Volby do školské rady 2023

Ředitel školy vyhlašuje na den 28.11. 2023 doplňovací volby do školské rady z důvodu ukončení funkce jednoho člena školské rady za zákonné zástupce žáků (žák přestal být žákem školy). DOPLŇOVACÍ volby nového zástupce zákonných zástupců žáků ve školské radě  se uskuteční na třídních schůzkách dne 28.11.2023. 

Návrhy na kandidáty lze volební komisi nebo řediteli školy podávat nejpozději do 14.11.2023. Kandidátem na člena školské rady se může stát zletilá osoba navržená kterýmkoliv zákonným zástupcem žáka školy (zákonný zástupce žáka může navrhnout i sám sebe).

Ředitel školy jmenuje volební komisi ve složení p. vych. Slováková, p. vych. Simandlová,  p. Rozprým. Základní informace o účelu a činnosti školské rady  jsou obsaženy ve školském zákoně (zákon č. 561/2004, §167 a §168).

 

Jmenovaní a zvolení členové školské rady

 

1. Členové školské rady jmenovaní za zřizovatele MČ Brno-Líšeň

Matěj Chmela

Ing. arch. Iva Kremitovská       

mchmela@email.cz

iva.kremitovska@seznam.cz


 2. Členové školské rady zvolení za zákonné zástupce žáků školy

Hana Chaloupková       chaloupka.tom@email.cz  
Mgr. Ondřej Pelikán       o.pelda@centrum.cz               

 

 3. Členové školské rady zvolení za pedagogické pracovníky školy

 Mgr. Iveta Dyková          iveta.dykova@zsnovolisenska.cz
Ing. Věra Fabíková          vera.fabikova@zsnovolisenska.cz