červenec 19 15-19

Matematický tábor v Medlově

O prázdninách ve dnech 15. – 19. července 2019 v rámci projektu POLYGRAM pod vedením Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu se zástupci učitelů i žáků ze ZŠ Novolíšeňská zúčastnili matematického tábora v Medlově. Byla to příležitost setkat se s dalšími matematickými nadšenci nejen z řad studentů ze základních a středních škol v Jihomoravském kraji, ale také pedagogů a odborných lektorů. Lektoři matematických bloků měli výborně připraveny pro všechny nevšední úlohy a hry. 

červen 19 25

Novolíšeňská v akci

„Novolíšeňská v akci“, přesně takto se jmenovala naše akce na závěr školního roku, která se uskutečnila 25.6.2019. Jistě jste byli všichni přítomni a doufáme, že jste si to pořádně užili stejně jako my, přesto mi dovolte si zavzpomínat. 
 
Slunce svítilo, foukal slabý vítr, na nebi bílé obláčky a v prostorách naší školy se pohybovalo odhadem kolem pěti set rodičů, žáků, sourozenců a dalších rodinných příslušníků. Všichni se přišli podívat na aktivity připravené žáky a jejich učiteli. A že se bylo na co koukat. 
 
Program byl tak nabitý, že si návštěvníci museli volit, kterým aktivitám dají přednost. Vybírat si mohli ze sportovních aktivit (Srdíčkový běh, fotbalové dovednosti, ukázková hodina tělesné výchovy, Se čtvrťáky hravě), uměleckých vystoupení (divadlo: Mach a Šebestová, Pohádka o ebenovém koni, Staré báje a pověsti; hudba: Pohádkové písničky, hudebně zábavný program; tanec: street dance a show dance), vědeckých aktivit (Řekni plastům NE!, kosmonautika, Cesta vesmírem, Ferdova škola kouzel, Panoptikum matematických a fyzikálních kuriozit) anebo řešení hádanek (Šifrování, Vyznáš se v Líšni, Edukativně-stimulační hry). Kromě těchto akcí jsme také prezentovali naši novou školní zahradu, na které už rostou plodiny, které si žáci sami vypěstovali. 
 
Další a další aktivity, které se dějí na naši škole, jste pak mohli shlédnout na připravených nástěnkách i v kronice školy. O bohatosti programu se můžete přesvědčit na našich fotografiích.
 
červen 19 24-28

Pojízdná laboratoř FabLab

V rámci akce Novolíšeňská v akci bylo na našem školním hřišti možno od 24. do 28. 6. 2019 navštívit První digitální pojízdnou laboratoř FabLab. Více informací k této nabídce čtěte zde.

červen 19 25

Příběhy našich sousedů

„Příběhy našich sousedů“ je vzdělávací žákovský dokumentaristický projekt neziskové organizace Post Bellum. Dokumentaristické týmy se během jednoho pololetí za doprovodu svých učitelů ve svém volném čase vydávaly na dobrodružné pátrání za osudy našich seniorů v dobách po druhé světové válce a následných let komunistické nesvobody.

Ze třídy 8.B vznikl tým tří nadšenců – Šárka Chaloupková, Lucka Doležalová a Jakub Piotrovski –  ti se nejprve vydali na hledání pamětníka. Vybrali si paní Marii Knechtovou, která stála u zrodu národopisného souboru Líšňáček, a rozhodli se zpracovat její  příběh.

Od začátku ledna až do konce června pracoval tento tým pod vedením paní učitelky Katolické a za pomoci koordinátorky Post Bella na tomto zajímavém projektu, který vyvrcholil 25.6. v sále budovy Impact Hub slavnostní prezentací za účasti představitelů nejen této organizace, ale i zástupců Magistrátu města Brna.

červen 19 4

Program Preventivní vlak

V úterý 4. června se žáci naší školy zúčastnili preventivního programu s názvem „Preventivní vlak“. Vzhledem k tomu, že doprovázíme děti na poměrně velké množství preventivních programů (týkajících se různých oblastí života), musíme uznat, že toto byl jednoznačně nejpřínosnější a nejzajímavější program, který jsme absolvovali. Celou akci umocnilo prostředí, ve kterém se odehrával. Žáci si odnesli nejen množství příkladů, jak se správně chovat na železnici, ale i mnoho vědomostí týkajících se dopravního značení a také první pomoci. Spokojenost zaznívala nejen z řad vyučujících, ale i žáků samotných. Přikládáme práci Emy Dvořákové, žákyně 8.B. Bude – li tato akce probíhat i v příštím školním roce, rádi se jí opět zúčastníme.

Projekt KaPoDaV

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu KaPoDaV (Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji). Hlavním cílem projektu je rozvíjet u žáků jejich tvořivost, kreativitu, samostatnost, spolupráci s ostatními a vlastní iniciativu. V rámci účasti na tomto projektu jsme si mohli zvolit mezi několika krátkodobějšími i dlouhodobějšími produkty. My jsme rozhodli zrealizovat následující aktivity:

Žáci 8.B si vybrali projekt Extra třída, prostřednictvím něhož měli vytvořit takovou aktivitu, díky které by prospěli komukoli ve svém okolí. Žáci si projekt pojmenovali Ve škole jako doma a jejich cílem bylo zpříjemnit ostatním spolužákům prostředí ve škole. V průběhu celého školního roku pracovali na vzniku tzv. Relaxační zóny. Nábytek sami tvořili z použitého materiálu – z palet vznikla sedačka a stolečky, z cívek stoličky na sednutí a z bedýnek knihovna, kterou žáci zaplnili knížkami a časopisy ze sbírky, která na škole proběhla v průběhu května.

Žáci 7.D za pomoci deváťáků se zapojili do projektu Škola pro udržitelný život. Jejich úkolem bylo vytvořit procházku po okolí školy, při níž se účastníci seznámí s částmi Líšně a její historií i současností. Na každém stanovišti si načtou do mobilu QR kód, který jim otevře webovou stránku s informacemi a závěrečnou otázkou. Pokud na ni správně odpoví, zobrazí se jim GPS souřadnice dalšího stanoviště. Po projití stanovišť a splnění všech úkolů je čeká poklad v podobě kešky .

Jedlá zahrada představuje další aktivitu projektu KaPoDav, jejíž hlavním cílem je zvelebit školní zahradu. V průběhu roku žáci sázeli semínka, pečovali o rostliny a zpracovávali z nich různé produkty. Kromě pěstování se žáci učí na zahradě rostliny i poznávat.

Poslední dva projekty se týkaly finanční gramotnosti: Rozpočti si to a Dr. Zdědil a pan Zdražil. Do prvního z těchto projektů se zapojili žáci 7. ročníku a do druhého žáci 8. a 9. ročníku. Učili se řídit rodinné finance, hospodařit s určitými příjmy a seznámili se se spoustou pojmů z finanční oblasti.

květen 19 29

Matematická exkurze v ZOO Brno

Dne 29.5. 2019 jsme se zúčastnili v rámci projektu Polygram matematické exkurze v ZOO Brno. Po úspěšné exkurzi v Mahenově divadle dostalo dalších pět žáků, účastnících se matematických soutěží, příležitost zažít něco neobvyklého. Prožili jsme dopoledne, v němž jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o zvířatech žijících v Brněnské zoologické zahradě. Viděli jsme lední medvědici Coru, jak si hraje i medvědici   Kamčatku, jak netrpělivě čeká na krmení. Dozvěděli se, jaké zvíře se skrývá pod anglickým názvem wolverine, viděli klokanici s mládětem, malá vlčata a spoustu dalších zajímavých zvířat. A nejen to! Také jsme si spočítali jaký stisk mají americký aligátor a krokodýl mořský, kolik Kč stojí tygří pár jenom krmení na 1 měsíc, zkusili si, jestli skočíme dál než blecha, žába nebo klokan. Už víme, jak daleko máme stát od lamy, když nechceme být ohroženi jejím plivnutím. Také jsme vyřešili napínavou úlohu, v níž gepard lovil antilopu a také zjišťovali, kolik prostoru pro létání má v ZOO orel. Odcházeli jsme plni dojmů a nových informací. A já jako pedagogický doprovod byla pyšná na to, jak šikovné máme u nás ve škole žáky. Jejich reakce najdete, když budete číst dál...

další fotografie zde

Znovu školákem

Jaké to je být ZNOVU ŠKOLÁKEM si v květnu na naši školu přijelo z Židenic z domova pro seniory Norbertinum vyzkoušet 7 babiček a 1 dědeček. Nejstarší žákyni bylo úctyhodných 93 let! Všichni  „usedli“ do lavic III.B a žáci této třídy se o ně vzorně starali. Po vzájemném krátkém seznámení se u zákusku a kávy společně shlédli divadelní představení O dvanácti měsíčkách v podání třídy IV.D. Po krátké přestávce následovala hodina výtvarné výchovy, kdy si ve skupinkách vyráběli srdíčková přání prstovými barvami. Nakonec si poslechli  hezké písničky sborečku ze třídy III.A s kytarovým doprovodem  paní učitelky a s dojetím z příjemného setkání se před polednem vydali na zpáteční cestu do svého domova.

      

květen 19 18

Memoriál Leni Vašinové

Dne 18.5. proběhl Memoriál Leni Vašinové. Hráčky, které Leňu znaly, si poskládaly čtyři družstva a strávily příjemné dopoledne u sportu, který je kdysi spojil. Byl to výborný pocit děvčata zase vidět a ještě lepší, že přijela i zdaleka, aby si společně vzpomněla na Lenku. Každá již má svůj svět, ze čtrnáctiletých slečen jsou již mladé dámy, ale pro sobotní dopoledne to zase byla parta děvčat, která dokázala, že sport sbližuje a přátelství má svou cenu. Děkuji všem za účast, hráčkám, rozhodčím (Danče, Danče a Vojtovi), i divákům. Prohlédněte si fotografie z turnaje.

květen 19 17

Exkurze do Vídně

V rámci výuky němčiny v 8. a 9. ročníku jsme se v pátek 17.5. vydali na exkurzi do hlavního města Rakouska – Vídně. Jako první nás čekala prohlídka rozkvetlé zahrady zámku Schönbrunn. Dále jsme se přemístili do Technického muzea, kde si žáci prohlédli, ale i vyzkoušeli nejrůznější technické vynálezy od dob minulých až po současnost. Poté již směřovaly naše kroky do historického centra, kde jsme si prohloubili znalosti o nejvýznamnějších památkách města, jako Hofburg, Parlament, či Chrám sv. Štěpána. Prohlídku Vídně jsme zakončili návštěvou Přírodovědného muzea s tisíci exponáty od hmyzu až po dinosaury. Věříme, že se zájezd všem líbil a každý si z exkurze odnesl spoustu pěkných zážitků. 
 
Další fotografie najdete zde.
květen 19 10

Hrátky s němčinou

Hodinové zábavné a přitom poučné seznámení s němčinou si v pátek 10. května užili žáci a žákyně všech čtyř tříd sedmého ročníku. Přesvědčili se o potřebnosti znalosti tohoto jazyka vzhledem ke geografické poloze naší země. Poznali, že i když se s němčinou někteří v praxi dosud nesetkali, rozumí mnohým slovům, všichni během chvilky zvládli základní komunikační prvky a i s orientací na mapě německy mluvících zemí si poradili.

Celou dobu si hráli a soutěžili, čas tak rychle utekl, že na jejich vlastní žádost jazykové soupeření pokračovalo i o přestávce a oni poznali, že němčina opravdu nekouše. Dokládají to i naše fotografie.
květen 19 9

Výlet 4.B do Prahy

V rámci vlastivědné výuky jsme se dne 9. 5. 2019 vydali s třídní paní učitelkou a paní asistentkou do Prahy.

V brzkých ranních hodinách jsme nastoupili do vlaku Regiojet a na hlavní nádraží v Praze jsme přijeli kolem 9 hodiny. Naše prohlídka začala na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava. Dále pokračovala úzkými uličkami na Staroměstské náměstí, kde jsme sledovali v 10 hodin pohybující se figury apoštolů. Potom jsme navštívili Městskou knihovnu. Při procházce po Karlově mostě jsme se zastavili hlavně u sochy Jana Nepomuckého a v dáli jsme viděli střechu budovy Národního divadla. Po krátkém odpočinku s obědem jsme pokračovali v cestě na Pražský hrad, kde jsme měli to štěstí, že se konal Den otevřených dveří a my jsme mohli zdarma navštívit sály a salóny ve všech křídlech Nového královského paláce Pražského hradu. Poté jsme si prohlédli katedrálu sv. Víta a obdivovali i Zlatou uličku s velkým množstvím zajímavých obchůdků.

Výlet se nám vydařil. Odváželi jsme si domů mnoho zážitků z našeho nejzajímavějšího výletu a několik fotografií na památku.                                                                                    Žáci 4.B

květen 19 9

Vídeň - hlavní město Rakouska

Dne 9.5. se na naší škole uskutečnila pro žáky osmých ročníků, kteří se učí německy, vědomostní soutěž Vídeň – hlavní město Rakouska. V první části soutěže žáci na fotografiích poznávali nejvýznamnější vídeňské památky, v druhé části na ně čekaly otázky týkající se historie Vídně, osobností spojených s městem, či významných architektonických památek. Při exkurzi do Vídně, která se zanedlouho uskuteční, tak s přehledem poznají Hofburg, Schönbrunn nebo rádi ochutnají Sachrův dort.

Celkem mohli žáci v soutěži získat 44 bodů. Nejvíce znalostí o Vídni prokázala Klára Hanáková z 8.C (34 bodů), 2. místo obsadila Eva Kratochvilová z 8.C (31 bodů) a o 3. místo se dělí Matyáš Kirchner z 8.A a Klára Bajerová z 8.C (30 bodů). Všem soutěžícím děkujeme za účast a předvedené výkony a výhercům gratulujeme k dosaženým výsledkům.

květen 19 2-3

Literární exkurze v Praze – 8. ročník

Ve dnech 2. a 3. května 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili Literární exkurze v Praze. Program byl velmi pestrý. V průběhu prvního dne jsme stihli navštívit místa jako Vyšehrad, Kryptu parašutistů v Resslově ulici, Parlament ČR, ubytovat se a večer zhlédnout představení v Národním divadle. Ubytování na Masarykových kolejích ČVUT nám poskytlo nocleh, kde jsme načerpali síly na nový den. Pokračovali jsme prohlídkou s výkladem v Židovském muzeu a následným workshopem, který umožnil žákům získat základní informace nejen o životě židovské komunity v Praze, ale i o historii židovského národa vůbec. Po náročném dopoledni jsme se přesunuli na loď, která nám umožnila pohled na Prahu z trochu jiného úhlu. Se zvědavostí jsme sledovali proplutí plavební komorou. Bylo to příjemné završení našeho výletu doplněné bohatým rautem. Posilněni jsme se přesunuli na Hlavní nádraží a těšili se na vlak, který nás přivezl zpět domů. Přikládáme fotografie zachycujících průběh našeho výletu.

Jak exkurze zapůsobila na žáky, dokládá krátký příspěvek žákyně 8.B Emy Dvořákové.

duben 19 29

Setkání s vážnou hudbou

V tomto pololetí se paní učitelka z hudební výchovy rozhodla, že naše žáky šestých a sedmých ročníků přesvědčí o tom, že vážná hudba nemusí být vždycky vážná, a dne 29. 4. 2019 poslala žáky do koncertního sálu Besedního domu, aby hudbu slyšeli i „viděli“ naživo. 
Někteří členové České filharmonie (ze sekce violoncell) vytvořili program „Setkání s vážnou hudbou“ tak, že vybrali z různých období atraktivní melodie a co nejpoutavější formou žákům pověděli něco zajímavého.