červen 7

Biologická olympiáda

V neděli 7.6. 2020 proběhlo celostátní kolo biologické olympiády. Vzhledem k mimořádné situaci byla přeskočena kola okresní a krajská a žáci, kteří zvítězili ve školních kolech, změřili své znalosti prostřednictvím jednotného on-line testu. Přihlásilo se celkem přes tisíc žáků základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR.            

Naši školu reprezentovali tito žáci – v kategorii D Adam Dlouhý ze 7.B, v kategorii C – Mikuláš Marek z 8.D. Obzvláště Mikymu se vedlo velmi dobře – obsadil celkové 137. místo, ale mezi žáky z Brna se umístil na vynikajícím 6. místě. Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy v biologické olympiádě a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Vyhodnocení Velikonoční výtvarné e-soutěže

Žáci 5. - 9. tříd se v měsíci dubnu zapojili do naší školní Velikonoční výtvarné e-soutěže. V 5. a 6. ročníku tvořili velikonoční přání v programu Malování, které posléze poslali svým vyučujícím Ict. V 7. - 9. ročníku byl pro tvorbu přání zadán grafický editor Zoner Callisto, se kterým se na naší škole seznamují v hodinách Ict v 7. ročníku. V naší školní fotogalerii si můžete prohlédnout vybrané práce v kategorii 5. a 6. ročník 7. - 9. ročník. Výsledkovou listinu najdete v pokračování článku. Podle naší školní paní psycholožky vítězové jsou všichni! 

  

       

 

únor 28

Soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika"

V pátek 28. 2. proběhlo 3. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika 2019/2020“.

Z druhého kola se z konkurence téměř 250 žáků jihomoravského regionu  do této praktické laboratorní zkoušky probojovali Ema Dvořáková z 9.B, která obsadila 20. místo, a Ondřej Konečný z 9.C, který obsadil krásné 7. místo.

Oběma žákům gratulujeme k pěknému umístění.

únor 13

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 13.2. proběhlo v SVČ Lužánky okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
Naši školu reprezentovali výherci školního kola: Izabela Rozprýmová ze třídy 6.B a Ondřej Philipp z 9.B. 
S žáky z brněnských základních škol museli prokázat své znalosti v oblasti anglické gramatiky, poslechu i mluvení na zadané téma.
Ve velké konkurenci vybojovala Izabela Rozprýmová 11 místo z 29, s celkovým počtem 160 bodů ze 173. A Ondra obsadil ve své kategorii 19 místo z 31, s celkovým počtem 112 bodů ze 145.Oběma našim žákům moc děkujeme za účast a pěknou reprezentaci  naší školy. 
 

Úspěch v celostátní soutěži o návrh a vytvoření loga

S potěšením vás můžeme informovat o skvělém umístění na 2. místě v celostátní soutěži naší žákyně Ivany Jackové. Jednalo se  o návrh a vytvoření loga pro Národní ústav duševního zdraví, se kterým Ivana uspěla. Vyhlášení cen a předání diplomů probíhalo v Praze v Městské Knihovně, součástí výhry byla i peněžitá odměna. Připojujeme se s naší gratulací.
únor 10

Úspěch v soutěži Brněnská laťka

Dne 10. 2. se naše škola zúčastnila soutěže: „Najdi si cestu ke sportu v Olympii“, která byla součástí doprovodného programu jubilejního 25. ročníku Brněnské laťky. Tento závod patří do absolutní světové špičky skokanských mítinků. Naši školu reprezentovali žáci 3. a 4. ročníku, kteří změřili své síly se svými vrstevníky ve třech atletických disciplínách. Byl to běh na krátkou vzdálenost, hod molitanovým oštěpem a skok z místa.  Našim žákům se dařilo velice dobře, všechny disciplíny plnili s obrovským nasazením, což se jim vyplatilo a v konkurenci ostatních základních škol obsadili v konečném zúčtování krásné první místo. Odměnou jim bylo páteční slavnostní vyhlášení a předávání věcných cen primátorkou města Brna. Můžete se podívat na naše fotografie.

leden 29

Naši deváťáci na Purkiádě

Purkiáda je soutěž v programování, kterou každoročně pořádá SPŠ Brno, Purkyňova pro žáky 9. tříd základních škol. Letos se soutěže zúčastnili tři žáci našich devátých tříd: Zuzana Hubáčková, Jakub Alexa a Petr Josefi. Nejlépe se při řešení úkolů se záhadnými názvy jako Rickgramování nebo Hack test dařilo Jakubu Alexovi, který se umístil na 14. místě mezi 98 soutěžícími z Brna a okolí.

Úspěchy našich žáků ve florbalu a futsalu

Jako každoročně tak i letos jsme se zúčastnili školské futsalové ligy a florbalového turnaje o Pohár ministra školství . V letošním roce jsme se v kategorii 8. a 9. tříd probojovali v obou soutěžích až do krajského finále.

  

Ve futsale jsme obsadili čtvrté místo, ale ve florbalu jsme dosáhli historického úspěchu, když jsme postoupili až do finále, ve kterém jsme bohužel prohráli na samostatné nájezdy.

   

 

leden 28

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda

Dne 28.ledna 2020 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythágoriáda za široké účasti žáků 6. - 8. ročníku. Nejlépe si ve své kategorii vedli:

 

6.ročník    

1. místo Anna Drochytková

              Sofie Kleisová 

3. místo Adéla Mertová                 

 

7.ročník

1. místo Matěj Skácel

2. místo Tomáš Jelínek

3. místo Matěj Kosík

        

8.ročník

1.místo Jan Říha

2.místo Natálie Nováková

3.místo Natálie Paseková

             Adam   Drga

 

leden 28

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 28. ledna proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Soutěže se zúčastnilo celkem 22 recitátorů z druhého stupně. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. 
Porota, složená z paní učitelek Mrázkové a Kašparové, neměla tentokrát vůbec lehkou roli. Žáci se přednesu chopili s obrovskou vervou a předvedli skvělé výkony. Během přehlídky básní zazněly hlavně verše českých autorů, ovšem objevila se i klasická báseň od Edgara Allana Poea Havran, nebo od velikána francouzské poezie Charlese Baudelairea . V letošním ročníku žáci častěji volili básně spíše melancholicky laděné.
leden 16-20

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V měsíci lednu proběhla na naší škole tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Dne 16. 1. 2020 změřili své schopnosti v této oblasti žáci 8. a 9. ročníku, kteří hovořili několik minut na některé z vylosovaných 12 témat. Nejlepe si vedli:

1. místo - Tereza Rausová, Ondřej Philipp
2.místo -  Roman Ševčík
3.místo -  Vojtěch Plevák
 
Dne 20. 1. 2020 proběhla stejná soutěž pro žáky 6. a 7. ročníku. Jejich počet témat byl 9. Nejlepší výkony podali:
 
1.-  2. místo - Izabela Rozprýmová, Karolína Baiglová
3. místo -  Petr Trungel
 
Blahopřejeme všem ke skvělým výkonům!
prosinec 19 12

Pravopisná soutěž

Ve čtvrtek 12. prosince se na naší škole konala pravopisná soutěž. Sešli se žáci druhého stupně, aby zjistili, jak ovládají pravidla českého pravopisu. 
V mateřském jazyce máme spoustu pravidel pro to, jak které slovíčko správně napsat, a vyskytuje se v něm ještě více výjimek, která nám tato pravidla potvrzují a hlavně která musí nejen žáci ovládat. Proto se již tradičně koná pravopisná soutěž, aby ti odvážnější z řad našich mladých přišli poměřit své síly. 

Soutěž Nejkrásnější vánoční přání

V měsíci prosinci žáci 5. a 6. tříd soutěžili v rámci hodin ICT o nejkrásnější obrázek s vánoční tématikou. Tři nejzdařilejší práce vytvořené v programu Malování si můžete prohlédnout dále.

autor: Riana Veselíková

autor: Tereza Piotrovská

autor: Jan Povolný

 

listopad 19 27

Nejlepší šplhavci na Novolíšeňské

Dne 27. 11. 2019 se ZŠ Novolíšeňská zúčastnila městského finále ve šplhu v kategorii 3., 4. a 5. tříd, které proběhlo na ZŠ Svážná. Na dětech Vaškovi Urbánkovi  ze 3.C, Míši Částkové ze 4.C a Emě Keprtové z 5.B byla vidět chuť závodit, vyhrát a i přes nepatrný strach podaly nádherný výkon.  Soupeři však byli také velmi šikovní a nebylo jednoduché je porazit. Naše vítězství v kategorii dívek 4. tříd bylo na dosah. Míša Částková s časem 5,5 s bojovala o první místo, ale nakonec její soupeřka byla o setinu vteřiny rychlejší, a tak jsme si odvezli krásné druhé místo. 
Všem našim závodníkům gratulujeme!!!
   
 
listopad 19 22-25

Školní kolo olympiády z českého jazyka

Ve dnech 22. a 25. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka. Olympiáda se skládala ze dvou částí, z části jazykové a slohové. Soutěž byla určena pro žáky osmých a devátých ročníků a celkem se jí zúčastnilo 20 žáků. Po jazykové části byly rozdíly mezi jednotlivými účastníky pouze nepatrné. Musela tedy rozhodnout slohová část, v níž byli všichni velmi originální a nápadití. 
listopad 19 22

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 22. listopadu se na naší škole konalo školní kolo dějepisné olympiády, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Mladí historici měli prokázat své znalosti při vyplňování otázek zabývajících se tématem „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. 
Celkem se soutěže zúčastnilo 7 žáků, všichni z osmého ročníku. Na prvním místě se s  počtem 47 bodů z celkových 65 umístil Jan Říha z 8.D a postupuje tak do okresního kola. Druhé místo obsadil Vojtěch Loukota z 8.C se ziskem 42 bodů. O třetí místo se podělili Dominik Ambrož z 8.A, Mikuláš Marek a Šimon Stehlík oba z 8.D, kteří získali shodně 35 bodů.
 

Soutěž Kraje pro bezpečný internet

V prvních třech měsících tohoto školního roku se naše škola již tradičně zapojila do řešení úkolů celostátní soutěže Kraje pro bezpečný internet. Na soutěžní otázky odpovídali všichni žáci 5. - 9. tříd, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V konkurenci nejen základních, ale i středních škol jsme obsadili skvělé 3. místo v Jihomoravském kraji.

listopad 19 8-15

Bobřík informatiky

V týdnu od 8.11. do 15.11. se naše škola zapojila do celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy, kde soutěžící vyplňují online test.
V kategorii Benjamin (6. a 7. třídy) se z časových důvodů zúčastnili pouze žáci třídy 7. A. Sedm z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Nejlépe se vedli Tomáš Jelínek (180 bodů), Lucie Rozprýmová (152 bodů), Júlia Červená, Natálie Schlicková, Matěj Skácel a Lucie Rotreklová (všichni 132 bodů).
V kategorii Kadet (8. a 9. třídy) se zapojili všichni přítomní žáci 8. a 9. ročníku. Úspěšných řešitelů jsme měli 43, z toho 19 v 8. ročníku a 24 v 9. ročníku.
Nejlepšími z osmáků byli: Filip Bůžek (167 bodů), Natálie Nováková (156 bodů) a Ema Sedláková (152 bodů).
V devátém ročníku byli nejúspěšnější: Jakub Drga, Ondřej Konečný, Tadeáš Brhel (všichni 180 bodů), Ema Dvořáková, Jan Šimek (oba 168 bodů) a Tereza Řiháková (164 bodů).
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!