Rozdělení prvňáčků do tříd

 

Vážení rodiče,

při rozdělení dětí do jednotlivých tříd jsme dbali na to, aby děti byly ve třídě s některými kamarády z MŠ a aby byl přibližně stejný počet dívek a chlapců ve třídách. Pokud to bylo možné, vyhověli jsme i vašemu  přání týkající se umístění dítěte do třídy s vybraným  kamarádem.  V některých případech jste uváděli dva a více kamarádů, dokonce i paní učitelku. I přes veškerou snahu nebylo možné zařadit děti tak, aby se vyhovělo všem vašim požadavkům, zároveň dodržet podmínky naší školy, což je přibližně stejný počet dívek a chlapců ve třídě a stejný počet dětí v jednotlivých třídách. Z uvedených důvodů jistě pochopíte, že nebylo možné vyhovět všem vašim požadavkům. Vždy jsme dbali na to, abychom alespoň některému z přání vyhověli.

Rozdělování dětí bylo opravdu hodně náročné, proto budeme rádi, když toto rozdělení budete kceptovat. Každá další změna je velice obtížná a má vliv na jiné, již zařazené děti.

Chceme vás ujistit, že všechny paní učitelky, které jsme vybrali do 1.tříd, dbají na to, aby se děti ve škole cítily co možná nejlépe a aby se mezi dětmi co nejdříve začaly utvářet v novém kolektivu kamarádské vztahy. Všechny paní učitelky se pravidelně scházejí a společně plánují výchovně vzdělávací práci pro prvňáčky. Proto všechny paní učitelky prvních tříd pracují stejně (metody práce, didaktické hry, soutěže, projektové dny, pravidla chování, důslednost v dodržování pravidel ve třídě, …) Není žádná tolerantnější, hodnější….  Na všech pravidlech se domlouvají a stejně je i dodržují.

Přeji všem hodně trpělivosti, klidu a pohody při práci s prvňáčkem.

Iveta Dyková