokud bychom brali v úvahu pouze české základní školy, byla by dokonce bronzová příčka.

Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Soutěže matematického kroužku - BRLOH

Žáci matematického kroužku se zapojili do soutěže BRLOH, brněnské logické hry. Celkem se z naší školy zapojily tři týmy. Každý tým postupně po tři týdny plnil logické úkoly. Všechny týmy se probojovaly do semifinále, které probíhalo online.  Tým Medvíďata reprezentovala Nela Horáková, Anna Soušová, Natália Wilksová a Marie Vargová. Tým Inteligentní lidé se skládal z  Kryštofa Sotoláře,  Aničky Fialové, Patrika Jíši a Ondřeje Kubáta. Nejlépe si vedl tým MMAT Tomáš Jelínek, Matěj Skácel, Anika Alexová, Michal Jelínek, kteří skončili těsně před branami finále. Všechny týmy převedly vynikající výsledky a skvělou týmovou spolupráci.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Soutěže matematického kroužku - logická olympiáda

I v tomto školním roce se několik žáků naší školy zúčastnilo oblíbené matematické soutěže – Logické olympiády. V kategorii 1. ročníků se na první a dělené druhé příčce ve školním kole umístili Vojtěch Loveček z 1. A a Rozálie Anna Střelcová z 1. C. Třetí a čtvrté dělené místo opět obsadili Filip Kozák z 1. B a Vilém Štolfa z 1. A.

V kategorii 3. – 5. ročníků se na prvním místě umístil Jáchym Nečas z 5. A, na druhém místě Mikuláš Povolný 4. A a na třetím místě David Kleis z 5.A.

V kategorii 2. stupně třetí místo obsadila Anika Alexová z 9. A, druhé místo Matěj Skácel a první místo získal Tomáš Jelínek. Tomáš se stal krajským semifinalistou a reprezentoval nás tak v krajském kole logické olympiády, kde vybojoval krásné 15. místo z celkových 43 soutěžících.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Soutěž Vánoční přání v programu Malování

Žáci 5. a 6. ročníku se i v tomto školním roce zapojili do soutěže o nejpovedenější vánoční přání vytvořené v programu Malování. Vítězkou, jejíž obrázek byl použit na vánočním přání ZŠ Novolíšeňská, se stala Isabela Peňová ze třídy 6.A. Galerii přáníček našich páťáků a šesťáků si můžete prohládnout ve fotogalerii.

listopad 21 8-19

Soutěž Bobřík informatiky

Ve dnech 8. až 19. 11. řešili naši žáci 5. až 9. tříd úkoly celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Úkoly řešili v hodinách ICT. V 5 ročníku (kategorie Mini) získalo alespoň 120 bodů potřebných k ulovení Bobříka informatiky 14 žáků, v 6. a 7. ročníku (kategorie Benjamin) to bylo 34 žáků. Skvěle si vedli naši osmáci a deváťáci (kategorie Kadet), kde se ulovením Bobříka informatiky může pochlubit 60 žáků. Blahopřejeme!

listopad 21 2

Úspěch v krajském finále ve stolním tenise

Dne 2.11.2021 jsme se zúčastnili krajského finále ve stolním tenise v Hodoníně. 
V kategorii D IV-dívky jsme porazili ZŠ Jedovnice 3:0, ZŠ Vyškov taktéž 3:0 a ZŠ Břeclav 3:1. Bez porážky jsme toto finále opanovali a stali se krajskými šampionkami. Školu reprezentovali Monika Sobotíková z 9.B a Adéla Suková z 9.C. Vítězstvím si holky zajistili postup do republikového finále.
V kategorii H IV-hoši jsme měli za soupeře ZŠ Vyškov 4:2, ZŠ Blansko 4:0 a ZŠ Kobylí 4:3. Bez ztráty kytičky jsme vyhráli i tuto kategorii a pokud covidová situace dovolí, tak i hoši si zahrají republikové finále. Školu reprezentovali Petr Šujan z 9.B, Jakub Dlouhý z 8.C a Matyáš Marek z 8.A.
Blahopřejeme!