prosinec 21 6

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší….

Nás ale letos žádný čert nestrašil, protože všude okolo slyšíme jen COVID a karanténa, proto živý Mikuláš za dětmi nepřišel, ale nám to nevadilo. Třída 1.B byla andělů i čertů plná a nechyběl ani samotný svatý Mikuláš. Celý den jsme si zpívali písničky, říkali básničky, připomněli si mikulášský příběh a plnili spoustu úkolů. Myslíme, že nás bylo slyšet do pekla i na nebesa a proto děti nakonec sladkou nadílku přeci jen dostaly. Doufejme, že příští rok nás opravdoví čerti postraší.

Anglická knihovna na naší škole

Za podpory Spolku rodičů při ZŠ Novolíšeňská byla na naší škole v říjnu otevřena anglická knihovnička. Každý žák si může domů vypůjčit anglicky psanou knihu a rozvíjet tak své jazykové schopnosti zábavným způsobem.
Knihovna obsahuje zjednodušené knihy různých úrovní, ale také knihy nezjednodušené. Kromě pohádek, dobrodružných a dívčích příběhů, klasických románů či povídek si každý čtenář může vypůjčit i encyklopedie a populárně naučné knihy. 
Knihy lze půjčovat o velkých přestávkách ve středu a v pátek v učebně anglického jazyka ve druhém patře. Přijďte se podívat.
  
listopad 21 8-19

Soutěž Bobřík informatiky

Ve dnech 8. až 19. 11. řešili naši žáci 5. až 9. tříd úkoly celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Úkoly řešili v hodinách ICT. V 5 ročníku (kategorie Mini) získalo alespoň 120 bodů potřebných k ulovení Bobříka informatiky 14 žáků, v 6. a 7. ročníku (kategorie Benjamin) to bylo 34 žáků. Skvěle si vedli naši osmáci a deváťáci (kategorie Kadet), kde se ulovením Bobříka informatiky může pochlubit 60 žáků. Blahopřejeme!

Jsme laskaví

Už třetí rok jsme se zapojili do projektu „Jsem laskavec“. Přemýšleli jsme, čím bychom letos přispěli, abychom my a naše okolí byli laskavější. Nápadů jsme měli několik. Nakonec vyhrál nápad zrealizovat sbírku hraček, her a knížek pro děti do Dětské nemocnice. Měli jsme zpočátku strach, aby naše sbírka nebyla chudá a nejeli jsme do nemocnice s prázdnou. Laskavost a dobrosrdečnost našich spolužáků a kamarádů nás ale mile překvapila a dojala. Vysbíralo se 36 pytlů plyšáků, 11 krabic knih, 7 krabic společenských her a 18 krabic dalších hraček.

Děti z 3. D navíc vytvořily a napsaly krásná přání, které jsme s radostí předali v Dětské nemocnici, kde byli z našeho daru nadšení.

Převzali jsme poděkování, pozdravy od hospitalizovaných dětí a doufáme, že jim naše hračky alespoň trochu usnadní a zpříjemní pobyt v nemocnici. 

další fotografie zde                     

Žákovský parlament

listopad 21 11

Remembrance Day

Minulý týden proběhl na ZŠ Novolíšeňská v hodinách anglického jazyka tzv. Remembrance Day. Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce ukončení 1. světové války. Den veteránů (Veterans Day) je americký termín, zatímco ve Spojeném království a zemích Commonwealthu je tento den připomínán jako Den vzpomínek (Remembrance Day). Od r. 2004 je tento den připomínán i v České republice.
Symbolem Remembrance Day se stal květ vlčího máku, což má svůj původ v básni Na flanderských polích, která byla poseta divoce rostoucím mákem. Báseň vyjadřující žal nad zabitými spolubojovníky napsal v r. 1915 kanadský lékař John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres.
 
V hodinách angličtiny jsme si tedy s žáky povyprávěli o tom, co tento den představuje a jak se Remembrance Day slaví v zahraničí a také jsme zhlédli videa zachycující jak lidé po celém světě vzdávají hold válečným veteránům. Zároveň jsme u vyprávění vystřihovali květ vlčího máku z červeného papíru a následně ho nalepili na velký plakát ve tvaru pamětního věnce, který nyní visí na chodbě školy. Společně jsme tedy vytvořili krásnou vzpomínku na tento významný den, připomněli si hrdinství všech vojáků a vzdali jim touto cestou úctu. 
listopad 21 2

Úspěch v krajském finále ve stolním tenise

Dne 2.11.2021 jsme se zúčastnili krajského finále ve stolním tenise v Hodoníně. 
V kategorii D IV-dívky jsme porazili ZŠ Jedovnice 3:0, ZŠ Vyškov taktéž 3:0 a ZŠ Břeclav 3:1. Bez porážky jsme toto finále opanovali a stali se krajskými šampionkami. Školu reprezentovali Monika Sobotíková z 9.B a Adéla Suková z 9.C. Vítězstvím si holky zajistili postup do republikového finále.
V kategorii H IV-hoši jsme měli za soupeře ZŠ Vyškov 4:2, ZŠ Blansko 4:0 a ZŠ Kobylí 4:3. Bez ztráty kytičky jsme vyhráli i tuto kategorii a pokud covidová situace dovolí, tak i hoši si zahrají republikové finále. Školu reprezentovali Petr Šujan z 9.B, Jakub Dlouhý z 8.C a Matyáš Marek z 8.A.
Blahopřejeme!
   

Dýňománie

Škola je někdy docela strašidelné místo a to především v období Halloweenu. Po chodbě se pohybují různá strašidla, příšery a dokonce i bílé paní. Chodby zdobí pavučiny vyzdobené hrozivými maskami. A přesto se nikdo nebojí nebo možná jenom trošičku J

Žáci ze žákovského parlamentu chtěli atmosféru kolem tohoto svátku ještě více podpořit a vymysleli akci s názvem: „Dýňománie“. Mohl se zúčastnit úplně každý. Soutěžilo se ve třech kategoriích, přehlídku všech exponátů jsme umístili do školní fotogalerie.

listopad 21 2

Návštěva v Moravském zemském muzeu

Žáci a žákyně třídy 6.C se po výrobě pravěkých zbraní v hodině dějepisu podívali na toto časově velmi vzdálené období tentokrát z jiného úhlu – prostřednictvím jedné z expozic MZM, které 2. listopadu navštívili. S pomocí exponátům z období pravěku rozlišovali starší a mladší dobu kamennou nejen díky rozdílnosti tehdejší krajiny, druhů obydlí i způsobů obživy, obdivovali keramické nádoby či známou sošku, pocházející z Dolních Věstonic. Exponáty jim pomohly také přiblížit následující období doby bronzové a železné. Vše doplnil zajímavý způsob výkladu pana lektora, s nímž žáci aktivně spolupracovali.
Hodina strávená „v pravěku“ se žákům líbila, ale všichni se rádi vrátili do dnešní moderní doby a po návratu se nasvačili, aniž by museli sbírat lesní plody či obstarávat potravu lovem.
Zde je několik fotografií z akce.
listopad 21 1

Strašidla na ZŠ Novolíšeňská

Víte, jaký je rozdíl mezi svátkem Halloween a Dušičkami? My ve 3. D už ano. Celé pondělí 1. listopadu jsme si totiž o těchto dvou svátcích povídali, plnili na toto téma úkoly, hráli hry a i si namalovali strašidelnou masku. Rodiče poslali po dětech vynikající občerstvení, za kterým se jen zaprášilo. Děti se na tento den převlékly do kostýmů, někdo dokonce do strašidelných, ale všechny naše příšery a strašidla byla milá, takže celý den jsme si užili a bylo nám hezky. 

Můžete nakhlédnoutdo naší fotogalerie.

Školní kolo matematická soutěže Pythagoriáda

Ve školním kole matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se zúčastnila část žáků 6. až 9. ročníku, měla naše škola celkem 7 úspěšných řešitelů, kteří postupují do okresního kola. Jedná se o žáky:

6. ročník - Jelínek Michal (13 b.), Lošák Onřej (13 b.), Skácel Ondřej (11 b.), Lux Ondřej (10 b.)

7. ročník - Kryštof Sotolář (12 b.) 

8. ročník - Linda Jursová (10 b.)

9. ročník - Matěj Skácel  (12b.)

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole!

Výcvik agentů v 7.a 8. ročníku

I když je říjen typický chladnějším počasím, naši žáci 7. a 8. tříd se tentokrát pořádně zapotili. Se svým třídním učitelem se zúčastnili VÝCVIKU AGENTŮ. Během tohoto tréninku zdolávali společně několik náročných zkoušek. Aby se dostali až k závěrečné misi, museli prokázat svou ochotu spolupracovat, komunikovat, vzájemně si důvěřovat a být všímavý ke svým spolužákům. Jedině přes tyto vlastnosti se z nich mohli stát AGENTI. Některé třídy musely opakovaně trénovat nějakou ze 4 nutných dovedností, ale nakonec se všem podařilo získat potřebné odznaky a na závěr si vyzkoušet vlastní schopnosti v praxi při Arrow game v lanovém centru Proud.

   

Naším cílem samozřejmě nebylo vytvořit tajné agenty (i když někteří by byli skvělí), ale díky společně strávenému dni získat nové třídní zážitky a připomenout si tak aktivity, které se kvůli distanční výuce vytratily. A naši mladí AGENTI v této misi uspěli na výbornou!

říjen 21 22

Zážitky z „VIDA“

V pátek 22. října se naše třída 2.B ze ZŠ Novolíšeňská vydala do zábavního vědeckého centra v blízkosti výstaviště.

Ve stálé expozici si děti prohlédly, otestovaly a vyzkoušely různé pokusy a stanoviště (např. rotující místnost). V „Divadle vědy“ jsme shlédli představení „Albatros“ plné zábavných pokusů se vzduchem a dozvěděli se, kdo letěl v horkovzdušném baloně jako první… Velmi zajímavý byl výukový program „Tanec barev“. Děti ve skleněných nádobách  míchaly různé barvy, zjistily kdy a jak vzniká duha a pomocí „kouzelných brýlí“ viděly, z jakých barev je tvořeno bílé světlo.

Celodenní program byl završen 3D filmem „Na křídlech ptáků“. Vše se nám moc líbilo a rádi se do VIDA centra zase někdy vypravíme.                                                                                                   

říjen 21 20

Celodružinová akce "Ahoj školo"

V říjnu, 20. 10. 2021, nám epidemiologická situace umožnila vrátit se k oblíbené celodružinové akci „AHOJ ŠKOLO“. Paní vychovatelky připravily vtipné a dynamické disciplíny, jako např. „Zbourej pyramidu, Projdi dráhu s minipálkou a nafukovacím balónkem, Uhodni, co tam nepatří, Hoď pohledem, Ulov rybičky, Tref se do nádoby, Slož puzzle, Dej kytičky na balanční strom, …“

Za každou splněnou disciplínu dostaly děti razítko a za ně si mohly v „Cukrárně“ vybrat svou odměnu. Akce jako obvykle sklidila velký úspěch a už se všichni těšíme na další.

 

Pravěké zbraně

V dějepisných hodinách jsme se seznámili s životem pravěkých lidí, s podobou jejich obydlí, se
způsoby obživy atd. Ale proč si některou z jejich činností prostě nezkusit naživo?
Tak se žáci třídy 6.C přenesli v hodině dějepisu hluboko do minulosti – právě do období pravěku a
připravovali se na lov. Přesněji řečeno vžili se do role pravěkých lovců a rozhodli se vyrobit potřebné
zbraně.
     
Spoluprací ve dvojicích se jim práce dařila a tak se svými výrobky mohli pochlubit na výstavě
ve 2. patře ostatním spolužákům.
     
říjen 21 19-22

Úspěch ve florbalovém turnaji žákyň

Dne 19.10. se vybraná  děvčata 8. - 9. ročníku zúčastnila florbalového turnaje.  Každý zápas byl velkou bitvou a v obraně děvčata odvedla výbornou práci. Zvítězit se sice nepodařilo, ale bojovný duch a chuť hrát vydržela  až do poslední minuty posledního zápasu. Přesto, že v týmu nebyla ani jedna florbalistka, byla radost se na hru dívat.

Dne 22.10. proběhl  turnaj kategorie 6. - 7. tříd. Prvním soupeřem  byl florbalový tým ze ZŠ Horní, který ostatní týmy porazil s velkým bodovým rozdílem. Našim hráčkám proklouzl v úvodu zápasu jediný gól. Předvedly odvahu, neuvěřitelnou disciplinovanost a bojovnost. Všech 15 hráček se postupně zapojilo do hry a s dalšími soupeři, kterými byly Horníkova a ZŠ Kotlářská, již nic neponechaly náhodě a s přehledem zvítězily. Svým výkonem získaly nádherné stříbrné medaile a pohár. Gratulujeme!

Zde je několik fotografií z turnaje.