Třídní schůzky a pedagogické rady

 

Třídní schůzky

 

3. září 2018

 • 1. třídy od 8:00 do 10:00

 

 

25. září 2018

 • 2.- 5. třídy od 17:00 hodin
 • 2. stupeň od 17:30 hodin
 • třídní důvěrníci od 16:15 hodin

 

 
27. listopadu 2018
 • prezentace SŠ ve školní jídelně pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníku od 16:00 do 17:30
 • třídní důvěrníci od 16:15 hodin
 • třídní schůzky 1. stupeň od 17:00 hodin
 • třídní schůzky 2. stupeň od 17:30 hodin
 

 

24. ledna 2019

 • schůzka rodičů žáků 9. tříd
17:30 – 9.A, 9.B
18.30 – 9.C, 9.D
 
 
 

28. ledna 2019

 • schůzka rodičů žáků hlásících se na víceletá gymnázia
16:00 – 5. třídy
16.30 – 7. třídy
 

 

 

16. dubna  2019

 • 1. stupeň od 17:00 hodin
 • 2. stupeň od 17:30 hodin
 • třídní důvěrníci od 16:15 hodin

 

 

 

14. května 2019

 • hovorové hodiny
      od 17:00 do 19:00  (2. stupeň)
 

 

květen - červen 2019

 • hovorové hodiny spojené s besídkami (1. stupeň)

 

Pedagogické rady

 

3. září 2018 10:30 hodin - porada
25. září 2018 14:15 hodin - porada
23. října 2018 14:15 hodin - provozní porada
27. listopadu 2018 14:15 hodin - pedagogická rada
24. ledna 2019  14:15 hodin - pedagogická rada
5. března 2019  14:15 hodin - provozní porada
16. dubna 2019  14:15 hodin - pedagogická rada  
14. května 2019  14:15 hodin - porada
20. června 2019  14:15 hodin - závěrečná pedagogická rada
28. června 2019  10:15 hodin - porada