leden 23

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V úterý 23.1. v odpoledních hodinách proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce,  kterého se zúčastnilo celkem 28 žáků 6. - 9. tříd. 

Výsledky soutěže byly následující:

Kategorie 6. a 7. tříd (12 žáků): 

1.místo -Daniel Šípek 7.C

2.místo - Elian Chico Domingues 7.B

3. místo - Nela Dvorská 6.A

Kategorie 8. a 9. tříd (16 žáků):

1. místo - Beránek Daniel, 8. C

2. místo - Kročilová Marie, 8. B

3. místo - Peňová Isabela, 8. A

Blahopřejeme soutěžícím k jejich prokázaným konverzačním schopnostem v angličtině a vítězům držíme palce do městského kola.

Pravopisná soutěž

V prosinci proběhla na 2. stupni již tradiční pravopisná soutěž. Účastníci museli kromě komplexní znalosti různých pravopisných jevů prokázat také schopnost spolupráce, neboť soutěž probíhala ve dvojicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků v kategorii 8. a 9. ročníků a 24 žáků v kategorii 6. a 7. ročníků. 

Výsledky soutěže byly následující: 

Kategorie 6. a 7. ročníků

1. místo – Michaela Libosvárová a Veronika Kubánková ze 7. C

2. místo – Anna Bojdová a Evelyn Němcová ze 7. A

3. místo – Lenka Pakostová a Darina Smola ze 7. B 

Kategorie 8. a 9. ročníků

1. místo – Lucie Čižiková a Iveta Dvořáková z 9. B

2. místo – Ema Keprtová a Natálie Pastyříková z 9. B

3. místo – Ema Dolanová a Ondřej Lošák z 8. A 

Výhercům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme, že přišli tak v hojném počtu a věnovali svůj čas soutěži z českého jazyka.

Naši sedmáci v soutěži MONTÍK

Žáci třídy 7.A se zapojili do celostátní  soutěže MONTÍK, ve které tři třídy, které budou mít 31.1. 2024 nejvíc lajků, vyhrají poukazy na nákup pomůcek.

Děkujeme za olajkování našeho soutěžního výtvoru na facebookové stránce  facebook.com/MONTIKFB.
Za podporu děkují Leona Zímová, Marie Krupičková, Evelyn Němcová a Kateřina Veselá  ze 7.A.
 
 
 

 

Finančně gramotná škola – zlatý certifikát

Naše škola v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji získala zlatý certifikát finančně gramotná škola.

Koncepce Finančně gramotná škola (FGŠ) je od roku 2016 realizována v rámci projektu Finanční gramotnost do škol obecně prospěšné společnosti yourchance. Naše škola pracuje na zvyšování kvality výuky finanční gramotnosti a za to jsme postupně získali jednotlivé stupně certifikátů – bronzový, stříbrný a zlatý.

V rámci certifikace jsme absolvovali metodické workshopy, zpracovali metodiku, sdíleli příklady dobré praxe, pořádáme projektové dny na téma finanční gramotnosti pro žáky, seznamujeme žáky s tématy finanční gramotnosti i přes odborníky z praxe, účastníme se soutěže „Rozpočti si to!“ a dalších soutěží spojených s finanční gramotností a zapojujeme žáky i rodiče do rozvoje finanční gramotnosti.

Zlatým certifikátem náš rozvoj v této oblasti ovšem nekončí a budeme se tomuto tématu i nadále věnovat. Snažíme se na naše žáky seznámit s tématy finanční gramotnosti již na základní škole, aby poté tyto znalosti mohli lépe použít a zúročit i v běžném životě. 

Návštěva v Domově pro seniory

Naši žáci se vypravili  šířit vánoční náladu do našeho spřáteleného Domova pro seniory. Do nedalekých Židenic jelo 14 žáků z 3.B a 3.C v doprovodu svých třídních učitelek a speciální pedagožky.

Děti babičkám a dědečkům předvedly pásmo koled prokládané drobnými hereckými vstupy. Při zpěvu je doprovázely paní učitelky hrou na flétnu a drobné perkusní nástroje. I děti používaly při zpěvu řadu rekvizit jako rolničky, paličky, štěrchátka, ale také vlněné ovečky či miminko představující Ježíška. Vystoupení se velice líbilo, někteří byli dojatí k slzám, někteří si prozpěvovali s námi, děti byly oceněny velkým potleskem. Úkol splněn, Vánoce mohou vstoupit. Naše fotografie najdete zde.

Projekt Úsměv do schránky - 4.A

Před vánočními svátky se žáci 4.A účastnili projektu Úsměv do schránky. V rámci projektu napsali několik vlídných vět seniorům, kteří žijí v domově pro seniory. Konkrétně jsme vybrali domov v Mělníku. V hodině výtvarné výchovy každý z žáků nakreslil pohlednici a v rámci slohu v českém jazyce každý napsal pozdrav seniorům do domova pro seniory. Doufáme, že všechny naše pohledy seniory potěší a zpříjemní jim toto předvánoční období. Další fotografie najdete zde.
prosinec 23 1-18

STAREZ School Cup

Dne 18. 12. se žáci naší školy zúčastnili fotbalového turnaje STAREZ School Cup v Brněnských Ivanovicích. Naši školu reprezentovali tito žáci 9. tříd: Dominik Beneš z 9. C; Rostislav Ivanyna, Vít Komínek, Marek Pelikán, Patrik Pokorný, Kryštof Sotolář, Vojtěch Šachl, Jan Ulrich, Filip Zelníček všichni z 9. D. Kvalita naší hry by se dala přirovnat k pohybu na houpačce. V prvním zápase jsme nastoupili ve skvělé formě, dařily se nám herní kombinace a zakončování bylo snadné.  Bohužel jsme se nechali ukolébat a další zápas jsme remizovali. V podobném duchu pro nás turnaj pokračoval a i přes některé výkyvy jsme si z něj odnesli hezké 2. místo.

Dne 8. 12. naši školu reprezentovali tito žáci 7. tříd: Lukáš Novotný, Lukáš Lazar,, Tomáš Komínek, Oliver Mitrenga, Vojta Palovský, Petr Vaňkát, Lukáš Tesař, Nikolas Vytopil a Patrik Vobora. Naše družstvo bylo velice ukázněné a svědomitě si plnilo svoje činnosti na hřišti i mimo něj. Chlapci si tak svým přístupem vybojovali  1. místo, o které se utkali s 6 dalšími brněnskými školami.

Dne 1. 12. naši školu reprezentovali tito žáci 6. tříd: Dan Winter, Dominik Wilks, Vojta Vrbka, Martin Sýkora, Kryštof Kubíček, Tomáš Šťastný, Michael Novotný, Andrej Banyka a Oliver Volf  V turnaji jsme si nevedli špatně, ale některé šance jsme neproměnili v góly a v rozhodujících momentech se nám nedařilo dohnat rozdíl ve skóre. Nakonec i přes drobné nedostatky jsme vybojovali zasloužené 3. místo.
prosinec 23 11-12

Zeměpisná exkurze do Německa

V prosinci se žáci 7. ročníku vydali na zeměpisnou exkurzi do Německa spojenou s návštěvou několika zajímavých míst v Česku.

První den jsme se na vyhlídkových plošinách kochali krásou pískovcových útvarů v Saském Švýcarsku. V odpoledních hodinách jsme navštívili hlavní město spolkové země Sasko – Drážďany. Zde byla na programu prohlídka Rezidenčního zámku a po procházce městem nás již čekala návštěva vánočních trhů, na kterou jsme se těšili nejvíce z celého výletu. 

Druhý den ráno jsme plni sil vyrazili na horu Říp, která je pozůstatkem sopečné činnosti na území Čech. Naše další cesta směřovala do Mělníku, kde se nachází soutok  dvou nejvýznamnějších českých řek. Poslední zastávka naší exkurze byla ve městě Kutná Hora. Zde jsme obdivovali architekturu chrámu sv. Barbory a výlet jsme zakončili prohlídkou expozice „Královská mincovna“ ve Vlašském dvoře. Oba dny plné zážitků jsme si moc užili a těšíme se, kam vyrazíme příště. 
 
prosinec 23 9

Vystoupení “V Betlémě” na Líšeňských Vánocích

V sobotu 9. prosince zhruba v čase 10:25 se náš prvostupňový sbor konečně dočkal, když v prostorách poblíž radnice mohl vystoupit na již tradiční předvánoční akci – Líšeňských Vánocích. Sbor, který čítal 30 dětí a skládal se z dětí 3. a 4. ročníku, zazpíval na pódiu celkem 4 vánoční písně: Večer nad krajem se skláněl, Tisíc andělů, Pastýři a Ovečky. Každou píseň uvozoval krátký příběh, který posluchačům doplnil celkový zážitek. Kromě příběhu mohli diváci shlédnout i tradiční vánoční rekvizity z Betléma. Všechny písničky byly krásně a s radostí zazpívané, za což moc děkujeme nejen všem dětem, ale i paním učitelkám Vilmě Dykové, Haně Pozdníkové a Petře Policerové, které se postaraly nejen o nacvičení písní, ale i o hudební doprovod celého vystoupení.
   

Vánoční přání v Malování

Již tradičně v období adventu soutěží naši žáci 5. a 6. tříd o nejkrásnější vánoční přáni vytvořené v programu Malování. Absolutním vítězem soutěže se stal Michal Musil a jeho obrázek ozdobí vánoční přání naší školy. Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do soutěže a pomohli vytvářet krásnou vánoční atmosféru.

další obrázky žáků

výsledky soutěže

prosinec 23 7

Městský přebor škol v šachu

Ve čtvrtek 7. 12. v CVČ Lužánky proběhl Městský přebor škol v šachu za účasti dvou týmů z naší školy. Tým mladších žáků ve složení Jan Filip, Adam Bednář, Klárka Mifková a Martin Pavlacký v devíti odehraných partiích vybojoval 8.místo mezi brněnskými základními školami. Za tým starších žáků hráli Dominik Jedlička, Kryštof Sotolář, David Barna a Damian Shaker. Čekalo je celkem 7 partií, které jim vynesly 9. místo mezi brněnskými základními školami a příslušnými ročníky víceletých gymnázií. Děkujeme všem za velmi dobrou reprezentaci naší školy.

   

prosinec 23 5

Výukový program ve Strážnici

Dne 5. 12. 2023 se třídy 5.A a 5.D ze ZŠ Novolíšeňská vydaly na výukový program „ RADUJME SE, VESELME SE“ do skanzenu ve Strážnici. V muzeu vesnice jihovýchodní Moravy byl v tento den připraven poutavý program s  ukázkami života z přelomu 19. a 20. století.

          

Jak již název napovídá, program se věnuje adventním a vánočním tradicím z tohoto období. Zimní čas prožívali naši předkové v rodinném kruhu, dodržovali řadu zvyků. Děti viděly draní peří, spřádání ovčí vlny, výrobu oplatků a další aktivity a zajímavosti. Cestou nás provázel  Mikuláš s čerty a andělem. Dětem se program velmi líbil.

prosinec 23 5

Návštěva Mikuláše na ZŠ Novolíšeňská

V úterý 5. 12. děti 1. - 5. tříd poctil návštěvou ve třídách Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů. Pochválili hodné děti, poslechli si písničky a bśničky, které se žáčci naučili, rozdali drobné sladkosti a také vyslechli sliby těch zlobivějších, jak od nynějška zlepší svoje chování. Tak uvidíme za rok.

další fotografie

listopad 23 29

Soutěž ve šplhu

Ve středu 29.11.2023 se konala kvalifikace soutěže ve šplhu. Naši školu reprezentovali: Míša Částková z 8.B, Veronika Blatecká z 8.C, Ema Keprtová z 9.B, Vincent Červený z 9.A, Kryštof Sotolář a Vojta Šachl z 9.D.

Družstvo dívek skončilo na 2. místě a družstvo chlapců v soutěži zvítězilo. Oba týmy  tak postoupily do finále města Brna, které se konalo ve středu 06.12.2023. Děvčata startovala ve stejném složení, u chlapců došlo k výměně Kryštofa Sotoláře za Filipa Zelníčka. Ani jedno z družstev se v konkurenci nejlepších brněnských škol neztratilo. Děvčata vybojovala 3. místo, kluci se umístili jako druzí. Vincent Červený dosáhl i individuálního úspěchu, když v soutěži jednotlivců skončil na 3. místě s časem 2,55s.

Soutěže se účastnily také nejlepší školy z celého Jihomoravského kraje. I na krajské úrovni kluci vybojovali umístění na „bedně“, skončili na 3. místě, dívčí družstvo bylo páté.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

listopad 23 28-30

English Week 2023

Poslední týden listopadu naši školu v rámci akce nazvané „English Week“, organizované paní učitelkou Žanetou Spencer, navštívili rodilí mluvčí anglického jazyka z různých koutů Spojeného království a Irska. Ti si pro skupinu přihlášených žáků připravili týden plný intenzivní, a přesto velice zábavné zážitkové výuky angličtiny.
Žáci tak měli možnost potrénovat si schopnost porozumění různým přízvukům z Britských ostrovů a také se blíže seznámit s kulturou míst, odkud lektoři pocházeli a o nichž zasvěceně a poutavě vyprávěli.
Navíc se pod jejich vedením interaktivní a poutavou formou naučili např. základy britského znakového jazyka, nahlédli do tajů psychologie a původu slov, kouzlili s Harry Potterem, zatančili si irské tance a rovněž si od A do Z vytvořili a zahráli krátké divadelní představení.
Týden plný aktivit a angličtiny byl opět velmi bohatý na zážitky a dle nadšených tváří účastníků lze soudit, že English Week i letos stál za to a všichni si jej moc užili (viz naše fotografie).