Třídní schůzky a pedagogické rady

 

Třídní schůzky

 

4. září 2017

 • 1. třídy od 8:00 do 10:00

 

 

19. září 2017

 • 2.- 5. třídy od 17:00 hodin
 • 2. stupeň od 17:30 hodin
 • třídní důvěrníci od 16:15 hodin

29.září 2017

Ředitelské  volno

 

28. listopadu 2017
 • prezentace SŠ ve školní jídelně pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníku od 15:.30 do 17:00
 • třídní důvěrníci od 16:00 hodin
 • třídní schůzky od 17:00 hodin
 • Den otevřených dveří ve škokní jídelně a tělocvičnách od 18:00 hodin

23. ledna 2018

 • schůzka rodičů žáků 9. ročníku
 17:30 – 9.A
18.00 – 9.B
18:30 -  9.C
 

29. ledna 2018

 • schůzka rodičů žáků hlásících se na víceletá gymnázia
           16.00 – 5. třídy
           16.30 – 7. třídy
 

30.4. 2018

Ředitelské  volno

7.5. 2018

Ředitelské  volno

 

17. dubna  2018

 • 1. stupeň od 17:00 hodin
 • 2. stupeň od 17:30 hodin
 • třídní důvěrníci od 16:15 hodin

15. května 20818

 • hovorové hodiny
      od 17:00 do 19:00  (2. stupeň)

 

 

květen - červen 2018

 • hovorové hodiny spojené s besídkami (1. stupeň)

 

Pedagogické rady

 

4. září 2017 10:30 hodin - porada
19. září 2017 14:15 hodin - porada
17. října 2017 14:15 hodin - provozní porada
21. listopadu 2017 14:15 hodin - pedagogická rada
23. ledna 2018  14:15 hodin - pedagogická rada
6. března 2018  14:15 hodin - provozní porada
17. dubna 2018  14:15 hodin - pedagogická rada  
15. května 2018  14:15 hodin - porada
21. června 2018  14:15 hodin - závěrečná pedagogická rada
29. června 2018  10:00 hodin - porada

 

Lyžařské výcvikové kurzy

 

8. - 12. 1 2018      LVK 9. ročník, VIII.C, VIII.D

15. - 19. 1. 2018   LVK 5. ročník, VIII.A, VIII.B

19. - 23. 2. 2018   LVK 7 ročník

26. 2. - 2. 3. 2018 LVK 6. ročník