Školní jídelna

Kontakt na školní jídelnu
Tel: 544 210 529
Web: www.skolnijidelna-brno.cz

 

Školní jídelna Novolíšeňská

 

Školní jídelna Novolíšeňská