Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady, které se uskuteční
v úterý 29.6.2021 v době 7.00-18.00 ve vestibulu školy.
Ředitel školy jmenuje volební komisi ve složení p. vych. Stehlíková, p. vych. Slováková,  p. Rozprým.
Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději do 15.6.2021.
Kandidátem na člena školské rady se může stát zletilá osoba navržená kterýmkoliv zákonným zástupcem žáka školy (zákonný zástupce žáka může navrhnout i sám sebe).
Ve výše uvedený den a čas bude ve vestibulu školy umístěna hlasovací urna pod dohledem členů volební komise.
Hlasovací lístek dostane Vaše dítě ve škole od své třídní učitelky.
Za každého žáka mohou volit jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců žáka, kdo z nich bude u voleb žáka zastupovat. Pokud se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví s hlasovacím lístkem jako první.
 
RNDr. Josef Novák
ředitel školy

 

 

Jmenovaní a volení členové školské rady

1. Členové školské rady jmenovaní za zřizovatele MČ Brno-Líšeň

 

Mgr. Roman Sklenák roman.sklenak@seznam.cz
Jan  Merta                        jam@hardsys.net

 

 2. Členové školské rady zvolení za zákonné zástupce žáků školy

 

Hana Chaloupková         chaloupka.tom@email.cz  
Mgr. Ivo Dubš                  dubs@demontagroup.cz  

 

 3. Členové školské rady zvolení za pedagogické pracovníky školy

 

Mgr. Iveta Dyková           iveta.dykova@zsnovolisenska.cz
Ing. Věra Fabíková       vera.fabikova@zsnovolisenska.cz