Školní psycholog

Nabídka školního psychologa

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP). Náplní jeho práce je celá řada činností - od poradenství a metodické podpory určené pedagogům školy, přes diagnostiku žáků a třídních kolektivů až po konzultační a intervenční činnosti, mezi které patří kromě jiného také poradenství v osobních, rodinných a školních problémech žáků a jejich rodičů (a jiných rodinných příšlušníků).

 S čím mohu pomoci dětem:

*         se včasným zjištěním specifických poruch učení (dys – poruchy)

*         s problémy v učení (zapamatování, systém učení - jak se učit, nesoustředěnost, aj.)

*         s neúspěchy ve škole (výukové problémy, vztahové problémy, aj.)

*         s komunikačními problémy (komunikace se spolužáky, s pedagogy, nejistota, nesmělost, 

            tréma aj.)

*         se vztahovými, emočními a jinými osobními problémy

*         s akutní psychickou krizí (afekty, náročné události v životě, stres, osobní krizě aj.)

*         s podporou pozitivní atmosféry ve třídě (vztahy mezi spolužáky, začlenění do kolektivu,   

            komunikace...)

*         s možností odreagování, relaxace (zklidnění před zkouškami, práce se strachem, úzkostí aj.)

*         aj.

 S čím mohu pomoci zejména prvňáčkům:

*         se zvládnutím přechodu ze školky do „opravdové školy“

*         se začleněním do třídního kolektivu

*         se zjištěním přirozené laterality (pravák či levák?)

*         aj.

 Co nabízím rodičům:

*         konzultaci rodinných problémů (osobní problémy, zaátěžové situace v rodině, akutní krize aj.)

*         poradenství a pomoc při problémech s výchovou Vašeho dítěte

*         poradenství a pomoc při školních problémech (výukové problémy, vztahy se spolužáky, s 

           učiteli apod.)

*         poskytnutí kontaktu na další odborníky, včetně pedagogicko-psychologické poradny

*         aj.

 Konzultace jsou zdarma, zachování důvěrnosti Vašich informací samozřejmostí.

 

Mgr. Iveta Rebrová

Konzultační hodiny:  Kdykoli po předchozí domluvě

Tel:        515 919 719, 739 553 778

E-mail:  iveta.rebrova@zsnovolisenska.cz

             napis@zsnovolisenska.cz

Po předchozí domluvě je možné se dohodnout na jakémkoli jiném termínu.

 

ŠPP JE FINANCOVÁNO STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY