září 19 9-12

Exkurze v Polsku

Druhý týden v novém školním roce se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili zeměpisné exkurze v Polsku. Za deštivého počasí, které nás z Brna doprovázelo, jsme ještě před překročením hranic navštívili Babiččino údolí. Po příjezdu do Polska se počasí umoudřilo a my jsme tak mohli zdolat výstup na nejvyšší horu národního parku Stolové hory, Velká Hejšovina. Následující den nás čekala prohlídka zlatého dolu s projížďkou na loďce a rýžováním zlata. Všichni se však nejvíce těšili na večer, který jsme strávili v aquaparku ve městě Wroclaw. Dalším bodem v programu byla nejstarší a největší ZOO v Polsku. 

Uchvátil nás mimo jiné moderní pavilon Afrikárium přibližující africkou faunu s vazbou na vodu. Odpoledne nás čekal delší přejezd do druhého největšího města v Polsku, Krakowa. Zde jsme nevynechali prohlídku města s hradem Wawel či tržnicí Sukkienice na největším středověkém náměstí v Evropě. Poslední den exkurze jsme zavítali do jednoho z nejstarších solných dolů na světě, Wieliczka. Po prohlídce a nákupu suvenýrů jsme se vydali do Wadowic, rodného města Jana Pavla II. Poté nás již autobus vezl směrem k českým hranicím a unavení, ale plní zajímavých a naplňujících zážitků, jsme v podvečerních hodinách dorazili do Brna.