Škola na dálku

Od uzavření škol 11. 3. 2020 probíhá na naší škole vzdálené vyučování. Jeho popis z pohledu žákyně 8. ročníku si můžete přečíst dále: 

"Teď zrovna, když je pandemie koronaviru a máme zavřenou školu, nám digitální technologie pomáhají s učením doma. Máme elektronickou žákovskou knížku Edupage, kam nám vyučující posílají úkoly a známky. Kromě Edupage nám doma s výukou pomáhají i další nové programy. Se spolužáky můžu volat nebo si psát třeba přes messenger, s vyučujícími máme i vyučování na dálku přes aplikaci zoom. Spoustu informací najdeme na internetu a úkoly můžeme psát třeba do Wordu. Bez těchto nových aplikací by domácí učení na dálku bylo hodně složité. I když jsme ve spojení jen přes videohovory nebo virtuální vyučování, můžeme spoustu věcí probrat online. Bez tohoto bychom museli hledat informace jen v učebnicích, které máme doma, protože i knihovny jsou v této době zavřené.

Určitě si myslím, že s digitálními technologiemi jde domácí učení dobře. Až přijdeme do školy a vrátí se normální vyučování, nebudeme muset tolik dohánět.

Práce s digitálními technologiemi není ale pokaždé jednoduchá. Některé programy se musí instalovat a také se s nimi musíme nejdřív naučit správně pracovat. S tím nám teď pomáhají rodiče nebo starší sourozenci.

Digitální svět je úžasný, má hodně možností, lépe se získávají informace, programy nám pomáhají s učením a domácími úkoly, ale učení ve škole je mnohem lepší.  Online vyučování nemůže nahradit hodinu ve škole s kamarády a učiteli."

Vanesa Chico, 8.A