únor 8-9

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V úterý 8. 2. na naší škole proběhlo školní kolo konverzační soutěže v  anglickém jazyce pro 6. a 7. ročník. Zúčastnilo se ho 13 žáků, kteří měli prokázat své konverzační schopnosti na jednom ze 7 vylosovaných témat (např. My family, My town, Hobbies, Health nad Illness). Zvláštností letošního ročníku bylo zapojení dvou soutěžících přes zoom, neboť se nemohli osobně zúčastnit ve škole kvůli domácí karanténě.

Výsledné  pořadí nejlepších je následující :

1. místo - Daniel Beránek (postupuje do městského kola)

2. místo - Samuel Ejemighaye, Ema Dolanová

3. místo - Nikola Minaříková, Šimon Havlíček

O den později se osm statečných zapojilo do stejné soutěže v kategorii 8. a 9. ročníku. Zde na stupně vítězů dosáhli:

1. místo - Natálie Schlicková (postupuje do městského kola)

2. místo - Izabela Rozprýmová, Jolana Janoušková

3. místo - Petr Trungel, Elena Furišová

Oceňujeme velice dobré výkony všech soutěžících a těšíme se na jejich účast v příštím ročníku soutěže.

únor 8

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 8. února na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci z druhého stupně si pro svůj přednes vybrali jak humorné básně, tak i ty s vážnějšími tématy. 

Na účast recitátorů si hodnotící paní učitelky Jana Červínková a Jolana Zipserová nemohly stěžovat, protože čas a chuť předvést se našly dvě desítky žáků. Všichni předvedli velmi dobré výkony, a tak měly paní učitelky těžké rozhodování o prvních třech místech, zejména v kategorii šestých a sedmých ročníků, kde byla účast tradičně hojná. Nakonec ale dospěly k rozhodnutí a první tři místa udělily následovně: na třetím místě se umístili Ema Dolanová ze 6.A a Tobias Leo Nováček ze 6.B, druhé místo obsadil Radek Ducháček ze 6.B a vítězství si odnesla Viktorie Veselá ze 7.A. V kategorii osmých a devátých tříd, bylo rovněž silné zastoupení, ačkoli účastníků již nebylo tolik. I v této kategorii se paní učitelky nakonec shodly a třetí místo udělily Jolaně Janouškové z 8.B a Zuzaně Klimentové z 9.D, druhé místo vybojovaly Adéla Brhelová z 9.C a Barbora Benešová z 9.D a první místo patří Karolíně Šoukalové z 9.A.

Vítězové z obou kategorií budou školu reprezentovat i v městském kole, které se uskuteční 18. března.

 

Čtení z knížek

Naše speciální pedagožka se nevěnuje pouze nápravám, když něco nejde tak, jak by mělo. Moc ráda chodí také na návštěvu za dětmi do tříd. Aby nešla s prázdnou, přinese často zajímavou knížku, o které si s dětmi povídají a přečtou z ní společně úryvek.

Po čtení následuje aktivita spojená s dějem v knížce. Někdy je to kreslení dojmů libovolnou metodou, modelování postaviček, jindy zase relaxace s tibetskou zvonkohrou koshi, s většími dětmi pak třeba šifrování z čítanek.

Tyto speciální hodiny v dětech rozvíjí čtenářskou gramotnost a významně je motivují ke čtení.

   

 

leden 31

První vysvědčení on-line?

Tak je tu opět pololetí a s ním i první vysvědčení pro naše prvňáčky. Ale ne každý si ho může převzít přímo od své paní učitelky. I v naší třídě 1.B bylo pár děti v karanténě, a protože toto první vysvědčení se jen tak opakovat nedá, předávali jsem ho i ON-LINE. No, a když už máme děti, které na nás koukají z obrazovky, pozvali jsme k tomu i všechny rodiče. Kouzelný klobouk nám o každém z dětí něco prozradil a popřál nám hodně sil do další práce. Takže i když jsme ve třídě nebyli všichni, bylo nás tu opravdu hodně. Tak hurá do nového pololetí a poznávání nového a doufejme, že více spolu a méně s počítačem.
leden 26-31

Školní kolo olympiády z českého jazyka

Ve dnech 26. 1. a 31. 1. proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Celkem se z 8. a 9. ročníku zúčastnilo 20 žáků a žákyň, kteří museli prokázat své znalosti z mluvnice i slohu. Všichni řešitelé byli velmi šikovní a podali skvělé výkony. Po vyhodnocení a pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že na třetím místě se umístila Michaela Blatecká z 9.C, na druhém místě skončil Tomáš Jelínek z 9.A a na krásném prvním místě se umístil Matěj Skácel z 9.A, který bude naši školu reprezentovat v okresním kole 31. března. Všem zúčastněným děkujeme a Matějovi přejeme mnoho úspěchů.

 

leden 24

Školní kolo dějepisné olympiády

Dne 24. 1. 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, která je určená žákům 8. a 9. tříd. Všichni zúčastnění museli letos prokázat své znalosti českého středověku a počátků novověku, neboť tematické zaměření tohoto ročníku znělo:  „Šlechta v proměnách času“
 
Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků. Třetí místo obsadily se shodným počtem bodů Linda Jursová a Anna Pernicová, obě ze třídy VIII.C. Druhý se umístil  Jan Michálek z IX.D. Zvítězila a do okresního kola postupuje Veronika Muselíková ze třídy VIII.B.        
 
Všem žákům gratulujeme a vítězce přejeme úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole této soutěže.

Finanční gramotnost – aplikace Filip

Před Vánoci se žáci 6. ročníků zapojili do Filipovy olympiády ve finanční gramotnosti, kterou organizovala ČSOB.  Úkol žáků byl pomocí webové nebo mobilní aplikace projít kurzem finanční gramotnosti a splnit několik dílčích testů a nakonec závěrečný test ze všech kapitol. Díky zapálení všech zapojených naše škola obsadila v rámci Jihomoravského kraje 1. místo a postoupila do celostátního kola, které bude probíhat v březnu v Praze. Do celostátního kola postupuje 5 nejlepších žáků, kterými jsou Michal Jelínek, Ondřej Skácel, Viktorie Kosíková, Ondřej Lux a Jakub Šlapanský. Děkujeme také ostatním soutěžícím, kterými byli Oliver Starycha, Marie Vargová, Ondřej Novák, David Pokora, Filip Škranc a Ondřej Lošák.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a výše zmíněným pěti žákům přejeme hodně štěstí do celostátního kola.

Soutěž sudoku

Před Vánoci se matematický kroužek zúčastnil prvního ročníku Podzimního sudoku v kategorii žáků 1. i 2. stupně. V kategorii 1. stupně se na třetím místě umístil Petr Mach, na druhém místě Mikuláš Povolný, 1. místo obsadil Václav Urbánek. V kategorii 2. stupně se na 3. místě umístil Tomáš Jelínek, na 2. místě Anika Alexová a na 1. místě Nela Horáková.

V rámci celé republiky obsadil Vašek Urbánek pěkné 18. – 21. místo, Anika Alexová 17. místo a Nela Horáková krásné dělené 8. – 16. místo.

Všem výše jmenovaným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Zde je několik fotografií ze soutěže.

Soutěž PIŠQWORKY

Žáci naší školy se v letošním školním roce zúčastnili soutěže Pišqworky v turnaji skupin i jednotlivců. Soutěž týmů probíhala online prostřednictvím webového rozhraní.

V rámci skupin jsme vytvořili celkem tři týmy. Tým Piškoti  ve složení Tomáš Jelínek, Michal Jelínek, Matěj Skácel, Anika Alexová(9.A) a Oliver Starycha (6.A) se umístil na 20.místě. Druhý tým  Pištové se skládal z Jakuba Bábíčka, Aničky Soušové (7.C) , Kryštofa Sotoláře (7.D) , Marie Vargové (6.C) a Lucie Drobílkové (8.C) a obsadil 25. místo. Poslední tým  Pišlíci byl složen z Aničky Fialové, Patrika Jíši, Klárky Osičkové (8.A), Daniela Novotného a Radoslava Vondráčka (7.C) a podařilo se jim obsadit 28.místo.

Ve skupině jednotlivců nás reprezentovala Nela Horáková (7. C), která se přes několik kol probojovala až do velkého Grandfinále, které probíhalo v Praze. Zde Nela bojovala jako jediný zástupce základních škol v konkurenci žáků gymnázií a rozhodně to pro ni byl nezapomenutelný zážitek.

    

Všem výše jmenovaným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Soutěže matematického kroužku - Junior Náboj

Žáci matematického kroužku se zapojili do mezinárodní souteže Junior Náboj pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol.  Z naší školy soutěžily dva týmy. Tým ve složení Anna Fialová, Patrik Jíša, Klára Osičková a Matyáš Kuklík  (8.A) obsadil748. místo z necelých 1000 zapojených týmů  z Česka, Slovenska, Polska a Francie. Druhému týmu, ve kterém byla Anika Alexová, Tomáš Jelínek, Matěj Skácel (9.A) a Veronika Šándorová (8.A) , se podařilo vybojovat v mezinárodní konkurenci krásné 46. místo. Pokud bychom brali v úvahu pouze české základní školy, byla by dokonce bronzová příčka.

Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Soutěže matematického kroužku - BRLOH

Žáci matematického kroužku se zapojili do soutěže BRLOH, brněnské logické hry. Celkem se z naší školy zapojily tři týmy. Každý tým postupně po tři týdny plnil logické úkoly. Všechny týmy se probojovaly do semifinále, které probíhalo online.  Tým Medvíďata reprezentovala Nela Horáková, Anna Soušová, Natália Wilksová a Marie Vargová. Tým Inteligentní lidé se skládal z  Kryštofa Sotoláře,  Aničky Fialové, Patrika Jíši a Ondřeje Kubáta. Nejlépe si vedl tým MMAT Tomáš Jelínek, Matěj Skácel, Anika Alexová, Michal Jelínek, kteří skončili těsně před branami finále. Všechny týmy převedly vynikající výsledky a skvělou týmovou spolupráci.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Soutěže matematického kroužku - logická olympiáda

I v tomto školním roce se několik žáků naší školy zúčastnilo oblíbené matematické soutěže – Logické olympiády. V kategorii 1. ročníků se na první a dělené druhé příčce ve školním kole umístili Vojtěch Loveček z 1. A a Rozálie Anna Střelcová z 1. C. Třetí a čtvrté dělené místo opět obsadili Filip Kozák z 1. B a Vilém Štolfa z 1. A.

V kategorii 3. – 5. ročníků se na prvním místě umístil Jáchym Nečas z 5. A, na druhém místě Mikuláš Povolný 4. A a na třetím místě David Kleis z 5.A.

V kategorii 2. stupně třetí místo obsadila Anika Alexová z 9. A, druhé místo Matěj Skácel a první místo získal Tomáš Jelínek. Tomáš se stal krajským semifinalistou a reprezentoval nás tak v krajském kole logické olympiády, kde vybojoval krásné 15. místo z celkových 43 soutěžících.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

leden 6

Tři králové - mudrci od východu na naší škole

Jak to vlastně bylo? Kolik jich bylo? Kdo byli? Jak se jmenovali?
Je to hodně otázek, ale celá 1.B se jich nebojí. Snažili jsme se na všechny odpovědět, i když se to stalo tak dávno, že už se asi úplnou pravdu nikdy nedozvíme.
Královsky jsme se bavili a užívali si radost z tvoření. A přestože to králové asi popravdě nebyli a 3 také ne, koruny jsme si odepřít nemohli a bylo nás hodně.
A jestli si někdo myslí, že králové nemusí pracovat, tak s tím také nemůžeme souhlasit. I s korunou na hlavě se dá napsat, přečíst a vypočítat nepočítané...
Tak pro všechny K+M+B 2022 přeje 1.B.

Soutěž Vánoční přání v programu Malování

Žáci 5. a 6. ročníku se i v tomto školním roce zapojili do soutěže o nejpovedenější vánoční přání vytvořené v programu Malování. Vítězkou, jejíž obrázek byl použit na vánočním přání ZŠ Novolíšeňská, se stala Isabela Peňová ze třídy 6.A. Galerii přáníček našich páťáků a šesťáků si můžete prohládnout ve fotogalerii.

prosinec 21 9-10

Předvánoční čas

Ve čtvrtek a pátek  9. a 10.12. proběhly ve třídě 4.B projektové dny zaměřené na předvánoční čas. Hlavním bodem bylo pečení perníků a výroba svícnu. Ve čtvtek jsme využili znalostí z přírodovědy o měření a vážení a vyzkoušeli si navážit potřebné množství surovin podle receptu. Zároveň jsme se tím naučili pracovat podle pracovního postupu. Následně jsme zpracovali těsto a dali jej odpočinout do chladna. Druhý den nám někteří rodiče dovezli větve z jehličnatých stromů, které nám pomohla paní vychovatelka nařezat. Pomocí aranžovací hmoty, větviček a drobných ozdob si každý žák vytvořil svůj originální svícen. Potom jsme se pustili i do vyválení, vykrajování a pečení perníků, které jsme si dle vlastní fantazie i ozdobili. Podívejte se, jak se nám dařilo.

Tyto dny se nám moc líbily a hrdě jsme si odnášeli své vánoční dekorace, které ozdobí naše pokojíčky. Krásné Vánoce i vám všem!