Sportuj ve škole

Projekt Hodina pohybu navíc přešel pod AŠSK s novým názvem SPORTUJ VE ŠKOLE:

ZAČALI JSME 1.10.2018.

28.11.2018 12.30 -15.15 velký turnaj v přehazované a minivolejbale v nafukovací hale pro 2.-5.ročníky naší ZŠ

Rozdělení do skupin:

1.ročník - pondělí 14-15h -Sabina Kloková+ Monika Simandlová - přihlášky na sabina.klokova@zsnovolisenska.cz

Přihlášeni:17

2.-3.ročník - pondělí 14-15h - Pavla Kočvarová + Dita Hrazdírová - přihláška na pavla.kocvarova@zsnovolisenska.cz

Přihlášeni:  29

4.-5.ročník -  čtvrtek 14-15 -Pavla Kočvarová + Gábina Slováková -  přihláška na pavla.kocvarova@zsnovolisenska.cz

Přihlášeni: 9