Příměstský tábor PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA

ZŠ Novolíšeňská  pořádá 2. ročník příměstského tábora  PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA pro své žáčky 2. - 4. ročníku.

KDY:  17. –  21.8., doba konání od 8.00 do 16.00 hod.

CENA:  předpokládaná cena 2100,- Kč, cena zahrnuje: stravu a pitný režim, celodenní a dopolední poznávací výlet, výtvarný a výukový materiál, odměny pro děti.

Kapacita omezena na 16 dětí, rozhoduje pořadí obdržených přihlášek.

Děti přihlašujte mailem na adresu speciálního pedagoga     dagmar.mikulaskova@zsnovolisenska.cz.

Přírodní zahrada naší školy

Během několika posledních let jsme se pustili do budování školní zahrady ZŠ Novolíšeňská. Práci nám komplikoval nevyhovující stav pozemku – zahrada se  nachází  na navážce, půda je zde  jílovitá, obsahuje velké množství kamenů. Část zahrady je zaplevelena náletovými dřevinami a ostružinami, chybí na ní  stromy a keře, přírodní učebna, přívod vody a prvky k výuce a realizaci EVVO. Chtěli bychom zahradu využívat mnohem častěji k venkovní výuce většiny předmětů, k vycházkám a pobytu venku  se školní družinou, k pěstování rostlin a celoročnímu pozorování přírody, ke kompostování bioodpadu ze školy, k realizaci projektů, k relaxaci, k setkávání s veřejností apod.

více fotografií zde

K vybudování vhodného zázemí pro tyto činnosti nám chyběly finanční prostředky. Žádali jsme o dotaci již v roce 2018, rok nato jsme se zapojili do projektu KaPoDaV - Jedlá zahrada a v letošním roce jsme znovu zažádali o státní příspěvek z fondu Životního prostředí České republiky. Se svou žádostí jsme uspěli a získali finanční částku 420 000,- Kč na vybudování přírodní zahrady. Od příštího školního roku budeme tento projekt realizovat. Naše představa je taková, že se žáci sami zapojí do budování zahrady – budou zakládat vyvýšené záhony, sázet stromy a keře, vysévat trávník, sesazovat bylinky apod. V zahradě vznikne přírodní učebna, kde se budou žáci moci vzdělávat i relaxovat.

květen 11

Zpátky do školy

V pondělí 11.5. se otevřely dveře naší školy pro žáky 9. ročníků. Sami jsme byli zvědaví, kolik žáků se dobrovolně vrátí do školy. Potěšilo nás, že zájem o společné vzdělávání byl velký, protože se přihlásilo celkem 54 žáků. Ti byli rozděleni do pěti skupin, abychom dodrželi všechna hygienická nařízení a bylo to tak dostatečně zajištěno jejich bezpečí.

Žáci si společně se svými učiteli lámou hlavu nad cvičnými testy z matematiky a českého jazyka, které by se mohli objevit u přijímacích zkoušek na střední školy. Termín přijímacího řízení byl přesunut na 8.6. Deváťáci tak mají ještě měsíc na to, aby dohnali nebo procvičili vše, co potřebují. Všem našim žákům držíme palce, ale zároveň jsme rádi, že nenechávají nic náhodě.

 

Škola na dálku

Od uzavření škol 11. 3. 2020 probíhá na naší škole vzdálené vyučování. Jeho popis z pohledu žákyně 8. ročníku si můžete přečíst dále: 

"Teď zrovna, když je pandemie koronaviru a máme zavřenou školu, nám digitální technologie pomáhají s učením doma. Máme elektronickou žákovskou knížku Edupage, kam nám vyučující posílají úkoly a známky. Kromě Edupage nám doma s výukou pomáhají i další nové programy. Se spolužáky můžu volat nebo si psát třeba přes messenger, s vyučujícími máme i vyučování na dálku přes aplikaci zoom. Spoustu informací najdeme na internetu a úkoly můžeme psát třeba do Wordu. Bez těchto nových aplikací by domácí učení na dálku bylo hodně složité. I když jsme ve spojení jen přes videohovory nebo virtuální vyučování, můžeme spoustu věcí probrat online. Bez tohoto bychom museli hledat informace jen v učebnicích, které máme doma, protože i knihovny jsou v této době zavřené.

Děkujeme. Děkujeme všem.

Určitě víte, že na naší škole funguje žákovský parlament. Během roku se snaží ve spolupráci s jednotlivými třídami pořádat akce, které mají hlavně žáky pobavit nebo je jinak zapojit do dění ve škole. Žákovský parlament se i v době, kdy je škola zavřená pokusil uspořádat akci na dálku.

Všichni jsme si všimli, že jsou tu skupiny lidí, kteří pomáhají více než obvykle. Dokonce se každý večer z okna ve 20:00 tleská všem zdravotníkům. A právě zde vznikl nápad. Co kdybychom vyjádřili i my naše: „děkuji“? Přes Edupage jsme o této akci informovali všechny žáky školy a už jen doufali, že se někteří z nich zapojí. A zapojili. Jejich nádherné výtvory si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

   
 
duben 1-17

Velikonoční výtvarná e-soutěž

Letošní Velikonoce pro nás všechny probíhali jinak mež ty, na které jsme byli dosud zvyklí. Radost z probuzené jarní přírody i připomínku velikonočních tradic jsme tentokrát zakomponovali do zadání Velikonoční výtvarné e-soutěže pro žáky 5. - 9. ročníku naší školy. Ukázky některých prací, které nám byly žáky zaslány, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

                

Březen – měsíc knihy

Dříve, než se zcela nečekaně a k velkému překvapení nás všech zavřely brány naší školy, stihli jsme ještě s našimi nejmladšími žáčky zavzpomínat na jednu z nejvýraznějších osobností české literatury.

Paní Božena Němcová měla totiž letos v únoru výročí dvě stě let od svého narození. Někteří naši prvňáčci takovou zajímavou informaci věděli. V rámci zvyšování čtenářské gramotnosti se však mohli během netradiční vyučovací hodiny dozvědět ještě více.

Kolik pohádek tato velká vlastenka sesbírala, kolik jich sama vymyslela a sepsala… Děti formou kvízu hádaly názvy některých známých pohádek, byly překvapeny, kolik z nich mohou v dnešní době vidět v kouzelné skříňce zvané televize.

   

březen 16-23

Domácí práce žáků II. stupně vytvořené po uzavření školy

Malá ukázka prací žáků II. stupně vzniklých v období po uzavření školy ve dnech od 16.3. do 23.3.2020.

Mistři modeláři ze 4.C

Je to vůbec reálné? A hlavně realizovatelné? Jak to zvládneme? Podobné otázky mi letěly hlavou, když jsme začali domlouvat akci „stavba letadel Spitfire IX“ v naší třídě. I když jsem věřila, že vše dobře dopadne, byla jsem naprosto ohromena. Díky perfektní přípravě lektora v osobě jednoho tatínka, jeho jasným instrukcím a dokonalé organizaci, jsme s dětmi zažili 2 úžasné dny, na jejichž konci se děti pyšnily nádhernými modely letadýlek.

Žasla jsem, jak šikovné prsty mají moji žáci a kolik trpělivosti a pečlivosti se v nich ukrývá. Chlapci i dívky bez rozdílu pracovali pilně několik hodin, pomáhali si, radili se a stavba letadel je neskutečně bavila. Je možné, že jsme touto akcí dětem otevřeli dveře k novému zájmu – modelářství – což bych si moc přála. Děkuji velice firmě Eduard za tento krásný sponzorský dar našim dětem a panu Novákovi za příjemné a profesionální vedení dětí.

   

Návštěva v domě seniorů

V posledním týdnu před Vánoci se celá škola ponořila do slavnostně laděné atmosféry. Proto jsme již tradičně s některými žáky, letos konkrétně s kroužkem kytar a s nově založeným anglickým sborem, vyjeli potěšit babičky a dědečky do domova pro seniory Norbertinum v Židenicích. Vezli jsme s sebou malé dárečky vlastnoručně vyrobené žáky druhého a čtvrtého ročníku. Sněhuláci ze špachtlí potěšili ležící klienty, kteří se nemohli koncertu ve společenské místnosti zúčastnit. Na ty, kteří s námi mohli zpívat koledy, čekali pak krásní andělíčci v podobě zápichu do květináče. Nejhodnotnější z celého dopoledne však stejně zůstal ten hřejivý dojímavý pocit u srdce, že jsme předali radost. Snad je to poznat i na našich fotografiích.

Vánoční tvoření

Do vánočních svátků zbývá ještě pár dní. Děti z třídy 5.C  si krásné, milé a pohodové chvíle připomenuly již s předstihem. V rámci projektového dne „VÁNOČNÍ TVOŘENÍ“ si nejprve poslechly i zazpívaly známé koledy, pro navození správné atmosféry. Poté se s chutí ve skupinkách pustily do práce. Někteří žáci pekli voňavé perníčky v naší školní kuchyňce, někteří s chutí, nadšením a v neposlední řadě  i šikovností vyráběli adventní „sněhové věnečky“ a 3D sněhuláky z kašírovaného papíru. Dětem se Vánoční tvoření moc líbilo a domů si odnesly krásné výrobky a vzpomínku na dnešní netradiční den.

Přejeme všem hezké a pohodové Vánoce - žáci  5.C.

další fotografie

prosinec 19 5

Mikuláš v 1. až 5. třídách

Ve čtvrtek 5. 12. navštívil naše 1. až 5. třídy Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem. Žáci od nich dostali drobnou nadílku v podobě sladkostí nebo pokárání za prohřešky v uplynulém roce. 

     

listopad 19 28

Na ZŠ Novolíšeňská ukradli slabikáře…

Na děti z 1. D čekal ve čtvrtek 28. 11. dopis od zlého černokněžníka, který jim ukradl slabikáře a odmítl je vydat. Pro děti nachystal šest úkolů, které musely ve skupinkách řešit. (viz naše fotografie) Děti se ale úkolu nezalekly a do práce na záchranu slabikářů se pustily s plnou vervou. Pomocnou ruku jim nabídli čtenáři z 3. A. Nakonec se všem podařilo získat klíče a složit hádanku, která jim ukradené slabikáře vrátila zpět. Záchranu slabikářů jsme si všichni moc užili a už se těšíme, jak se do slabikářů začteme.

Nevidím, ale zvládnu to

 A zase přijeli! Nezklamali!  A zase toho tolik přivezli… Pichtův psací stroj, abecedu v Braillově písmu, simulační brýle, bílé hole, klapky na oči, metry, čtečky, budíky, ponorné hladinky, čtecí lupy, tablety, mobily, společenské hry… Toto všechno si mohli koncem listopadu vyzkoušet naši čtvrťáci. Opět nás navštívili nevidomí a slabozrací z Kyjova a v rámci výukového programu „Nevidím, ale zvládnu to“ přiblížili našim žákům, jak se žije lidem s těžkou zrakovou vadou. Fotografie z návštěvy jsou k dispozici zde.

listopad 19 13

Výlet do Osvětimi

Ve středu 13. listopadu jsem nezamířila do školy jako každý jiný všední den, nýbrž k líšeňské radnici, kde už se srotila většina žáků devátých ročníků. Ten den jsme jeli na výlet do Osvětimi. Všichni už se těšili, ať už proto, že konečně poprvé uvidí nějaký „koncentrák“, o kterých jsme si v dějepise říkali každý rok, anebo čistě jen proto, že dychtili poznávat něco nového a užít si den neučení se.

Onen výlet se opakuje každý rok a tematicky navazuje na učivo dějepisu i literatury. Náš pan průvodce společně s našimi milými učitelkami nám to samozřejmě neopomenul připomenout, zatímco se houf puberťáků snažil najednou nacpat do dvoupatrového autobusu, který je v tu chvíli zajímal víc než to, co nám vlastně sdělovali. Později se však informace ukázala být pravdivou, když jsem trošku opožděně četla povinnou četbu.

    

říjen 19 14-18

English week

Třetí týden v říjnu proběhl na naší škole takzvaný „English week“. Každý den v týdnu přišel za vybranou skupinou žáků 8. ročníku jiný lektor, každý den z jiného regionu Velké Británie, USA nebo Irska. Studenti tak měli možnost zažít intenzivní výuku anglického jazyka, seznámit se s místy, odkud daný lektor pocházel, a na vlastní kůži si vyzkoušet hrát divadlo nebo třeba tančit irské a skotské tance. Týden plný aktivit a angličtiny byl náročný, ale určitě velmi přínosný a všichni si jej moc užili. 

   

Další aktivitou v tomto týdnu byla série přenášek o Kanadě pana cestovatele Kocourka, kterou postupně navštívili všichni žáci 6. - 9. tříd. Videa pořízená při cestě po této krásné zemi doplňoval komentářem, který byl pro mladší žáky v češtině, pro starší žáky v angličtině. I tato  přednáška se u žáků setkala s velmi kladným ohlasem.

Cesta pravěkem

V půlce října se děti ze 6.A a 6.C přenesly pomocí muzejních expozic do pravěku. Navštívily Moravské zemské muzeum, kde si mohly prohlédnout pravěké nástroje, nádoby, šperky, měly možnost vidět, jak se stavělo v dané době lidské obydlí, jak se pohřbívalo.

Vitríny s exponáty nesloužily ale jenom k tomu, aby děti viděly vše na vlastní oči, ale pomocí předmětů vyvozovaly, analyzovaly a propojovaly. Prostě se učily dovozovat na základě faktů popř. si vytvářet vlastní úsudek, umět ho vyjádřit, vyslechnout jiný názor a oponovat mu, pokud s ním nesouhlasily.

Svůj pobyt v muzeu si užily a odnesly si nové informace i zážitky, zachycené na několika fotografiích.

6.A a 6.C v pravěku

Děti ze tříd 6.A a 6.C se na 45 minut přenesly do pravěku a to tentokrát zcela prakticky.

Věnovaly se totiž výrobě pravěkých zbraní. Naučily se pracovat s přírodními materiály dle návodu, vžily se do obtížné situace tehdejších lidí, kteří zbraně potřebovali k zajištění obživy i ke své ochraně. Děti poznaly, jak je důležitá při výrobě vzájemná spolupráce. Z fotografií je vidět, že je tato činnost bavila. Posuďte sami, jak se jim pravěké zbraně povedly.

září 19 27

ZŠ Novolíšeňská na Noci vědců 2019

V letošním roce využili žáci naší školy opět možnosti zúčastnit se celorepublikové vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny zvídavé do inspirujícího prostředí vědy. Noc vědců se tentokrát konala v pátek 27. září v Technickém muzeu. Mottem letošního ročníku bylo „Šetrně k planetě“. Naše expozice pod názvem Matematické a fyzikální „hlavolamky“ nabídla návštěvníkům možnost vyrobit si v naší dílničce různé zajímavé výrobky, například prolamovanou kouli z papíru nebo vrtulku z brček na pití. Chtěli jsme poukázat na to, že některé materiály lze využít i netradičním způsobem. Potrápit mozkové buňky si mohli malí i velcí návštěvnici také díky spoustě oblíbených hlavolamů. Bezproblémový průběh celé akce pomohli zajistit žáci ze sedmého a osmého ročníku. Celá akce tak včetně naší expozice sklidila u návštěvníků velký úspěch a my se již nyní těšíme na příští rok.

   

 

září 19 9-12

Exkurze v Polsku

Druhý týden v novém školním roce se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili zeměpisné exkurze v Polsku. Za deštivého počasí, které nás z Brna doprovázelo, jsme ještě před překročením hranic navštívili Babiččino údolí. Po příjezdu do Polska se počasí umoudřilo a my jsme tak mohli zdolat výstup na nejvyšší horu národního parku Stolové hory, Velká Hejšovina. Následující den nás čekala prohlídka zlatého dolu s projížďkou na loďce a rýžováním zlata. Všichni se však nejvíce těšili na večer, který jsme strávili v aquaparku ve městě Wroclaw. Dalším bodem v programu byla nejstarší a největší ZOO v Polsku. 

Anglický sbor

Na naší škole byl nově založen kroužek Anglický sbor (English Choir).

září 19 6-7

Festival vědy 2019 v novém

V pátek a sobotu 6. – 7. září proběhla na dopravním hřišti městské policie významná  brněnská vědeckotechnická populární akce festival vědy s Jihomoravským krajem. I když druhý den nepřálo počasí, akce se zúčastnilo asi 4 000 návštěvníků. Vedle vysokých škol, Akademie věd ČR, hvězdárny, Vidy. Technického muzea a dalších vzdělávacích institucí na festivalu vystoupily i žáci naší školy.

Členové ŠOKu  z 8.D představili návštěvníkům nové představení „E-šoking“ – fyzikální parodii na televizní reklamy. Představili zde i některé své nové pokusy – třeba střílení z vysavače, vyrábění vodních koulí kulatým sítkem nebo vytahování velkých bublin síťkami na motýly. Do některých pokusů také účastníky přímo zapojili. (viz naše fotogalerie).

srpen 19 19-23

Příměstský tábor "Prázdninová škola"

V týdnu od 19. 8. do 23. 8. 2019 probíhá pod záštitou naší školy příměstský tábor "Prázdninová škola".

Pod názvem se skrývalo každodenní dobrodružství, které se týkalo nějakého tématu. Vydali jsme se společně napříč zeměkoulí a jejími kontinenty do Afriky, kde jsme pobyli dle názvu této písničky přesně pět minut. Při návštěvě Lamacentra Hády jsme se alespoň na dopoledne stali malými ptáčky, budovali jsme si hnízda, pečovali o mláďata a poznávali ptačí říši všemi pěti smysly. Pět olympijských kruhů se vznášelo nad středečním dnem a naším turnajem v postřehové hře Dobble. Celodenní výlet do poznávacího centra VIDA! se nesl v duchu pěti elementů dle staré čínské medicíny a principů jing-jang. A pátý den završilo pět prstů na jedné ruce společně se šifrováním a plněním mnohdy náročných úkolů. Každý úspěšný řešitel tajného hesla pak na konci posledního táborového dne objevil malý poklad, který si odnesl domů na památku.

Věříme, že si 14 dětí neodneslo jen nějaké věcné ceny, ale hlavně příjemné a obohacující zážitky. Příští velké prázdniny se zase budeme těšit!


Zde je několi několik dalších fotografií.