Soutěž o nejkrásnější vánoční přání

V rámci hodin ICT se žáci 5. - 7. tříd pokusili v programu Malování vytvořit co nejkrásnější vánoční obrázek. Nejvíce se líbily práce Lukáše Machaly, Jakuba Langa a Natálie Vrbové, která se stala vítězkou této školní soutěže a její obrázek byl použit jako součást vánočního přání naší školy. Děkujeme všem autorům za velmi pěkné práce..

prosinec 18 13

Přehazovaná 6.-7.tříd

13.12.2018 ožila naše škola další přehazovanou - tentokrát  to byla 1.část přehazované pro 6.-7. ročníky. Hostili jsme dvě chlapecká a tři dívčí družstva. Dívky zvítězily, chlapci mají těsné 3.místo. Obrovská pochvala od všech zúčastněných učitelů pro rozhodčí, Klárku Večeřovou a Áďu Honzákovou, které pískali velmi pozorně a nekompromisně. Děkuji všem zúčastněným za pěkný turnaj.

prosinec 18 12

Memoriál Františka Odehnala ve volejbalu

Dne 12.12.2018 se uskutečnil Memoriál Fr.Odehnala (dříve Pohár SG) v hale na Vodové. V konkurenci 9 družstev z kraje získala naše děvčata 2.místo. Gratulujeme!

prosinec 18 4-7

Pravopisná soutěž

V úterý  4.12. a v pátek 7.12. se konal již čtvrtý ročník Pravopisné soutěže. Stejně jako v předchozích letech se žáci utkali ve dvou kategoriích – 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. Žáci šestých a sedmých tříd se utkali ve dvojčlenných týmech, starší žáci soutěžili sami za sebe. Všichni soutěžící museli zápolit s nelehkými úkoly z oblasti českého pravopisu. Mnohdy šlo o různé výjimky, se kterými se doposud většina soutěžících ještě nesetkala. Všechny ale musíme pochválit nejen za předvedené výkony, ale i čestný přístup v průběhu celé soutěže. Zde je několik fotografií ze soutěže.

prosinec 18 5

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 5.12. proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém změřili své síly vybraní žáci 8. a 9. ročníku.  Své znalosti museli prokázat ve dvou částech, a to mluvnické i slohové. Nejlépe si vedla Anna Zapletalová z 9.B, která bude naši školu reprezentovat v městském kole. Na druhém místě se umístila Ema Dvořáková z 8.B a třetí místo patří Evě Kratochvílové z 8.C. Děkujeme všem zúčastněným a výherkyni přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

listopad 18 20-21

Soutěž IT-SLOT

Všichni žáci 8. ročníku naší školy se v listopadu zúčastnili vědomostní soutěže pro 8. a 9. třídy základních škol z oblasti informatiky, matematiky a logiky IT-SLOT. Během 30 minut odpovídali soutěžící na 25 otázek, maximální možné skóre bylo  tedy 25 bodů. Nejvíce se dařilo Emě Dvořákové, která získala 21 bodů a do finálového kola nepostoupila jen kvůli delšímu času, který potřebovala na své odpovědi. Dalšími úspěšnými byli Matyáš Kirchner a Martin Malý, kteří získali 19 bodů. Blahopřejeme jim k tomuto pěknému výsledku.

Soutěž Kraje pro bezpečný internet

V celostátní soutěži Kraje pro bezpečný Internet, které se naši žáci zúčastnili během září a října,  obsadila naše škola krásné druhé místo v Jihomoravském kraji. Děkujeme všem žákům naší školy za zodpovězení soutěžních otázek a věříme, že získané znalosti uplatní ve svém budoucím životě při práci s Internetem.

září 18 5-7

Velký úspěch na republikovém kole Odznaku všestranosti

Ve dnech 5. – 7. září 2018 se v Brně na stadionu Pod Palackého vrchem konalo republikové finále Odznaku všestrannosti. Letos se do republikového kola svými výkony kvalifikovaly dvě žákyně naší školy, Anděla Zahradníková z 9. C a Marta Klobásková, která od září studuje již na střední škole. Marta zúročila několikaletý tvrdý trénink a po sečtení bodů ze všech deseti disciplín obsadila překrásné 3. místo.

V Líšni rostou muzikanti

V letošním školním roce dosáhl vynikajících výsledků ve hře na trubku náš žák 6. ročníku Jan Neužil. Hudebnímu vzdělávání se Honzík věnuje od svých 5 let pod vedením mistra Mgr. Bohumíra Kameníka. Se skladbou, kterou jeho pan učitel sám zkomponoval Honzík zvítězil v okresním, následně i krajském kole soutěže žáků ZUŠ. V květnu zvítězil v celorepublikovém kole soutěže ve hře na trubku, které proběhlo v Praze. Poděkování patří i paní zástupkyni ředitele ZUŠ Trnkova Beátě Klimešové, Dis. art., která Honzíka na soutěžích doprovází na klavír. Náš Líšeňský talent dostal pozvání k účinkování na koncertu mladých sólistů s Filharmonií Brno. Blahopřejeme a držíme palce v dalším úsilí!

   

Můžete si poslechnout krátkou ukázku z Honzova vystoupení s Filharmonií Brno.

Sedmáci byli oceněni na ministerstvu

V říjnu 2017 se žáci 7.B rozhodli zúčastnit 17. ročníku celostátní soutěže s názvem Videopohlednice z mého města. Cílem soutěže bylo vytvořit co nejpůsobivější video v anglickém jazyce, ve kterém by bylo představeno město, odkud žáci pochází. Video můžete zhlédnout prostřednictvím tohoto odkazu: http://www.wattsenglish.cz/video-soutez/soutezni-videa-send-a-postcard/?video=115.
 
Během podzimu a zimy jsme se žáky pracovali na scénáři. Dva studenti hráli průvodce, ostatní představovali žáky základní školy, kteří přiletěli z Anglie na výlet do Brna. První natáčení proběhlo na podzim na letišti v Brně Tuřanech. Hlavní část natáčení nás čekala v únoru v centru města. Další nelehký úkol představovalo pro žáky sestříhání všech natočených scén.
 
Na konci dubna jsme s napětím očekávali výsledky. Ve velké konkurenci pro nás byla obrovským překvapením nominace na 1.-3. místo v naší kategorii s pozvánkou na slavnostní vyhlášení na MŠMT do Prahy. Vyhlašování výsledků pro nás bylo velkým zážitkem. Nakonec se nám podařilo získat 3. místo. Kromě hodnotných cen se nám dostalo i uznání od poroty složené z profesionálů daných oborů.Můžete se podívat na pár fotografií z předávání cen a výletu do Prahy.
 

Soutěž „Celá třída odpovídá“

 
Třída 4.C se zapojila do soutěže tematicky zaměřené na ochranu životního prostředí a tím i na ochranu vody, kterou pro žáky 4. a 5. tříd každé 2 roky připravuje akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace. Děti si vyhledávaly informace týkající se koloběhu vody v přírodě, čističek odpadních vod, přípravy pitné vody, zeleně v městě Brně, znečištění ovzduší apod. a odpovídaly na různorodé otázky. Kromě toho kreslily obrázky, skládaly básně a psaly dopisy vodě. 
Odpovědi spolu s nejpovedenějšími výtvory jsme poslali jako společný projekt do Brněnských kanalizací a s napětím čekali na výsledek. A podařilo se. Spolu s dalšími 12 třídami jsme byli za odměnu pozváni na divadelní představení České pověsti v divadle Bolka Polívky. Po představení proběhlo losování 3 tříd, které dostaly za odměnu výlet pro celou třídu. Hlavní cenu se nám vyhrát nepodařilo, nicméně už samotnou účast mezi 13 nejlepšími třídami ze zúčastněných 67 tříd z celého Brna můžeme považovat za veliký úspěch. Jako pozornost dostal každý ještě příjemný dárek - batůžek s tričkem a lahví na vodu. Jelikož nám přálo počasí, udělali jsme si zastávku na náměstí Svobody a den jsme si osladili zmrzlinou.
 
 
duben 18 26

Vídeň – hlavní město Rakouska (vědomostní soutěž pro žáky 8. ročníků)

 Chrám svatého Štěpána, Vídeňská státní opera, Hradní divadlo, Hofburg, Schönbrunn , vídeňská gastronomie, vídeňský valčík, J. Strauss, W. A. Mozart, Evžen Savojský, Marie Terezie. Tyto i další pojmy či osobnosti spojené s Vídní žáci osmého ročníku znali, dokázali je zařadit a charakterizovat, ovládali vídeňskou historii, prokázali přehled o osobnostech propojených s hlavním městem Rakouska.
Ale protože zvítězit může jen jeden, dle dosažených bodů (z celkového počtu 34) bylo sestaveno následující pořadí.
 
1. místo    Jan Stehlík (8.A)  - 27b.
2. místo    David Smutný (8.C) - 24b.
3. místo    Martin Smutný (8.C) - 22b.
 
Všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony, vítězům blahopřejeme a s těmi, kteří se přihlásili na poznávací zájezd do Vídně, se těšíme na viděnou při prohlídce památek tohoto krásného města.
březen 18 20

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

V úterý 20.3. proběhla v odpoledních hodinách každoroční soutěž „Matematický klokan“. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích - Benjamín (žáci šestého a sedmého ročníku) a Kadet (žáci osmého a devátého
ročníku). Žáci řešili zajímavé matematické úlohy bodované dle obtížnosti třemi, čtyřmi či pěti body,
maximální bodový zisk byl 120.
 
Kategorie Benjamin:
1.místo Zuzana Sobotíková (7.B) 103
2.místo Jan Říha (6.D) 101
3.místo Ema Dvořáková (7.B) 83
 
Kategorie Kadet:
1. místo Vojtěch Válek (9.B) 81
2. místo Ondřej Koudelka (9.B) 67 
3. místo Marek Moucha (8.D) 59
 
Další výsledky: kategorie Benjamin, kategorie Kadet
březen 18 14

Turnaj v přehazované a minivolejbale

Dne 14.3.2018 se v nafukovací hale u ZŠ Novolíšeňská konal turnaj v přehazované a minivolejbale. Na 15 hřištích se utkalo 52 týmů žáků 2.-6.tříd,. A jak to dopadlo? Cenu a hlavně radost z pohybu si odnesl každý. Spokojenost vyzařovala ze všech zúčastněných. Turnaj si užily nejen děti z 1.stupně, ale i druhostupňoví rozhodčí a dospělí. Můžete prohlédnout několik fotografií.
 
Ráda bych vám všem poděkovala za skvělou atmosféru, kterou na turnaji vytvořili. Bylo pro mne potěšením sledovat víc než 150 spokojených dětí a děkuji všem za to, jak děti připravili na tento turnaj i za vzorné chování všech zúčastněných. Děkuji také žákům 8.C, děvčatům ze sportovních her a volejbalistkám ze ZŠ Novolíšeňská za skvělý přístup k organizaci této akce. Děkuji také vedení ZŠ Novolíšeňská, p.Wiesnerovi, p.Novákovi, p.Rosolovi  i pánům školníkům za technické, finanční  i materiální zajištění této akce, školní jídelně za čaj na zahřátí hráčů a p. učitelkám Malé a Kubišové a rozhodčí Lucce za organizování jednotlivých kategorií. Pokud jste i vy byli spokojeni, těším se na setkání v červnu na Lužánkách nebo příští rok zase u nás. Máte-li zájem při takových akcích pomáhat, určitě mi napište. (Pavla Kočvarová)
únor 18 22

Městské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 22.února 2018 proběhlo ve středisku volného času v Lužánkách městské kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěžilo se dvou kategoriích- I.A (žáci 6. a 7. tříd) a II.A (žáci 8. a 9. tříd). Naši školu reprezentovali výherci školního kola- Ondřej Philipp (7.B) a Lukáš Nešpor (9.A). Oba prokázali velmi vysokou úroveň jak v oblasti poslechové, tak komunikační.

A jak to celé dopadlo?

Ondřej Philipp ve své kategorii skončil na skvělém 4.místě (z celkového počtu 27 soutěžících) a Lukáš Nešpor se umístil na krásném 11.místě (z celkového počtu 30 soutěžících). Nutno dodat, že výsledné pořadí bylo velice těsné a pouhé tři body dělily oba soutěžící od druhého místa.

Oběma žákům moc gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.