Březen – měsíc knihy

Dříve, než se zcela nečekaně a k velkému překvapení nás všech zavřely brány naší školy, stihli jsme ještě s našimi nejmladšími žáčky zavzpomínat na jednu z nejvýraznějších osobností české literatury.

Paní Božena Němcová měla totiž letos v únoru výročí dvě stě let od svého narození. Někteří naši prvňáčci takovou zajímavou informaci věděli. V rámci zvyšování čtenářské gramotnosti se však mohli během netradiční vyučovací hodiny dozvědět ještě více.

Kolik pohádek tato velká vlastenka sesbírala, kolik jich sama vymyslela a sepsala… Děti formou kvízu hádaly názvy některých známých pohádek, byly překvapeny, kolik z nich mohou v dnešní době vidět v kouzelné skříňce zvané televize.

   

Následně si žáčci prvňáčci vyslechli jednu z nejznámějších pohádek, a to O Smolíčkovi, čteno dle původní verze. Po hezké pohádce popustili uzdu své fantazie, dostali za úkol ztvárnit dle svých vlastních představ jezinky, které odnesly neposlušného Smolíčka. Vznikla tak vskutku originální umělecká díla.

Byla to moc hezky strávená hodina, speciální pedagožka si odnesla pěkné obrázky, děti zase kromě nových literárních vědomostí také ponaučení, že se cizím lidem neotvírá a že ne každému slibu můžeme věřit.

                                                                      Mgr. Dagmar Mikulášková